Курсова робота на тему: «СТРУКТУРНО – ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗНАКИ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ( НА МАТЕРІАЛАХ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ М. П. СТЕЛЬМАХА)»

План

І. Вступ……………………………………………………………………………….З

II. Спостереження над мовним матеріалом творів

М.П. Стельмаха:…………………….,……………………………………5

1.
Фразеологізми з точки зору семантичного злиття

їх компонентів……………………………………………………………..5

2. Фразеологізми з точки зору еквівалентності

частинам мови…………………………………………………………………….10


3. Джерела використання фразеологізмів……………………………13

4. Особливості вживання автором фразеології…………………….14

III. Висновок………………………………………………………………………..15

IV. Список використаної літератури……………………………………..17

І. Вступ.

Талант Михайла Панасовича Стельмаха яскравий і самобутній. Його творчість — зразок образності, художньої майстерності й своєрідності стилю.

“Тематична різноманітність, чітка стильова спрямованість і вся образна система — багатство лексики, фразеології і художніх прийомів, народний гумор і своєрідність поетичного сприймання світу — підносять ранні твори Михайла Стельмаха до рівня кращих у літературі.”1

Тема нашого дослідження — фразеологізми як образно-стильовий компонент на матеріалі творів М.П. Стельмаха.

Мета дослідження — показати різноманітність і оригінальність використання письменником фразеологічних одиниць; диференціювати і класифікувати досліджувану нами фразеологію.

Виходячи із вищеназваної мети ми ставимо і вирішуємо такі завдання:

по-перше, виділити фразеологічні одиниці з точки зору семантичного злиття їх компонентів;

по-друге, класифікувати фразеологію з точки
зору еквівалентності частинам мови;

по-третє, встановити джерела, з яких була почерпнута фразеологія;

по-четверте, показати,
як автор майстерно використовує фразеологію, поновлюючи та видозмінюючи її.

___________________________

Домницький
М. Михайло Стельмах. Літературно-критичний нарис. — К.: Дніпро, 1973.—с. ЗО.

Об’єктом дослідження є ранні оповідання письменника, що увійшли до збірки “Березовий сік” та повість “Гуси-лебеді летять”.

При дослідженні
ми користуємося традиційним методом синхронного спостереження та описового аналізу.

Матеріал для спостереження ми відшукуємо методом суцільного відбору. В основі відбору одиниць — тематичний принцип.

Композицію роботи складає план, короткий вступ до основної проблематики. Основна частина роботи — дослідження фразеологізмів як образно-стильового компоненту у творах письменника. В заключній частині роботи ми робимо короткий висновок на підставі власних досліджень.

Під час роботи використані навчальні посібники, словники, наукова література, журнали.

В кінці роботи складено список використаної літератури.

ІІ. Спостереження над мовним матеріалом творів

М.П. Стельмаха.

1. Одним із найважливіших аспектів вивчення мовної своєрідності творчості М.П. Стельмаха є розкриття художньої ролі фразеологічних зворотів як одного з “найбільш дійових мовних засобів для створення того чи іншого художнього образу, колоритного авторського мовлення, для вималювання мовленнєвого портрету”1 персонажів і т.
п. як в їх загальнонародній формі, так і в індивідуально-авторській обробці.

Фразеологічні звороти, тобто стійкі сполучення слів, аналогічні словам за своєю відтворюваністю в якості цілісних готових одиниць є об’єктом вивчення фразеології.

Фразеологія — це розділ мовознавства,
що вивчає фразеологічну систему мови в її сучасному стані та історичному розвитку.2

Фразеологією називають також сукупність всіх сталих зворотів, притаманних мові (як лексикою — сукупність всіх слів мови). В цьому значенні найчастіше використовується синонімічне

сполучення — фразеологічний склад (порівн. лексичний склад).

Основне завдання фразеології — пізнання фразеологічної системи мови в теперішньому стані та історії, в й” зв’язках і взаємовідносинах з лексикою і словотвором, з одного боку, й граматикою — з іншого.

__________________________

1
Шанский Н.М. Фразеология
современного
русского
язьїка. — М.:
Высшая школа,

1984.—с. 200.

2 Сучасна українська літературна мова/ за ред.
Медушевського А.П. — К.: Вища школа,

1975.—с. 151.

3 Шевченко Л.Ю., Різун В.В.,
Лисенко
Ю.В. Сучасна українська мова. Довідник/ за ред.

О.Д. Пономаріва. — К,:
Либідь, 1993. — с. 168.

ії, її основні поняття і типи фразеологізмів у лексикології вперше були найповніше розроблені в 50-60-х роках нашого століття академіком В. В. Виноградовим.1

Єдності у визначенні фразеологічного звороту (фразеологізму, фразеологічна одиниця) в сучасному мовознавстві немає.

Ми вважаємо, що основними властивостями фразеологічного звороту є семантична злитість компонентів, цілісність значення і автоматичність відтворення в тексті.

Отже, фразеологічний зворот — це стала за структурою мовна одиниця, що складається з двох чи більше компонентів словного характеру, фіксована (тобто постійна) за своїм значенням, складом й структурою.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Strukturno-funk Znaky (86.5 KiB, Завантажень: 26)

Сторінка: 1 2 3 4 5
завантаження...
WordPress: 23.36MB | MySQL:26 | 0,544sec