Курсова робота на тему: «ВИКОРИСТАННЯ СЕРЕДОВИЩА МОДЕЛЮВАННЯ MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007 ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ»

ЗМІСТ

1.    Вступ    3

1.1 Моделі обліку    3

1.2 Фінансовий аналіз    5

2.    Інформаційні технології використання вбудованих функцій    7

2.1 Функції аналізу інвестиційної діяльності    7

2.2 Функції для розрахунку амортизації    11

2.3Функції для роботи з цінними паперами    13

4. Інформаційна технологія підбору параметра    15

5. Інформаційна технологія сценарного підходу    20

6. Інформаційна технологія таблиці підстановки    22

6.1 Таблиця підстановок для одного параметра.    23

6.2 Таблиця підстановок для двох параметрів    23

7. Висновки    25

8. Список використаних джерел    27

 

Вступ

Комп’ютерна система бухгалтерського обліку (КСБО) повинна забезпечувати виконання всіх функцій і вимог бухгалтерського обліку. Основою бухгалтерського обліку є облікова політика організації — сукупність правил ведення бухгалтерського обліку, первинного спостереження, вартісного виміру, угрупування і підсумкового узагальнення фактів господарської діяльності. У обліковій політиці організацій затверджуються:

 • робочий план рахунків бухгалтерського обліку;
 • форми документів, у тому числі для внутрішньої бухгалтерської звітності;
 • порядок проведення інвентаризації активів і зобов’язань організації;
 • методи оцінки активів і зобов’язань;
 • правила документообігу і технологія обробки облікової інформації;
 • порядок контролю здійснення господарських операцій і ін.

Моделі обліку

План рахунків бухгалтерського обліку — систематизований перелік синтетичних рахунків бухгалтерського обліку. Стандартний план рахунків бухгалтерського обліку є основою для формування робочого плану рахунків підприємства. Для програмної реалізації алгоритмів бухгалтерського обліку використовуються наступні ознаки рахунків:

 • тип сальдо для балансових рахунків;
 • періодичність, алгоритм закриття рахунку (щомісячно, щокварталу, один раз на рік);
 • валютний облік на рахунку;
 • структура кода рахунку;
 • приналежність до групи, підгрупи рахунків або розділу плану.

Комп’ютерні системи бухгалтерського обліку дозволяють використовувати різні робочі плани рахунків, програмним способом встановлюючи між рахунками різних планів відповідність. У бухгалтерські проводки включається ознака «Вигляд плану рахунків», відповідний певним моделям обліку. Бухгалтерський облік забезпечує синтетичний і аналітичний облік.

Синтетичний облік — це узагальнення даних про майно, зобов’язання і господарські операції у вартісному вираженні. Деталізація об’єктів обліку на синтетичних рахівницях здійснюється шляхом відкриття субрахунків до них. Субрахунки забезпечують можливість додаткової класифікації і аналізу господарських операцій. Можна вводити ієрархію субрахунків для одного синтетичного рахунку.

Аналітичний облік в ручному варіанті ведеться в особових, матеріальних, особистих і інших аналітичних рахунках бухгалтерського обліку. Аналітичний облік забезпечує угрупування інформації усередині кожного синтетичного рахунку у вартісному або в натуральному вираженні. Об’єктами аналітичного обліку є:

 • матеріали, товари, основні засоби, нематеріальні активи, малоцінні і швидкозношувальні предмети, виробничі або зовнішні замовлення;
 • організації (постачальники, покупці, клієнти, замовники, дебітори, кредитори), з якими ведуться розрахунки;
 • матеріально-відповідальні і підзвітні особи;
 • акціонери і засновники;
 • документи-підстави;
 • дтруктурні підрозділи (бізнес-одиниці);
 • статті і елементи витрат, витрати звернення.

У комп’ютерних бухгалтерських системах позначення рахунку — код рахунку визначає види обробки облікової інформації. У код рахунку може бути включена зазначена інформація про рахунок:

 • код плану рахунків;
 • розділ плану;
 • тип сальдо рахунку;
 • ознака валютного обліку;
 • класифікаційний код рахунку;
 • ідентифікатор синтетичного рахунку;
 • ідентифікатор синтетичного субрахунку 1-го рівня;
 • ідентифікатор синтетичного субрахунку 2-го рівня і т.п;
 • ідентифікатор аналітичного рахунку 1;
 • ідентифікатор аналітичного рахунку 2.

Таким чином, в структурі коду рахунку можна відобразити всю необхідну інформацію. Розрядність кода чимала, як правило, обмежена 255 символами, що цілком достатньо для представлення будь-якого набору зазначеної інформації. Комп’ютерні технології дозволяють використовувати структуру коду для відбору і угрупування інформації. В комп’ютерних системах бухгалтерського обліку аналітичним рахункам відповідають довідники, картотеки, реєстри документів, облікові регістри. Вся облікова інформація про господарські операції у вигляді бухгалтерських проводок представлена в базі даних. Для кожного синтетичного рахунку, субрахунку, аналітичного рахунку вводиться на початок першого облікового періоду початкове сальдо.

Фінансовий аналіз

В Ехсеl існують функції, за допомогою яких можна проаналізувати баланс підприємства, показники прибутковості, заборгованості, ліквідності або ставку дисконту; дослідити такі критерії прийняття рішень, як період окупності інвестицій, оцінка доходу, додаткові податки, диверсифікація (поширення її на нові сфери) продукції та ін.

Умовно всі фінансові функції поділяють на такі групи:

 • функції аналізу інвестиційної діяльності;
 • функції для розрахунку амортизації;
 • функції для роботи з цінними паперами.

  ЗАВАНТАЖИТИ

  Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

  Buh Oblic V Excel (152.5 KiB, Завантажень: 0)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6
завантаження...
WordPress: 23.31MB | MySQL:26 | 0,332sec