Курсова робота на тему: «ВІДБІР У СИСТЕМІ БАГАТОРІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВОЛЕЙБОЛІСТІВ»

План

Вступ    3

Розділ I. Відбір у системі багаторічної підготовки волейболістів.    5

1.1. Зміст спортивного відбору.    5

1.2. Можливість прогнозування показників фізичного розвитку.    7

1.3. Прогнозування показників розвитку спеціальних фізичних якостей.    8

Розділ II. Відбір і спортивні здібності    11

2.1. Професійний відбір.    11

2.2. Спортивні здібності.    11

2.3. Вроджені і придбані властивості.    14

2.4. Придатність, орієнтація, відбір.    15

2.5. Методичні принципи спортивного відбору.    16

Розділ ІІІ. Організація і методика проведення відбору дітей для занять у ДЮСШ і шкільних секціях по волейболі.    18

3.1. Організація відбору.    18

3.2. Попередня підготовка дітей до відбору.    18

3.3. Ігрова орієнтація, агітація і пропаганда.    19

3.4. Перегляд школярів.    19

3.5. Анамнез.    20

3.6. Діагностика ігрової діяльності.    21

3.7. Діагностика інтересів і рівня домагань.    23

3.8. Використання тестових методів у процесі відбору школярів.    23

Висновки    28

Практичні рекомендації    30

Література    32

Вступ

Загальновідомо, що прихід людини в сферу спортивної діяльності починається або з вибору нею визначеного виду, або відбору його у визначену спортивну секцію. І лише після цього починається процес цілеспрямованих учбово-тренувальних занять, виховання його в колективі, пристосування до зовнішніх факторів. Надзвичайно важливо, щоб цей перший крок виявився вдалим. Отже, задача спортивного педагога і учителя фізичної культури – знайти для учня той вид діяльності, що відповідає його обдарованості.

На жаль, у спортивній практиці ще не склалася струнка система відбору учнів для занять у шкільних секціях, у ДЮСШ.

Відсутність об’єктивних критеріїв відбору нерідко змушує
учителів фізичної культури, тренерів ДЮСШ застосовувати інтуїцію,
що приводить часом до нерозумної витрати їхнього часу,
розчаруванню займаючихся.

Актуальність. Проблема відбору учнів для занять у шкільних волейбольних секціях, у ДЮСШ у даний час здобуває усе більшу актуальність. Волейболіст сучасного зразка повинний діяти в складеній обстановці змагальної боротьби, що висуває високі вимоги до рівня розвитку фізичних (рухових) якостей, морфологічних ознак, а також психофізіологічних здібностей зумовлюючих перемогу однієї спортивної команди над іншою.

Важливість питання відбору очевидна, разом з тим, аналіз численних літературних джерел у результатів досліджень проведених раніше (8, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 30, 32 і ін.), бесід із тренерами ДЮСШ і ведучими спортсменами, вивчення документів планування й обліку учбово-тренувальних занять вказує на те, що питанням відбору приділяється увага в недостатній мірі.

Вибір школярами виду спорту шляхом “проб і помилок”, хоча і приводить до успіху, у цілому мало ефективний і в наслідку породжує велику плинність у спортивних секціях і в групах ДЮСШ. Це затрудняє зімкнення колективу, налагодження в ньому виховного процесу, що значною мірою приводить і до зниження тренувального ефекту.

Наукова новизна. У даній роботі почата спроба шляхом аналізу літературних джерел, бесід з ведучими спортсменами, учителями фізичної культури, тренерами ДЮСШ узагальнити накопичений досвід орієнтації і відбору учнів в шкільні волейбольні секції на основі комплексного підходу з урахуванням багатьох факторів .

Практична значимість. Зроблені висновки і розроблені практичні рекомендації значною мірою дозволяють оптимізувати процес орієнтації і відбору школярів для учбово-тренувальних занять по волейболі, сприяє зімкненню спортивних колективів, підвищенні в них якості виховного процесу, зниженню плинності займаючихся, розвитку їхніх спортивних інтересів і мотивів.

Розділ I. Відбір у системі багаторічної підготовки волейболістів.

1.1. Зміст спортивного відбору.

Сучасний спорт пред’являє до спортсменів високі вимоги. У волейболі – це універсальність техніко-тактичної підготовки, висока майстерність виконання своєї ігрової функції в команді, високі ростові дані, гарна атлетична підготовка. Тому домогтися гарних спортивних результатів можна, лише володіючи визначеними здібностями до спортивної діяльності, і зокрема до волейболу. Здібностями, як відомо, називають властивостями особистості, володіючи якими людина може домагатися успіху в тій чи іншій діяльності (П.А.Рудик, 1974). Розвиток здібностей залежить від задатків, працьовитості і цілеспрямованості займаючихся.

Від первісного відбору залежить успіх оволодіння спортсменами програмним матеріалів, виконання контрольних нормативів і вимог.

Дослідження закономірностей формування в школярів рухових навичок і тактичних умінь при навчанні волейболу показують наступне:

  1. Учні, що мали досить високі морфологічні показники, як правило, до 18 років зберігають цю перевагу.
  2. Учні, що показали високі результати в контрольних іспитах по спеціальній фізичній підготовці, зберігають цю перевагу і на наступних етапах навчання.
  3. Учні з досить високими показниками рівня спеціальної фізичної підготовленості досить швидко опановують навичками гри у волейбол і тактичні дії.
  4. Учні, що показали високі результати в контрольних іспитах по спеціальній фізичній підготовці і техніці гри (у комплексі), відрізняються надалі ефективними діями в ігровій обстановці, що змінюється, і в самій грі (Ю.Д.Желєзняк 1962)

    ЗАВАНТАЖИТИ

    Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

    Vidbir Volejbolistiv (179.5 KiB, Завантажень: 8)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7
завантаження...
WordPress: 23.42MB | MySQL:26 | 1,093sec