Курсова робота на тему: «ВИКОРИСТАННЯ НАДБУДОВИ «АНАЛІЗ ДАНИХ»

Зміст

ВСТУП    3

1.    Установка надбудов Excel    5

2.    Дисперсійний аналіз списків значень    8

a)    Однофакторний дисперсійний аналіз    8

b)    Двохфакторний дисперсійний аналіз з повтореннями    10

3.    Знаходження кореляції між двома наборами даних    11

4.    Визначення коваріації двох наборів даних    14

5.    Отримання статистичних зведень    17

6.    Порівняння дисперсії в двох групах даних    21

7.    Обчислення «Скользящего среднего»    24

8.    Визначення рангу і персентіля    27

ВИСНОВКИ    31

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ    32

ВСТУП

У даній курсовій роботі розповідається про надані користувачам більші можливості Excel. Завдяки їх різноманітності програма стала могутнім інструментом, який можна застосовувати не лише для вводу та редагування електронних таблиць, але і для вирішення багатьох інших задач. Але лише розуміючи як вони працюють, можна вибрати ту з них, яка найбільше підходить до даної ситуації.

Існує три основні типи робіт, які використовуються в Excel: ввід даних, їх аналіз і відображення результатів. Розуміння і точне виконання цих операцій допомагає аналітику правильно організовувати дані, розпізнавати тенденції і, як правило, розібратися в будь-якій ситуації, по причині, з якої потрібно було збирати ті чи інші дані. І хоча в курсовій роботі основна увага приділена інструментам Excel, які призначені для аналізу даних, в ній також розглядаються ефективні методи збору даних і відображення проаналізованих результатів.

До складу Microsoft Excel входить надбудова Пакет аналізу, яка складається з 19 статистичних процедур і біля 50 функцій. Функції в основному відносяться до категорій інженерних та фінансових і тому тут не розглядаються.

Групуючи на сторінці Excel однотипні дані, з допомогою інструментів, вбудованих у програму Excel, можна виконувати прості операції, такі, наприклад, як обчислення суми або середнього для числових послідовностей, а також створювати діаграми, які дозволяють наочно представляти числові дані. В Excel також можна створювати формули для автоматичного обчислення результатів, виконаного після того, як користувач введе вихідні дані в робочий лист. Також можна вводити користувацькі макроси, які автоматично будуть виконувати часто повторені операції. Замість багато табличного представлення даних, збережених в списках, можна використовувати звідні таблиці, а для графічного відображення такої таблиці — звідну діаграму. Крім того, Excel включає складні інструменти, призначені для більш глибокого аналізу даних.

При аналізі даних є можливість прирівняти найбільш різну інформацію. Аналіз виконується тоді, коли сумуються числові значення в тому чи іншому стовпці або сортується який-небудь список в алфавітному порядку. Для виконання більш складних прирівнянь можна створити формули або писати макроси за допомогою редактора VBA. Крім того програма Excel пропонує набір інструментів, виконуючих складний аналіз, наприклад, обробку статистичних залежностей.

 1. Установка надбудов Excel

У програмі Excel можна користуватися надбудовами – модулями, що надають додаткові можливості по виконанню фінансових, а також наукових розрахунків. Окрім вбудованих в Excel надбудов, можна завантажувати надбудови, створені сторонніми виробниками. Що стосується вбудованих надбудов, інтегрованих в Excel, то з них досить встановити наступне:

 •     Пакет аналізу, який містить фінансові, а також наукові функції і допоміжні засоби. Наприклад, в цій надбудові, окрім фінансових, математичних функцій, а також функцій дати і часу, міститься також набір функцій, призначених для інженерних розрахунків. Надбудова Пакет аналізу також містить інструменти статистичного аналізу, про які детально розказано в цьому розділі.
 • Analysis ToolPack-VBA включає фінансові і математичні функції,
  а також функції дати і часу. Наприклад, для розрахунку відсотків, що нараховуються, завантажується функція ACCRINT.

 • Майстер підсумовування дозволяє швидко створити формулу, яка розраховується тільки за вказаних умов.

  У програмі Excel надбудови зберігаються у вигляді файлів з розширенням .xla; їх список відображається в діалоговому вікні Надбудови і автоматично встановлюється в одну з наступних тек жорсткого диска:

  C:\program Files\microsoft Office\office 10\addins

  C:\Documents and Settings\ім’я користувача\Application Data\Microsoft\Addins

  Після завантаження надбудов програма Excel додає рядок меню і інші елементи інтерфейсу.

  Щоб звільнити пам’ять, необхідно встановлювати в Excel тільки ті надбудови, які необхідні, а непотрібні, навпаки, вивантажувати.

  Якщо складно знайти ефективну надбудову для виконання того або іншого завдання, то треба створити свою власну. Як надбудову можна зберегти будь-яку книгу Excel. У подібному збереженому файлі, за великим рахунком, використовуються тільки макроси. Що стосується інших елементів книги Excel, то в надбудові вони не використовуються. Тому надбудови створюються виключно на основі робочих книг з макросами.

  Щоб помістити надбудову Аналіз даних у діалоговому вікні Excel, потрібно натиснути кнопку «Office», обрати «Параметри Excel» → «Надстройки» → «Перейти». З’явиться діалогове вікно, в якому необхідно обрати «Пакет анализа» → Ok.

  Далі Microsoft Office Excel установить обрану надбудову. Вона автоматично потрапляє в список діалогового вікна Excel: «Данные» → «Анализ данных».

  У надбудові «Анализ данных» є багато інструментів аналізу:

 • однофакторний дисперсійний аналіз
 • двохфакторний дисперсійний аналіз з повтореннями
 • двохфакторний дисперсійний аналіз без повторення
 • кореляція
 • коваріація
 • статистичні зведеня
 • експоненціальні згладжування
 • двохвибірковий F-тест для дисперсії
 • аналіз Фур’є
 • гістограма
 • «скользящее среднее»
 • генерація випадкових чисел
 • ранг і персентіль
 • регресія
 • вибірка
 • парний двохвибірковий t-тест для середніх
 • двохвибірковий t-тест з однаковими дисперсіями
 • двохвибірковий t-тест з різними дисперсіями
 • двохвибірковий z-тест для середніх.
 1. Дисперсійний аналіз списків значень

Використовуючи дисперсійний аналіз, можна визначити, чи існує зв’язок між наборами даних. Цей тип обчислень використовується аналітиками даних, щоб підтвердити або спростувати припущення, що є у них, про існування залежності не менше чим двох груп даних. У Excel підтримується три варіанти дисперсійного аналізу: однофакторний, двохфакторний з повторенням і двохфакторний без повторення.

Поставимо задачу обчислити дисперсію за такими даними:


І розглянемо розв’язанни цієї задачі в двох варіантах дисперсійного аналізу.

 1. ЗАВАНТАЖИТИ

  Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

  Vyk Nadbydovy Analiz Danyh (571.8 KiB, Завантажень: 1)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7
завантаження...
WordPress: 23.73MB | MySQL:26 | 0,735sec