Курсова робота на тему: «ТЕХНОЛОГІЯ АSP, ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ»

План

Вступ    3

 1. Принципи роботи активних серверних сторінок    6
 2. Клієнтський сценарій і серверний сценарій    9
 3. Простий приклад ASP-сторінки    11
 4. Технологія ASP.NET    14
 5. Процес інсталяції    17
 6. Безкоштовно поширюване програмне забезпечення    18
 7. Практична частина    21

Висновки    26

Список використаної літератури    27

Вступ

ASP є технологією, розробленою Microsoft для передачі клієнтові Web-змісту, що динамічно змінюється, що може включати HTML, динамічний HTML, елементи ACTIVEX, клієнтські сценарії і an-плети Java (фрагменти коди на Java, що виконуються на стороні клієнта).

Active Server Pages (ASP, укр.активні серверні сторінки) — це технологія, що дозволяє динамічно формувати автоматично оновлюванні веб-сторінки з боку веб-сервера. Технологія подається у формі додатку до веб-серверу Internet Information Services (IIS). Ці файли обробляються у відповідь на запит клієнта (тобто браузера). ASP-файл (який має розширення .asp) містить HTML-код і код сценарію. Хоча для написання ASP-сценаріїв можуть бути використані і інші мови, наприклад, Javascript, загальноприйнятою мовою створення ASP-сторінок є Vbscript. Деякі незалежні постачальники програмного забезпечення пропонують засоби розробки ASP-сценаріїв, що підтримують інші мови, а не тільки Vbscript і Javascript

Більшість сторінок, що створені за допомогою даної технології, написані мовою VBScript, але веб-майстер вільний використовувати будь-яку мову, за умови, що для неї існує та проінстальований відповідний Active Scripting механізм. JScript, що є реалізацією ECMAScript від компанії Microsoft, — це зазвичай друга мова, котру використовують разом із технологією ASP. Існують також досить багато інших мов програмування, що постачаються сторонніми компаніями.

Технології InstantASP та ChiliASP дозволяють використовувати технологію ASP без операційної системи Microsoft Windows. Існують вельми багато спілок відкритого програмного коду, що створюють ASP-скріпти, компоненти та програми, котрі можуть бути використані безкоштовно за умови дотримання певних ліцензійних угод.

Що ж таке динамічні сторінки HTML і чим вони відрізняються від статичних? Статична сторінка містить код на мові гіпертекстової розмітки HTML. Коли автор сторінки пише її, він визначає, як виглядатиме сторінка для всіх користувачів. Зміст сторінки буде завжди однаковим, незалежно від того, хто і коли вирішить її проглянути. Мови HTML цілком достатньо для відображення інформації, яка рідко змінюється і не залежить від того, хто її проглядає. Сторінка HTML — простий текст, отже, клієнт може працювати в будь-якій операційній системі.

Цілком зрозуміло, що якщо сформувати web-сторінку, описавши її структуру засобами HTML, вона буде абсолютно статична в сенсі вмісту. Тобто при перегляді в браузері вона нестиме в собі точно ту ж інформацію, що була в неї записана у момент створення, і передані користувачем дані не можуть бути використані для модифікації вмісту сторінок, що відображаються йому: він зможе побачити тільки те, що заздалегідь було записане в кінцевий набір файлів.

Але якщо потрібно відобразити на сторінці поточний курс євро або прогноз погоди? Якщо сторінка HTML написана вчора, сьогодні вона вже застаріє. Отже, потрібно вміти створювати динамічні сторінки. Динамічне наповнення сторінки — це інформація, яка відрізняється від перегляду до перегляду і зміст| якої залежить від того, кому вона призначена. Таке наповнення дозволяє забезпечити двосторонній обмін інформацією — від клієнта до сервера і назад.

Динамічними прийнято називати web-сторінки, які перед відправкою клієнтові проходять цикл обробки на сервері. У найпростішому випадку це може бути деяка програма, яка модифікує запрошувані клієнтом статичні сторінки, використовуючи параметри отриманого запиту і деяке сховище даних. Навіть при такій примітивній організації “нерозв’язне” завдання з попереднього абзацу знаходить очевидне рішення: досить підготувати всього одну статичну сторінку — шаблон — і перед відправкою сторінки програмно підставляти в нього значення, отримане сьогодні з банку або метеобюро.

Більшість сторінок на ранніх стадіях розвитку Інтернету були статичними. Останні 10 років зростає кількість динамічних сторінок. І це зрозуміло: користувачі Інтернету хочуть не тільки читати готову інформацію, але й бути активними дійовими особами. Наприклад, вони замовляють товари в інтернет-магазині, пишуть щоденники, беруть участь в конкурсах. Інформаційні портали оновлюють новини кожну хвилину. Динамічні сторінки можуть підлаштовуватися під конкретного користувача, а також реагувати на його дії в браузері. Яким же чином? Для цього розроблено безліч технологій. Наприклад, щоб| ідентифікувати користувача і зберегти його налаштування для даного сайту, застосовуються файли-cookies.

