Курсова робота на тему: «ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ WEB-САЙТІВ»

Зміст

ЗМІСТ    2

ВСТУП    3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ WEB-САЙТІВ    5

1.1 Поняття про мову розмітки гіпертексту    5

1.2 Вплив дисплеїв на Web-дизайн    13

РОЗДІЛ ІІ. ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЛЯ СТВОРЕННЯ WEB-СТОРІНОК    14

2.1 HTML-редактори    14

2.2 Графічні редактори    16

РОЗДІЛ ІІІ. РОЗРОБКА WEB-САЙТУ НА ПРИКЛАДІ САЙТУ КАФЕДРИ ІНФОРМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ ЇЇ ВИКЛАДАННЯ    18

3.1 Концептуально-логічне проектування сайту    18

ВИСНОВКИ    20

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ    21

Вступ

З самого початку розвитку Internet, а особливо з появою Web-технологій, мережа орієнтована на інформаційне забезпечення своїй користувачів.

Метою даної курсової роботи є дослідження розвитку сучасних Web-технологій та їх ефективного застосування на прикладі створення сайту кафедри інформатики та методики її викладання Кам’янець-Подільського державного університету.

На сьогодні представлення вищих навчальних закладів у мережі Internet є необхідним для покращення ефективності навчально-виховної роботи навчального закладу, обміну інформацією між усіма учасниками навчально-виховного процесу та способом заявити про свою діяльність великому загалу користувачів глобальної мережі. Ця необхідність відображена в Указі Президента України “Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні”.

В процесі досягнення поставленої мети в курсовій роботі необхідно було вирішити ряд наступних завдань:

  • ознайомитися з сучасними Інтернет-технологіями і, по можливості, використовувати їх в своїй розробці;
  • вивчити програмний інструментарій, вживаний для розробки і створення Web-сайтів;
  • виявити і врахувати методи і способи представлення на Web-сторінках різних видів інформації, що не перешкоджають їх доступності;
  • ознайомитися з основними правилами і рекомендаціями по розробці і створенню Web-сайтів і неухильно слідувати їм в своїй практиці;
  • визначитися із структурою Web-сторінок;
  • вибрати стратегію розробки і створення Web-сайта.

Саме тому темою курсової роботи було обрано використання Web-технологій для створення сайту кафедри інформатики та методики її викладання так як дана проблематика є дуже актуальною. Сайт ще вимагає доопрацювання свого вмісту, так як обсяг інформації, що може на ньому розмішуватися досить великий. В майбутньому планується вдосконалення сайту, переведення його до динамічного стану та поновлення і підтримка його у мережі.

 

Розділ І. Теоретичні аспекти створення web-сайтів

1.1 Поняття про мову розмітки гіпертексту

Документ HTML можна розглядати як сукупність вказівок (команд) і даних (як безпосередньо розміщених у документів, так і пов’язаних з ним посиланнями), які при інтерпретації програмою-броузером відтворюють вигляд сторінок документу. Документ HTML складається з так званих тегів.

Тег – це одиниця коду HTML, яка складається з “команди”, поміщеної у кутові дужки < >. Теги бувають відкриваючими та закриваючими. Закриваючі теги починаються зі знаку /. Документи починаються і закінчуються тегами, які позначають його початок та кінець: <HTML> та </HTML>

В межах документу виділяються дві області – заголовок та власне “тіло документу”. Заголовок оголошується тегами <HEAD> та </HEAD>

У межах заголовку можуть розміщуватись власне заголовок документу (відображається у верхній стрічці вікна броузера), він створюється тегами <TITLE> та </TITLE>; крім цього у заголовку документу може міститися тег <META>, який використовується для технічного опису документу (інформація для пошукових програм), а також тег <STYLE>, який використовується для опису стилів, які використовуються у документі.

Наступним розділом документу HTML є розділ “тіла документу”. Він починається тегом <BODY>, а закінчується тегом </BODY> . Він має наступні параметри:

BACKGROUND = “*.*” Замість *.* вказується адреса малюнка, який повинен бути фоном даного документу

BGCOLOR= Вказується назва або номер кольору, який повинен бути фоновим для даного документу

TEXT= Вказується колір тексту

LINK= Визначає колір гіперпосилань у документі

ALINK= Визначає колір гіперпосилань у момент натиснення

VLINK= Визначає колір переглянутих гіперпосилань

1.1.1 Форматування символів

Для оформлення документів може використовуватись багато кольорів. З ними можна ознайомитися на цій сторінці .

Для переходу на новий рядок використовується тег <BR> .

Для виділення тексту в абзаци існують теги <P> та </P> .

Текст, розміщений між тегами <B> та </B> буде жирнішим. bold

Текст, розміщений між тегами <I> та </I> буде написаний курсивом. italics

А текст, розміщений між тегами <U> та </U> буде підкресленим. underlined

Текст, розміщений між тегами <S> та </S> буде перекресленим. striken

Текст, розміщений між тегами <SUB> та </SUB> буде написаний як нижній індекс. індекс

Текст, розміщений між тегами <SUP> та </SUP> буде виглядати як верхній індекс. індекс

Тег <HR> вставляє у документ горизонтальну лінію.

Крім цього, можна використовувати різне форматування шрифту за допомогою тегу <FONT> , який має параметри <FACE> – тип шрифту (наприклад: ‘Lucida Sans’, ‘Arial’, ‘Monotype Corsiva’, ‘Times New Roman’), <SIZE> – розмір шрифту (1-7), та <COLOR> – колір шрифту.

1.1.2 Заголовки

Для змістового виділення елементів сторінки використовуються теги-заголовки. Заголовки в HTML бувають шести типів. Текст, розміщений всередині тегу заголовка <H1> </H1> відображатиметься відповідно до типу цього заголовка. Найбільшим є заголовок Н1, найменшим – Н6. Заголовок може розміщуватись на екрані по центру, або вирівняний по правому або лівому краю. <H2 align=center \ right \ left >
</H2>

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Teor Asp StvorWEB-sajtiv (120.5 KiB, Завантажень: 34)

Сторінка: 1 2 3 4
завантаження...
WordPress: 23.3MB | MySQL:26 | 0,478sec