Курсова робота на тему: «ВІДБІР ШКОЛЯРІВ ДЛЯ ЗАНЯТЬ СПОРТИВНИМИ ІГРАМИ В ДЮСШ»

Зміст

Вступ…………………………………………………………………………………………………………3

РОЗДІЛ I. Відбір школярів для занять волейболом……………………………………….6

1.1. Характеристика відбору школярів для занять волейболом…………..6

1.2 Теоретичні основи відбору……………………………………………………………………9

1.3. Прогнозування спортивних досягнень…………………………………………………12

1.4. Методологічні принципи відбору………………………………………………………..16

РОЗДІЛ II. Зміст, організація та методика проведення відбору…………………………..18

2.1. Початковий відбір……………………………………………………………………..18

2.2. Визначення показників фізичного розвитку школярів………………………….23

РОЗДІЛ ІІІ. Проблема теорії спортивного відбору……………………………………..26

3.1 Визначення основних понять теорії спортивного відбору: «спортивний

відбір», «спортивна селекція», «спортивна орієнтація»……………………..26

3.2 Різновиди спортивної орієнтації і відбору……………………………………………………………..27

РОЗДІЛ ІV. Діагностика та тестування фізичного розвитку і рухових

здібностей школярів для занять ігровим видом спорту волейболом……28

4.1 Тести для випробовувань з фізичного розвитку і рухових

    здібностей волейболістів……………………………………………………………….28

4.2. Діагностика ігрової обдарованості школярів………………………………………..33

4.3. Діагностика придатності до навчання………………………………………………….36

Висновки……………………………………………………………………………………………………39

Список використаної літератури…………………………………………………………………………

Вступ

В сучасному спорті високих досягнень пошук найбільш обдарованих дітей; здібних у перспективі досягти спортивних результатів міжнародного рівня, розглядається як актуальна науково-практична проблема з чітко визначеними теоретичними, методологічними, організаційними, педагогічними, соціально-економічними, фізіологічними і естетичними аспектами.

Інтерес до відбору та орієнтації молоді в процесі занять спортом, спостерігається за останні десятиліття в багатьох країнах світу, залучив до розробки проблеми відомих фахівців що дозволило сформулювати ряд загальних теоретико-методологічних положень.

В більшості систем, передбачених для оцінки потенціальних можливостей спортсменів, використовується комплексний метод визначення диференційованої оцінки по кожному з показників або їх блоків з послідуючим виведення інтегрального критерію перспективності. Типовим прикладом такого підходу може слугувати система, запропонована в США.

Особливістю цієї системи є використання трьох блоків показників рухових здібностей, функціональний стан серця, органів дихання і склад тіла. Комплексна оцінка перспективності спортсменів визначається шляхом складання балів по кожному показнику, відносна значимість яких неоднакова.

Переважна більшість тестових процедур і реєструємих показників, складових змісту, системи оцінки потенціальних можливостей спортсменів в кожній країні не сумісні між собою. Так, наприклад, в Латвійському центрі спортивного відбору програма включає сім груп показників, всього біля сто критеріїв, які не використовуються в інших країнах і лабораторіях однак надійність висновків про перспективність спортсмена могла б бути набагато вище, якби використовувались більш ефективні методи визначення деяких показників, а оцінка нараховувалась з врахуванням статі, віку, спортивної кваліфікації та специфічної діяльності.

Ці обставини негативно впливають на обмін інформацією, стимулюють розвиток проблеми відбору в цілому; різниця простежується і в методологічному підході при формуванні комплексів показників, оціночних шкал, інтегральних критеріїв перспективності, які не враховують специфіку виду спорту, біологічний вік спортсменів, характер майбутньої підготовки, темп росту спортивних досягнень і інші.

Актуальність. Відбір школярів для занять волейболом в групах ДЮСШ і інших позашкільних закладах набуває все більшого інтересу у фахівців, науковців, керівників установ та організацій. Створення комплексної системи тестів, яка дозволить за допомогою інтегрованих оцінок у балах дати характеристику індивідуального стану спортсменів різної статі та віку на етапі базової підготовки і визначити перспективні можливості висоти спортивних досягнень.

Наукова новизна. В роботі представлено аналіз літературних джерел, наукових досліджень наслідки анкетування викладачів-тренерів, учнів та зроблена спроба узагальнення досвіду з питань орієнтації та відбору школярів на основі комплексного підходу для визначення перспективності їх потенційних можливостей.

Мета дослідження. Метою теоретико-практичного дослідження є вдосконалення системи відбору дітей шкільного віку для занять волейболом в дюсш.

Завдання роботи.

1.    Вивчити стан проблеми за літературними надбаннями, вивчити актуальність, значення та необхідності її практичного вирішення.

2.    Виявити та систематизувати змістову сутність теорії і практики відбору школярів.

Методи дослідження: вивчення літературних джерел, стан проблеми на сучасному етапі, педагогічні спостереження, анкетування, експертна оцінка теоретичних положень і тестів, методи математико-статистичної обробки.

Теоретичне і практичне значення.

Вивчення практичного досвіду роботи викладачів-тренерів, науково-методичної літератури по оцінці обдарованості школярів, дозволити визначити показники за якими бажано проводити оцінку перспективних можливостей. Практичні рекомендації дозволяють оптимізувати процес орієнтації та відбору школярів в групи волейболу ДЮСШ, а на цій основі досягнення високих показників в процесі багаторічної навчально-тренувальної роботи значного зниження відсіву спортсменів, розвитку спортивних інтересів і мотивів.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Vidbir Schkolyariv V DUSSCH (253.0 KiB, Завантажень: 6)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8
завантаження...
WordPress: 23.59MB | MySQL:26 | 0,933sec