Курсова робота на тему: «ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ ФУНКЦІЙ В EXCEL»

ЗМІСТ

ВСТУП    2

1.Функції, що використовуються для розрахунку амортизаційних відрахувань    4

2.Функції, що використовуються для розрахунку доходів від цінних паперів    6

3.Функції, що використовуються для розрахунку рентних платежів    20

4. Приклади    27

ВИСНОВОК    33

ЛІТЕРАТУРА    34

ВСТУП

Метою даної роботи є використання фінансових функцій в Excel для вирішення економічних завдань.Фінансові функції застосовуються при плануванні і аналізі фінансово-господарської діяльності підприємства, а також при вирішенні завдань, пов’язаних з інвестуванням засобів. Більшість фінансових функцій доступна тільки після завантаження відповідних надбудов. Серед фінансових функцій можна виділити три великі блоки функцій, які використовуються для розрахунку амортизаційних відрахувань, рентних платежів і доходів від цінних паперів. Враховуючи величезне практичне значення цих функцій, в даній роботі я привела їх перелік. У нього включені і ті функції, які стають доступними тільки після установки надбудови Пакету аналізу.

Амортизація визначається як відрахування, призначені для відшкодування зносу майна. Всяке майно має певну вартість на початок періоду амортизації (вона повинна бути вказана у функціях, використовуваних при розрахунку амортизаційних відрахувань, в аргументі Вартість) і вартість на кінець періоду амортизації – залишкову вартість. Майно амортизується впродовж певного періоду, який називається часом амортизації. Можливість використовувати амортизаційні відрахування для регулювання податкових платежів протягом часу амортизації (на жаль, така практика у нас ще не набула достатньо широкого поширення) привела до появи різних методів нарахування амортизації.

Для застосування окремих методів в Excel передбачені спеціальні функції. Нижче приведений опис функції, використовуваної для розрахунку амортизаційних відрахувань.

Під рентними платежами розуміють регулярні платежі однакового розміру. Одним з найбільш відомих різновидів рентних платежів є аннуїтет.

Деякі функції можуть використовуватися для обчислень при операціях з цінними паперами двох видів: твердопроцентними і безпроцентними. Твердопроцентні цінні папери приносять однаковий дохід впродовж певного періоду часу. Безпроцентні цінні папери емітуються з певним дисконтом – відсотком (тобто курс при емісії цінних паперів цього вигляду менше номінальної вартості, по якій відбувається викуп цінних паперів в кінці терміну звернення).

1.Функції, що використовуються для розрахунку амортизаційних відрахувань

АМОРУВ

Синтаксис:АМОРУВ(вартість, дата придбання, перший період, остаточна вартість, період, ставка, базис).

Результат: величина амортизації для кожного періоду. Дана функція призначена для французької системи бухгалтерського обліку. У разі придбання майна в середині бухгалтерського періоду враховується пропорційно – розподілена амортизація. Якщо ця функція недоступна, то слід провести установку надбудови Пакету аналізу.

Аргументи:

вартість – вартість майна;

дата придбання – дата придбання майна; перший період, дата закінчення першого періоду;

остаточна вартість – остаточна вартість майна в кінці періоду амортизації;

період- період;

ставка- процентна ставка амортизації;

базис- використовує спосіб обчислення кількості днів.

Перелік значень, що приймаються даним аргументом, приведений в таблиці.

Значення аргументу

Спосіб обчислення кількості днів

0

360 днів (метод NSAD)

1

Фактичний

3

365 днів в році

4

360 днів в році (європейський метод)

АМОРУМ

Синтаксис: АМОРУМ (вартість, дата придбання, перший період, остаточна вартість, період, ставка, базис).

Результат: величина амортизаційних відрахувань для кожного періоду. Функція призначена для французької системи бухгалтерського обліку. Вона аналогічна функції АМОРУВ; відмінність полягає лише в тому, що вживаний в обчисленнях коефіцієнт амортизації залежить від періоду амортизації майна. Якщо ця функція недоступна, слід встановити надбудову Пакету аналізу.

Аргументи:

вартість – вартість майна;

дата придбання – дата придбання майна;

перший період – дата закінчення першого періоду;

остаточна вартість – залишкова вартість майна в кінці періоду амортизації;

період – період;

ставка – процентна ставка амортизації;

базис – використовуючий спосіб обчислення кількості днів (див. функцію АМОРУВ).

БЗРАСПИС

Синтаксис: БЗРАСПИС (основний капітал, ставки).

Результат: Майбутнє значення основного капіталу після нарахування складних відсотків. Функція БЗРАСПИС використовується для обчислення майбутнього значення інвестиції із змінною процентною ставкою. Якщо ця функція недоступна, слід встановити надбудову Пакету аналізу.

Аргументи:

основний капітал – поточна вартість інвестиції;

ставки – масив вживаних процентних ставок.

ДДОБ

Синтаксис: ДДОБ(початкова вартість, залишкова вартість, період, коефіцієнт)

Результат: величина амортизації майна для вказаного періоду при використанні методу двократного обліку амортизації або іншого явно вказаного методу.

Аргументи:

початкова вартість – початкова вартість майна;

залишкова вартість – залишкова вартість майна;

час експлуатації – кількість періодів, що охоплюють проміжок часу, протягом якого майно амортизується (період амортизації);

період – період, для якого потрібно обчислити амортизацію (аргументи, період і час експлуатації повинні бути виражені в однакових одиницях вимірювання);

коефіцієнт – норма зниження балансової вартості (амортизації); якщо коефіцієнт знижений, то передбачається, що він рівний 2 (метод двократного обліку амортизації).

Всі п’ять аргументів повинні приймати тільки позитивні значення.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Vyk Fin Funk V Excel (63.6 KiB, Завантажень: 4)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7
завантаження...
WordPress: 23.69MB | MySQL:26 | 0,602sec