Курсова робота на тему: «ВИДИ РИНКІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЦІН»

План

Вступ    4

Розділ 1. Теоретичні основи опрацювання теми “Види ринків та особливості формування цін”    7

1.1. Зміст навчального матеріалу теми: “Види ринків та особливості формування цін”    7

1.2. Ділові ігри і методика їх використання    17

Розділ 2. Методичні аспекти та розробки теми: Види ринків та особливості формування цін”    22

2.1. Підготовка вчителя до уроку    22

2.2.План-конспект уроку по темі: “Види ринків та особливості формування цін”.    26

2.3. Методична розробка ділової ігри “Ринок”    33

Висновок    38

Список використаних джерел    40

 

 

Вступ

Сучасний стан освіти в Україні характеризується як кризовий, зокрема і економічної освіти. Ця кризовість має низку причин, однак найкращим шляхом її вирішення є покращення економічної освіти зокрема, як кваліфікованих працівників, так і звичайних громадян нашої держави. Це можна здійснювати двома шляхами: краще і ефективніше використовувати уже набуті методи роботи з учнями у школах або впроваджувати нові інтерактивні методи, інноваційні технології, нестандартні форми проведення уроків тощо. Дослідження, пов’язані з розробкою і впровадженням нових технологій, в основу яких покладено застосування ігор, свідчать про наявність у них значних можливостей щодо підвищення ефективності навчання.

Але найкращим, мабуть, буде поєднання і ефективного старого, і нестандартного нового. Як це можна поєднати? В даному випадку старе – це мається на увазі те, як підвищити ефективність проведення уроків, як формувати навчання школярів, нове – це в даному випадку, ігрові методи навчання і ділова гра зокрема. Значущість ігор та ігрових моментів у загальному навчально-виховному процесі обумовлена, перш за все, тими обставинами, що само по-собі навчальна діяльність спрямована у традиційному її розумінні на засвоєння колективом базової шкільної програми, яка не сполучається достатньою мірою із творчою діяльністю, може, як це не парадоксально, призвести до гальмування інтелектуального розвитку дитини.
Тому необхідно зазначити, що якою б захоплюючою не була гра, який би інтерес не викликала вона у школярів, ігрова діяльність у жодному разі не повинна бути єдиною формою навчально-пізнавального та творчого процесу. Вона спроможна дати позитивні результати лише у поєднанні з іншими формами, методами, прийомами виховання творчої особистості учня.

Шляхи вирішення вищеназваних проблем можна побачити на прикладі методичної розробки теми “Види ринків та особливості формування цін.”

Отже, об’єктом дослідження даної курсової роботи є ефективна підготовка та проведення уроків з економіки, а також підготовка, розробка та представлення ділових ігор як альтернативного методу проведення уроку.

Предметом дослідження є підготовка і проведення уроків з економіки по темі “Види ринків та особливості формування цін.”

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування особливостей підготовки вчителя до уроку та проведення, по темі “Види ринків та особливості формування цін,” та шляхи досягнення ефективної загальної мети освіти, за допомогою ділових ігор.

Гіпотеза дослідження: при застосуванні ігрових методів, (і ділових ігор зокрема), значною мірою досягається як загально-дидактична, так і конкретна триєдина мета уроку, тобто ефективніше розвиває творчі здібності, вчить застосовувати знання на практиці, виховує почуття колективізму, посилює інтерес до предмету та формує всебічно розвинену творчу особистість школяра.

В роботі поставлені і виконані наступні завдання:

– визначити суть та види уроків як основної форми організації роботи школярів;

– визначити зміст навчального матеріалу з теми “Види ринків та особливості формування цін;”

– охарактеризуйте значення ігрових методів навчання і ділових ігор зокрема;

– проаналізувати методику використання ділових ігор;

– дати характеристику основним вимогам підготовки вчителя до уроку;

– представити план-конспект уроку та ділову гру як один із варіантів проведення уроків з даної теми.

При написані курсової роботи використовувались наступні методи: теоретичні, (зокрема аналіз здобутків висвітлених у монографіях, проблемних статтях, теоретичне осмислення передового досвіду роботи вчителів), емпіричні, моделювання уроків, аналіз план-конспектів, класифікація, аналіз, синтез, графічного зображення.

Отже, гра — не самоціль, а лише один із засобів у системі формування творчої, допитливої, озброєної знаннями дитини.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Vydy Rynkiv Osob Formuv Cin (204.8 KiB, Завантажень: 4)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
завантаження...
WordPress: 23.23MB | MySQL:26 | 0,318sec