Версії

Технологія ASP упродовж свого існування пройшла через шість значних оновлень:

 1. ASP 1.0 (постачалася разом з IIS 3.0) у грудні 1996 року
 2. ASP 2.0 (постачалася разом з IIS 4.0) у вересні 1997 року
 3. ASP 3.0 (постачалася разом з IIS 5.0) у листопаді 2000 року
 4. ASP.NET 1.0 (постачалася у складі Microsoft .NET Framework 1.0) у січні 2002 року
 5. ASP.NET 1.1 (постачалася у складі Microsoft .NET Framework 1.1) у квітні 2003 року
 6. ASP.NET 2.0 (постачалася у складі Microsoft .NET Framework 2.0) 7 листопада 2005 року

Початкова назва технології ASP.NET була «ASP+» або «ASP PLUS». Microsoft .NET Framework 3.0 також має у своєму складі ASP.NET 2.0.

1.
Принципи роботи активних серверних сторінок

ASP-сторінки демонструють взаємодію клієнта і сервера по протоколу HTTP в World Wide Web. Коли клієнт відправляє на сервер НТТР-запит, сервер отримує цей запит і направляє його для обробки відповідній ASP-странице. ASP-сторінка виконує обробку (яка часто включає взаємодію з базою даних), а потім повертає результат клієнтові зазвичай у вигляді HTML-документа, який може бути відображений браузером, проте дані можуть бути повернені і в інших форматах, наприклад, в двійковому, йдучи у вигляді зображення.

Є два основні типи або методи HTTP-запитів: GET і POST. Запит GET отримує (або витягує) інформацію від сервера. Запити GET зазвичай використовуються для отримання HTML-документів або зображень. Запити POST доставляють (або посилають) дані на сервер. Запити POST зазвичай використовуються для відправки серверу інформації з HTML-форми, в яку клієнт ввів дані; для відправки на сервер запиту на інформацію, яку клієнт хоче відшукати в Інтернет або отримати з бази даних; для відправки на сервер інформація, що ідентифікує користувача і так далі

HTTP-запит типу POST часто використовують для передачі даних з HTML-форми обробникові форми на стороні сервера. Наприклад, якщо користувач відповідає на питання Web-анкети, запит POST зазвичай використовується для відправки на Web-сервер інформації введеною в HTML-форму.

Браузери часто кешируют (зберігають на диску) Web-сторінки, щоб мати можливість швидко їх перезавантажити, оскільки остання версія сторінки, що зберігається в кеш-пам’яті, не відрізняється від поточної її версії в Web. Це дозволяє прискорювати проглядання інформації за рахунок мінімізації об’єму даних, що завантажуються для Web-сторінок, що проглядаються, з сервера. Проте відповіді сервера на запит POST браузери зазвичай не кеширують, оскільки наступний запит POST клієнта може повернути вже інший результат. Наприклад, при проведенні анкетування багато користувачів можуть відвідати одну і ту ж Web-страницу і відповісти на питання анкети. Результати опиту можуть надаватися користувачам. Кожна нова відповідь приводить до зміни результатів анкетування.

Якщо користувач використовує пошуковою системою в Web, запит GET зазвичай надає пошуковій машині інформацію, задану ним в HTML-форме. Машина виконує пошук а потім повертає результати у вигляді Web-сторінки. Такі сторінки часто кешируются на той випадок, якщо користувач знову вирішить виконати той же самий пошук. Як і запити POST, запити GET можуть містити параметри, які є частиною передаваного Web-серверу запиту.

Коли клієнт запрошує ASP-файл, цей файл піддається синтаксичному topy (у напрямі зверху вниз) елементом ACTIVEX з ім’ям asp.dll (тобто серверним елементом управління ACTIVEX, який зазвичай не володіє графічним інтерфейсом користувача). У міру виявлення коду сценарію цей код виконується. Оператор @LANGUAGE використовується програмістом для вказівки обробника, необхідного для інтерпретації кодy сценарію. Якщо оператор @LANGUAGE відсутній, за умовчанням передбачається, що використовується мова Vbscript. Після інтерпретації клієнтові відправляється HTML-код (а з ним всі сценарії, що виконуються на стороні клієнта). Потрібно детально розглянути, як використовується оператор @LANGUAGE.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Tehnologia ASP Ta Ii Zast (183.5 KiB, Завантажень: 3)

Сторінка: 1 2 3 4 5
завантаження...
WordPress: 23.27MB | MySQL:26 | 0,324sec