Курсова робота на тему: «СУЧАСНА АРХІТЕКТУРА ЕОМ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ КОМП’ЮТЕРІВ»

Зміст

Вступ    3

1    Формальне визначення архітектури ЕОМ    4

2    Виникнення терміну «Архітектура ЕОМ»    5

3    Принципи сучасної архітектури    6

4    Сучасна архітектура ЕОМ    7

4.1    Апаратна частина    7

4.1.1    Пристрої введення інформації    8

4.1.2    Пристрої виведення інформації    13

4.1.3    Системні пристрої    15

4.1.4    Пристрої зберігання інформації    22

4.1.5    Пристрої роботи у мережі    23

4.2    Програмне забезпечення    27

5    Класична структура машини фон Неймана    29

6    Методи класифікації комп’ютерів    32

7    Перспективи розвитку    37

Висновки    39

Список використаних джерел    40

 

 

Вступ

Враховуючи той аспект, що на сьогоднішній день не можна уявити життя без комп’ютерів, оскільки останні використовуються майже в усіх сферах життєдіяльності людини, слід зауважити актуальність обраної теми. Саме завдяки комп’ютерам в багато чому спрощується робота людини. Але для того, щоб вміло користуватися комп’ютерами, потрібно на належному рівні знати його архітектуру, знати, які є види комп’ютерів, щоб розуміти, який більше підходить для тої чи іншої роботи, а також потрібно на належному рівні знатись на програмному забезпечення комп’ютера, щоб вміло укомплектовувати його програмне наповнення.

Мета даного дослідження полягає в тому, щоб, розкривши його зміст, показати наскільки необхідно володіти хоча б елементарними знаннями з даного питання для того, щоб вміло користуватися комп’ютером.

Предметом дослідження є архітектура ЕОМ та класифікація комп’ютерів.

Тематично зміст курсової роботи поділений на чотири частини.

В першій частині вводиться саме поняття архітектури ЕОМ, для того, щоб краще зрозуміти про що буде йти мова далі.

В другій частині розповідається вже безпосередньо про сучасну архітектура ЕОМ .

В третій частині — про класичну архітектуру машини фон Неймана .

А в четвертій, завершальній, частині наводиться класифікація комп’ютерів.

 

Формальне визначення архітектури ЕОМ

Архітектура ЕОМ — це набір відомостей, необхідний та достатній для написання для даної обчислювальної машини коректних програм на машинній мові, таких, що не залежать від конкретного втілення цієї архітектури. Електронні обчислювальні машини одної архітектури (тобто з однаковою програмною організацією), але реалізовані з використанням різних конструктивних рішень, називають сумісними.

Архітектура ЕОМ включає інформацію про:

 1. набір машинних команд (набір інструкцій), тобто операцій, які може виконувати ця обчислювальна машина;
 2. доступний регістр процесора — внутрішні комірки пам’яті процесора, а саме: функціональне призначення, розрядність, кількість, особливості програмування таких регістрів;
 3. розрядність та формати даних
  операндів
  — об’єктів, над якими виконуються операції;
 4. способи адресації пам’яті — методи доступу до операндів в пам’яті ЕОМ;
 5. механізми управління та захисту пам’яті;
 6. особливості обробки виключних ситуацій та помилок в системі;
 7. організацію системи вводу-виводу;
 8. доступні програмісту апаратні засоби організації багатозадачної та багатопроцесорної обробки інформації;

  Часто, особливо в останній час, термін «архітектура ЕОМ» вживається також для позначення саме архітектури системи команд, або архітектури
  (програмної моделі) процесора, тобто пп. 1-6 цього переліку. Інша інтерпретація цього поняття стосується вже обчислювальних систем, які включають багато обчислювачів, об’єднаних тим чи іншим чином, які реалізують певні стратегії обчислень. Тоді під терміном «архітектура» розуміють якраз конфігурацію та стратегії обчислень даної системи.

