Курсова робота на тему: «СТВОРЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ»

ЗМІСТ

Вступ

 1. Загальна інформація про MySQL та PHP.
  1. Що собою представляє РНР?
  1. Переваги PHP.
   1. Що собою представляє MySQL?
  2. Переваги MySQL.
  1. Створення проекту.
 2. Створення бази даних за допомогою MySQL.
 3. Використання PHP.
 4. Доступ до змінної форми.
 5. Пошукова форма та показ всіх даних з таблиці.
 6. Внесення змін в базу даних з браузера за допомогою PHP.
  1. Забезпечення інформаційної безпеки.
 7. Експлуатація сайту електронного магазину.

  Висновки.

  Список використаних джерел та літератури.

  Додатки

  ВСТУП

  Сучасний рівень розвитку мережі Internet, економіки, інфраструктури, об’єму інформації, яку необхідно обробляти в реальному часі для забезпечення конкурентно-спроможності вимагає певного рівня апаратних і програмних засобів.

  У зв’язку з цим розвиток технологій електронної комерції на сучасному етапі набуває першочергового значення.

  Для забезпечення цієї технології використовують WEB сервери, які обробляють ту частину HTML сторінки, де знаходяться команди CGI мови. До сучасних WEB серверів можна віднести Apache, Microsoft Internet Server.

  Сьогодні використовують наступні CGI мови Perl, PHP, Microsoft ASP та Java Script. Слід відмітити, що крім зазначених мов тільки Java Script виконується на стороні клієнта.

  На сервері також повинна працювати СУБД для збереження інформації. До сучасних СУБД можна віднести Oracle, MsSQL, PostGreeSQL та MySQL.

  Таким чином, для відображення HTML сторінки, яка містить команди CGI, відбуваються наступні процеси: Спочатку вміст HTML сторінки передається WEB серверу, який аналізує її вміст – наприклад Apache. Якщо сторінка не містить команд CGI, то вона відразу без змін відправляється на Browser клієнта. Якщо сторінка містить команд CGI, то ці команди спочатку обробляються відповідним CGI модулем, а потім результат обробки разом з HTML відправляється клієнту. Якщо CGI команди працюють з базою даних, то до результатів додаються результати відповідного запиту SQL.

  Дана курсова робота присвячується створенню інтернет – магазина за допомогою мови PHP та сервера MySQL. Її метою є опис PHP і MySQL, та їх застосування в створенні інтернет – магазина.

  В першому розділі висвітлюється загальна інформація про PHP та MySQL. В ньому включається опис мови PHP та її переваги над конкуруючими мовами, а також опис сервера MySQL, його конкуренти та переваги над ними.

  В другому розділі описується безпосереднє створенню проекту. В ньому входить створення бази даних засобами MySQL. А також опис декількох операцій які застосовується для доступу до змінної форми, внесення змін в базу даних з браузера за допомогою PHP, забезпеченню інформаційної безпеки.

  Третій розділ присвячується експлуатацію сайту електронного магазину.

  1. Загальна інформація про MySQL та PHP.

  1.1. Що собою представляє РНР?

  РНР – це серверна мова створення сценаріїв (або сторони сервера), розроблений спеціально для Web. В HTML-сторінку можна впровадити код РНР, що буде виконуватися при кожнім її відвідуванні. Код РНР інтерпретується Web-сервером і генерує HTML або інший висновок, спостережуваний відвідувачем сторінки. Розробка РНР була почата в 1994 р. і спочатку виконувалася однією людиною, Расмусом Лердорфом (Rasmus Lerdorf). Ця мова була прийнята рядом талановитих людей і перетерпіла три основних редакції, поки не став широко використовуваним продуктом, з яким ми маємо справу сьогодні. До січня 2003 р. PHP використався повагою у шести мільйонах доменов в усьому світі і їхнє число продовжує швидко ростити.

  РНР – це продукт із відкритим вихідним кодом (Open Source). У користувача є доступ до вихідного коду. Його можна використати, змінювати й вільно поширювати іншим користувачам або організаціям. Спочатку РНР було скороченням від Personal Home Page (Персональна початкова сторінка), але потім ця назва була змінена відповідно рекурсивною угодою по найменуванню GNU (GNU = Gnu’s Not Unix) і тепер означає РНР Hypertext Preprocessor (Препроцесор гіпертексту РНР).

  Мова PHP, своїми синтаксичними конструкціями дуже схожа на мову С/С++. Вона містить всі необхідні базові типи, арифметичні та логічні оператори для побудови виразів. Оператори керування ходом виконання програми, дозволяє використовувати складні типи даних, а функції PHP дозволяють надати цій мові високої гнучкості та ефективності.

  Команди мови PHP прийнято розміщувати між тегами:

  <?php         …         ?>    або

  <?             …         ?>    або

  <%             …         %>    або

  <SCRIPT LANGUAGE=”php”>     …    </SCRIPT>

  Текст програми PHP разом з тегами, може займати частину HTML сторінки, або знаходитись у окремому файлі з розширенням *.php.

  Синтаксис коментарів PHP збігається з синтаксисом мови С та С++.

  Розглянемо простий приклад:

  <?php

      print “hello WEB”;

  ?>

  В результаті повинно відобразитись: hello WEB.

  В цьому прикладі функція print() виводить рядок символів. Можна також скористатись відомою функцією printf(), яка відома з мови С.

  Змінні PHP починаються з знака $. Тип змінної залежить від контексту її застосування. Тому слід бути дуже уважним, при свідомому і несвідомому використанні операції перетворення.

  При оголошенні змінних у РНР не потрібно явно вказувати тип змінної, при цьому та сама змінна може мати протягом програми різні типи.

  Змінна ініціалізірується в момент присвоювання їй значення й існує доти, поки виконується програма. У випадку web-сторінки це означає, що доти, поки не завершений запит.

  1.1.1. Переваги РНР

  До числа конкурентів РНР ставляться Perl, Active Server Pages (ASP) від Microsoft, Java Server Pages (JSP) і Allaire Cold Fusion.

  PHP має безліч переваг у порівнянні із цими продуктами:

  • Висока продуктивність

  ЗАВАНТАЖИТИ

  Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

  Stvor Internet-magaynu (373.5 KiB, Завантажень: 55)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8
завантаження...
WordPress: 23.22MB | MySQL:26 | 0,752sec