• Зареєструватись
 • Курсова робота на тему: «ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ»

  загрузка...

  Зміст

  ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ    3

  ВСТУП    4

  РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ    6

  1.1. Інформаційні технології в освіті    6

  1.2. Нові інформаційні технології в навчанні англійській мові    13

  РОЗДІЛ ІІ. ЗВ’ЯЗОК НАВЧАННЯ І МОТИВАЦІЇ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ    18

  ВИСНОВОК    24

  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ    26

  Перелік скорочень

  ІМ – іноземна мова;

  СНІТ – системно-навчальні інноваційні технології;

  АНС – автоматизовані навчальні системи;

  РД – різновиди діяльності;

  ППЗ – педагогічні програмні засоби.

  Вступ

  В останні роки все частіше піднімається питання про застосування нових інформаційних технологій у середній школі. Це не тільки нові технічні засоби, але і нові форми і методи викладання, новий підхід до процесу навчання. Основною метою навчання іноземним мовам є формування і розвиток комунікативної культури школярів, навчання практичному оволодінню іноземною мовою.

  На думку Е.С.Пасова завдання вчителя полягає в тім, щоб створити умови практичного оволодіння мовою для кожного учня, вибрати такі методи навчання, які б дозволили б кожному учневі виявити свою активність, свою творчість. Задача вчителя – активізувати пізнавальну діяльність учня в процесі навчання іноземним мовам. Сучасні педагогічні технології такі, як навчання в співробітництві, проектна методика, використання нових інформаційних технологій, Інтернет-ресурсів допомагають реалізувати особистісно-орієнтований підхід у навчанні, забезпечують індивідуалізацію і диференціацію навчання з урахуванням здібностей дітей, їх рівня навченості, схильностей і т.п.[26]

  Змістовна основа масової комп’ютеризації утворення, безумовно, зв’язана з тим, що сучасний комп’ютер являє собою ефективний засіб оптимізації умов розумової праці взагалі, у будь-якому його прояві. Р. Вільямс і К. Маклі у своїй статті “Комп’ютери в школі” пишуть: “Є одна особливість комп’ютера, що розкривається при використанні його як пристрою для навчання інших, і як помічника в придбанні знань, це його бездушність. Машина може “дружелюбно” спілкуватися з користувачем і в якісь моменти “підтримувати” його, однак вона ніколи не виявить ознак дратівливості і не дасть відчути, що їй стало нудно. У цьому змісті застосування комп’ютерів є, можливо, найбільш корисним при індивідуалізації визначених аспектів викладання”.[5]

  Форми роботи з комп’ютерними навчальними програмами на уроках іноземної мови включають:

  -    вивчення лексики;

  -    відпрацьовування вимови;

  -    навчання діалогічної і монологічної мови;

  -    навчання листові;

  -    відпрацьовування граматичних явищ.

  На уроках англійської мови за допомогою комп’ютера можна вирішувати цілий ряд дидактичних задач: формувати навички й уміння читання, використовуючи матеріали глобальної мережі; удосконалювати уміння письмової мови школярів; поповнювати словниковий запас учнів; формувати в школярів стійку мотивацію до вивчення англійської мови.[6]

  Таким чином, актуальність даної теми може бути аргументована важливістю проблеми й у той же час її недостатньою розробленістю для застосування в умовах сільської школи.

  Об’єкт дослідження: Процес навчання ІМ як цілісна система

  Предмет дослідження. Нові інформаційні технології як засіб формування мотивації навчання.

  Ціль дослідження. Теоретичне обґрунтування і розробка педагогічних умов, що забезпечують використання нових інформаційних технологій у школі через посилення мотивів вивчення предмета “Англійська мова”.

  Гіпотеза дослідження. Інформаційні технології сприяють підвищенню мотивації вивчення ІМ й удосконалюванню знань і культури учнів, і за певних умов можуть бути ефективно використані в навчальному процесі для навчання. У даній роботі ми докладно зупинимося на такому аспекті використання інформаційних технологій, як підвищення мотивації вивчення ІМ в учнів.

  Розділ І. Теоретичні основи використання нових інформаційних технологій у навчальному процесі

  1.1. Інформаційні технології в освіті

  Сучасний період розвитку цивілізованого суспільства характеризує процес інформатизації.

  Інформатизація суспільства – це глобальний соціальний процес, особливість якого полягає в тому, що домінуючим видом діяльності в сфері суспільного виробництва є збір, нагромадження, продукування, обробка, збереження, передача і використання інформації, здійснювані на основі сучасних засобів мікропроцесорної й обчислювальної техніки, а також на базі різноманітних засобів інформаційного обміну. Інформатизація суспільства забезпечує:

  Vyk NIT Pry Vyvch In Mov
  Vyk NIT Pry Vyvch In Mov
  Vyk_NIT_pry_vyvch_in_mov.doc
  135.0 KiB
  Завантажень: 6
  Сторінка:
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  Для скачування файлів необхідно здійснити або Зареєструватись

  Залишии коментар

  загрузка...