Курсова робота на тему: «СТВОРЕННЯ ПРОГРАМИ «КАЛЬКУЛЯТОР» В VISUAL BASIC.NET»

Зміст

Вступ    3

Теоретичні відомості    3

Інтерфейс    3

Кодова частина    4

Створення додатку “Калькулятор” в середовищі Microsoft Visual Basic 6.0    6

Створення інтерфейсу додатка    6

Додання програмного коду    7

Опис змінних    7

Цифрові клавіші    7

Знак “,”    8

Знаки операцій    8

Знак “=”    9

Клавіші редагування    10

Створення додатку “Калькулятор” в середовищі Microsoft Visual Basic dot Net 2005 Beta2    10

Створення інтерфейсу додатка    10

Додання програмного коду    11

Опис змінних    11

Цифрові клавіші    12

Знак “,”    12

Знаки операцій    13

Знак “=”    14

Клавіші редагування    15

Висновки    15

Використана література і джерела    16

 

Вступ

Метою даної роботи є опис створення звичайного математичного калькулятора при допомозі Microsoft Visual Basic 6.0 і Microsoft Visual Basic dot Net 2005 Beta2, і порівняння цих двох додатків з точки зору двох різних середовищ розробки. Така постановка завдання є досить суттєвою, тому що на даний час існує велика кількість програмістів які зустрілись з необхідністю переходу від одного середовища розробки до іншого, від попередньої версії до новішої. На прикладі даної роботи будуть показані спільні і відмінні риси двох середовищ, але в контексті вузького, визначеного кола питань.

Теоретичні відомості

Інтерфейс

При розробці інтерфейсу калькулятору, знадобляться такі елементи керування як кнопка керування і текстове поле.

 • — кнопка керування (CommandButton), VB 6.0.

  — кнопка керування (Button), VB 2005.

  Відображається майже в кожному вікні Windows додатка. Користувач, клацнувши лівою кнопкою миші на цій кнопці, може ініціювати подію, яку необхідно розпочати. Головною подією для командної кнопки є Click (натиснення).

  Є дві найважливіші властивості цієї кнопки, пов’язані з подією Click.

  Властивість Default визначає, що ця кнопка є активною за замовчуванням. Якщо ця властивість дорівнює True, то натисненням на клавішу <Enter> (фіксувати) автоматично генерується подія Click для цієї кнопки незалежно від того, який елемент вибрано (має фокус). Присвоювати значення True цій властивості можна тільки для однієї кнопки керування на екранній формі.

  Властивість Cancel (скасування) використовується подібно до властивості Default. Вона забезпечує перехоплення клавіші <Еsс> і виклик події Click для відповідної кнопки.

  — текстове поле (Textbox). Це основний елемент керування, призначений для введення даних. Найважливішою його властивістю є властивість Text, що містить текст, який відображається в текстовому полі. Зазначимо, що властивість Text мають ті елементи керування, які дають змогу вводити символи, а в елементів, призначених тільки для відображення тексту, є властивість Caption.

  Властивість Multiline дає можливість вводити у поле кілька рядків тексту.

  Властивість Scrollbars дає змогу вибрати смугу прокручування, яку матиме текстове поле: горизонтальну, вертикальну або обидві. При цьому смуги прокручування функціонують самостійно без розроблення додаткового коду.

  Кодова частина

  Для розробки калькулятора потрібно знати які математичні операції визначені в мові Visual ВАSІС, це показано на таблиці 1.

   

  Деякі математичні операції, що виконуються у

  Visual ВАSІС

  № пор.

   

  Операція

   

  Символ оператора

   

  1

   

  Додавання

   

  +

   

  2

   

  Віднімання

   


   

  3

   

  Множення

   

  *

   

  4

   

  Розподіл

   

  /

   

  5

   

  Розподіл без остачі

   

  \

   

  6

   

  Розподіл за модулем (обчислення залишку)

   

  mod

   

  7

   

  Зведення до міри

   

  ^

   

  Таб.1

  На таблиці 2 показані деякі математичні функції, визначені у мові Visual ВАSІС.

  Найуживаніші вбудовані математичні функції та їхні дії

  № пор.

  Функція

  Дія функції

  1

  Abs(n)

  Повертає абсолютне значення n

  2

  Atn(n)

  Повертає арктангенс n. Кут n виражається в радіанах

  3

  Cos(n)

  Повертає косинус кута n. Кут n виражається в радіанах

  4

  Exp(n)

  Повертає константу е в мірі n

  5

  Rnd(n)

  Генерує випадкове число між 0 та1

  6

  Sgn(n)

  Повертає 1, якщо n<0; 0,якщо n=0; -1,якщо n>0

  7

  Sin(n)

  Повертає синус кута n. Кут n виражається в радіанах

  8

  Sqr(n)

  Повертає квадратний корінь n

  9

  Str(n)

  Перетворює числове значення на рядок

  10

  Log(n)

  Повертає натуральний логарифм аргументу

  11

  Tan(n)

  Повертає тангенс n. Кут n виражається в радіанах

  12

  Val(n)

  Перетворює рядок на числовий вираз

  Таб.2

  На таблиці 3 показано рядкові функції, які можуть знадобитись при роботі з елементом керування як Textbox, оскільки вміст даного елементу є рядкового типу.

  ЗАВАНТАЖИТИ

  Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

  Stvor Progr Kalkulator (156.5 KiB, Завантажень: 5)

Сторінка: 1 2 3 4 5
завантаження...
WordPress: 23.39MB | MySQL:26 | 0,992sec