  Виникнення терміну «Архітектура ЕОМ»

  Поняття архітектури ЕОМ вперше було успішно застосовано при проектуванні серії обчислювальних машин IBM System/360, серії універсальних ЕОМ загального призначення, кожна з яких мала різну швидкодію та конструктивні особливості, але всі вони були програмно сумісними. Така сумісність означала можливість виконувати програми без необхідності їх додаткової адаптації до різних моделей серії та була певною мірою революційною, адже в той час практично всі ЕОМ випускались, як би ми зараз сказали, з унікальною архітектурою і необхідні були суттєві витрати для адаптації існуючого програмного забезпечення до нових моделей обчислювальної техніки. І якщо для спеціалізованих обчислювачів це було платою за високі показники швидкодії, то для класу універсальних ЕОМ така ситуація була неприпустимою.

  Спеціалісти фірми IBM при створенні System/360 (S/360) зробили архітектуру єдиною для всіх машин серії, але реалізували її в кожній машині по-різному. В 1964 році було анонсовано зразу 6 моделей S/360.

  Архітектура S/360 саме завдяки такій сумісності моделей мала надзвичайний комерційний успіх та отримала свій розвиток в наступній серії System/360, і в новій серії z/Server.

  Принципи сучасної архітектури

  Сучасну архітектуру комп’ютера визначають також такі принципи:

 9. Принцип програмного керування. Забезпечує автоматизацію процесу обчислень на ЕОМ. Згідно з цим принципом, запропонованим англійським математиком Ч.Беббіджем у 1833 р., для розв’язання кожної задачі складається програма, що визначає послідовність дій комп’ютера. Ефективність програмного керування є високою тоді, коли задача розв’язується за тією самою програмою багато разів (хоч і за різних початкових даних).
 10. Принцип програми, що зберігається в пам’яті. Згідно з цим принципом, сформульованим Дж. фон Нейманом, команди програми подаються, як і дані, у вигляді чисел й обробляються так само, як і числа, а сама програма перед виконанням завантажується в оперативну пам’ять. Це прискорює процес її виконання.
 11. Принцип довільного доступу до пам’яті. Згідно з цим принципом, елементи програм та даних можуть записуватися у довільне місце оперативної пам’яті. Довільне місце означає можливість звернутися до будь-якої заданої адреси (до конкретної ділянки пам’яті) без перегляду попередніх.

  На підставі цих принципів можна стверджувати, що сучасний комп’ютер – технічний пристрій, який після введення в пам’ять початкових даних у вигляді цифрових кодів і програми їх обробки, вираженої також цифровими кодами, здатний автоматично здійснити обчислювальний процес, заданий програмою, і видати готові результати розв’язання задачі у формі придатній для сприйняття людиною.

  Сучасна архітектура ЕОМ

  Комп’ютер складається із апаратної частини і програмного забезпечення. Апаратна частина (Нагdwаге, “тверда частина” – грубо кажучи ” залізо”) складається із з’єднаних між собою різноманітних пристроїв, які можна Побачити і помацати. Програмне забезпечення (Software, “м’яка чистина”) складається із програм операційної системи, яка робить комп’ютер працездатним, і програм для виконання великого переліку робіт.

  Апаратна частина

  Основні пристрої апаратної частини

  До апаратної частини комп’ютера входять такі групи пристроїв:

 • пристрої введення;
 • системні пристрої;
 • пристрої пам’яті;
 • пристрої виведення;
 • пристрої для роботи у мережі. [1]

  Пристрої введення інформації

  Пристрої введення інформації призначаються для введення даних і програм. Дані і програми перетворюються в електричні сигнали, які обробляються комп’ютером.

  Основними пристроями введення інформації є клавіатура і миша. Для введення текстової та графічної інформації застосовується електронно-оптичний сканер, для введення звукової інформації – мікрофон, для комп’ютерних ігор і тренажерів – джойстик.

  Отже, до пристроїв, без яких не може працювати сучасний персональний комп’ютер, належить клавіатура.

  ЗАВАНТАЖИТИ

  Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

  Such Arh EOM Ta Klas Komp (100.3 KiB, Завантажень: 24)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8
завантаження...
WordPress: 23.66MB | MySQL:26 | 0,327sec