Курсова робота на тему: «СТВОРЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ УМОВ СОЦІАЛЬНОГО МІКРОСЕРЕДОВИЩА ЯК ФАКТОР РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ»

Зміст

Вступ    3

РОЗДІЛ І. Розвивально-реабілітаційне середовище в дошкільному закладі    6

1.1. Організація і створення реабілітаційного простору    6

1.2. Пристосування середовища до дітей з особливими потребами    14

РОЗДІЛ ІІ. Навчально-ігрове довкілля для дітей з особливими потребами    21

2. 1. Створення середовища сприятливого для пізнавального, емоційного розвитку    21

2.2. Сприяння розвиткові соціальних умінь    26

2.3. Формування пізнавальних інтересів у спеціально організованому навчально – ігровому довкіллі    29

Висновки    35

Список використаних джерел    36

Додатки

Вступ

Нове століття висуває нові вимоги до всіх сфер діяльності людини, в тому числі і до освіти. Правда держави світу освоюють стратегію сталого людського розвитку, людство помітно змінює орієнтації в бік демократії, піднесення авторитету особистості, культури миру, толерантності і ринкових відносин.

За роки незалежності в Укропі також визначені нові пріоритети розвитку освіти, створено відповідну правову базу, розпочато практичне реферування галузі на основі прийнятої Урядом Програми ” Освіта. Україна XXI століття “.

Головна мета української системи освіти полягає в створенні умов для розвитку і самореалізації кожної особистості ж громадянина України, розвитку цінності громадського суспільства.

Пріоритетами державної політики у розвитку освіти стали такі поняття, як особистісна орієнтація освіти, підвищення її якості, розвиток україномовного і культурного простору, формування через освіту здорового способу життя, впровадження інформаційних педагогічних технологій, інтеграція української освіти в європейський та світовий освітній простір та ін.

Пріоритетного значення в навчально—виховному процесі сучасного дошкільного закладу набувають питання організації розвивального середовища. Навчально-ігрове довкілля стає вихідним фактором у розвитку дитини. Воно є варіативним, тематичним, мобільним, дієвим і має тенденції до розвитку й динаміки відповідно до пізнавального розвитку дошкільника. Вибір діяльності в навчально-ігровому середовищі сприяє усвідомленню власної мети, умов її досягнення, прагненню до кінцевого результату, здатності долати труднощі й, таким чином, самореалізовуватися, самовиявлятися як особистості.

З метою вдосконалення розвитку дошкільної освіти в новому 2008 – 2009 навчальному році одним із головних завдань, на які зосереджені зусилля органів державного управління, ДНЗ, що забезпечують здобуття дошкільної освіти, є створення полікультурного середовища.

Неодмінною умовою формування предметно-розвивального середовища в дошкільних закладах є опора на особистісно-зорієнтовану модель взаємодії між учасниками освітнього процесу. Це знаходить себе в принципах формування розвивального середовища, представлених у концепції В.О. Петровського, Л.М.Кларіної, Л.А. Смивіної, Л.П.Стрелкової (1993). У концепції В.О.Петровського розкрито і науково обґрунтовано принципи формування предметно-розвивального середовища, відповідно до особистісно-зорієнтованої моделі освіти дошкільників.

Залучення дітей з особливими потребами до звичайних груп є найефективнішим і найдемократичнішим шляхом задоволення їхніх особливих потреб.

Предметно-розвивальне середовище дошкільного навчального закладу як компонент освітнього простору має в розпорядженні ресурси для організації само пізнавальної діяльності дитини і значного її збагачення.

Актуальність цієї проблеми в тому, що для дітей з особливими потребами середовище має розкритися новими щаблями свободи, які дитина може освоїти або відкинути. Предметно-розвивальне середовище – це поле діяльності, спосіб життя, передача досвіду, творчість, історична епоха. Вона достатню різноманітна й насичена випадковостями” (несподівані або незавершені проблемні образи), що вимагають від дитини пошуку засобів пізнання, стимулюють дослідницьку діяльність.

Предметом дослідження курсової роботи виступає створення оптимальних умов соціального мікросередовища як фактор реабілітації дітей з особливими потребами.

Об’єктом дослідження виступає психологічна реабілітація дітей дошкільного віку з особливими потребами через реабілітаційний простір.

Мета дослідження полягає в теоретичному та емпіричному розгляді проблеми психологічної реабілітації дошкільників з особливими потребами.

Мета роботи передбачає виконання таких завдань:

  • проаналізувати психологічний зміст проблеми в науковій літературі;
  • сформулювати адекватну гіпотезу теоретико-емпіричних дослідження;
  • здійснити емпіричну перевірку сформульованої гіпотези;
  • сформувати висновки теоретико-емпіричного дослідження.

Гіпотезу даного курсового дослідження можна сформулювати таким чином: особливості психологічної реабілітації дітей дошкільного віку з особливими потребами проявляються у комплексі індивідуальних, особистісних та суб’єктивних якостей конкретної дитини та пристосуванням до неї реабілітаційного навчально-ігрового середовища.

РОЗДІЛ І. Розвивально-реабілітаційне середовище в дошкільному закладі

1.1. Організація і створення реабілітаційного простору

Одна з найтривожніших відмінних ознак нинішньої демографічної ситуації – зростання кількості наймолодших громадян, які мають психофізичні ваді (йдеться про дітей з особливими потребами), і тих, яких відносять до «групи ризику» (сьогодні 60 відсотків немовлят народжуються з різними патологіями.

Прикрий факт: упродовж останніх років дитяча захворюваність зросла на 20 відсотків. Медична статистика по Україні засвідчує певну тенденцію погрішення стану нервово-психічного здоров’я дітей: від 3 до 20 відсотків їх схильні до гіперактивності (почасти цей показник сягає 40 відсотків); 15-20 відсотків дітей мають порушення, зумовлені мінімальною або легкою дизфункцією мозку (МДМ, ЛДМ).

До кожного дошкільного закладу приходять діти з органічними, функціональними або соціальними відхиленнями у своєму розвитку. У найбільш серйозних випадках їх переводять до реабілітаційних закладів та груп. Найвагомішими чинниками відхилень у психічному та соматичному здоров’ї дітей є несприятливі соціально-педагогічні передумови, як-от:

  • Відсутність належних умов та можливостей для побуту, відпочинку, для впровадження навичок здорового способу життя;
  • Високий рівень захворюваності серед дорослого населення (а надто жінок), поширення алкоголізму та наркоманії серед молоді;
  • Збільшення кількості неповних та “важких” родин, безпритульних дітей та сиріт, які залишилися без батьківської опіки.

Відомо, що хвороби тіла, зазвичай, спричинюють виникнення важливих проблем – соціальних, педагогічних та психологічних. Разом вони зумовлюють складні життєві ситуації, які стають на заваді нормальному розвиткові дитини й — відповідно — формуванню її статусу як повноцінного члена суспільства.

З огляду на це постала нагальна потреба щодо створення такого середовища (простору), в якому діти з особливими потребами мали б змогу відновиш частково втрачені або послаблені властивості функції організму та якості особистості, щоб максимально повно розвивалися їхні індивідуальні здатності й соціальна активно – перетворювальна адаптація.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Stvor Opt Umov Soc Mikroseredov (252.5 KiB, Завантажень: 14)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
завантаження...
WordPress: 23.43MB | MySQL:26 | 0,333sec