Курсова робота на тему: «СТРУКТУРА БАЗИ ДАНИХ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ЇЇ РОЗРОБКИ»

Зміст

 

Вступ………………………………………………………………………………..3

Розділ 1: Теоретичні основи створення баз даних та роботи з СУБД

1.1 Поняття бази даних……………………………………………………………..6

1.2 Призначення та класифікація СУБД………………………………………..11

Розділ 2: Технологія розробти структури бази даних

2.1 Проектування бази даних………………………………………………..….17

2.2 Створення структури бази даних Access і введення даних у таблицю……25

Висновки………………………………………………………………………………………34

Список використаних джерел ……….…………………………………………………35

 

Вступ

У діловій сфері часто приходиться працювати з даними з різних джерел, кожне з який пов’язане з певним видом діяльності. Для координації всіх цих даних необхідні певні знання й організаційні навички.

Електронною базою даних (БД) називається послідовність даних заданої структури, записана на магнітний диск комп’ютера.

Системи управління базами даних (СУБД) є набором програмних засобів, необхідних для створення, використання і підтримки баз даних.

База даних – це набір даних з наступними властивостями:

 • дані логічно пов’язані між собою і несуть відповідну інформацію;
 • структура баз даних звичайно відповідає тому специфічному набору даних, які вона містить;
 • бази даних відображають тільки окремі аспекти реального світу, що дає змогу визначити їх як “мікросвіт“.

  Система управління базами даних (СУБД) поєднує відомості з різних джерел в одній реляційній базі даних. Створювані форми, запити і звіти дозволяють швидко й ефективно обновляти дані, отримувати відповіді на питання, здійснювати пошук потрібних даних, аналізувати дані, друкувати звіти, діаграми і поштові наклейки.

  Система управління базами даних Microsoft Access входить до складу пакета Microsoft Office. Вона дозволяє розв’язувати широке коло завдань користувачів без програмування і доступна для широкого кола непрофесійних користувачів персональних комп’ютерів.

  Система управління базами даних (СУБД) Access розроблена для експлуатації у комп’ютерних мережах у середовищі Windows.

  Одна з основних переваг СУБД Ассеss полягає у тому, що вона має прості та зручні засоби обробки кількох таблиць у одній базі даних. Таблиця є основним об’єктом бази даних. У одній базі даних зберігається кілька таблиць та засоби зв’язування таблиць.

  У системі Access є різні способи управління даними, а саме:

 • система меню;
 • панелі інструментів;
 • контекстне меню;
 • покажчик миші;
 • комбінації клавіш.

  СУБД Access має значну кількість спеціальних програм – ” майстрів
  “. Є майстер таблиць, майстер кнопок, майстер форм та ін. Майстри здійснюють діалог з користувачем, у процесі якого визначаються дані, необхідні для розв’язування відповідної задачі. Для зручності роботи кожен майстер має певні етапи (кроки). Будь-який етап можна пропустити або звернутись до попередніх.

  Формою видачі даних на екран користувач може управляти. Важливо правильно конструювати форми, оскільки саме з ними працює користувач при введенні і редагуванні записів бази даних. Крім того, форми можна використовувати для збирання та виведення інформації.

  Тема курсової роботи: “Структура бази даних та технологія її розробки

  Мета: Визначити основні критерії створення структури бази даних.

  Завданнями курсової роботи є:

  • з’ясувати проблеми, що виникають при створенні структури бази даних.
  • провести аналіз технології розробки структури бази даних, переваги та недоліки створення бази даних засобами MS Access.

  Структурно робота складається зі вступу, двох розділів, основні підсумки підводяться у висновках, та списку використаної літератури.

  Розділ 1: Теоретичні основи створення баз даних та роботи з СУБД

  1.1 Поняття бази даних

  Зауважимо, що в літературних джерелах існує багато описів поняття бази даних, що зовні значно відрізняються один від одного, акцентуючи увагу на тій чи іншій рисі об’єкта опису, але по своїй суті вони достатньо близькі.

  База даних
  (
  БД) – це сукупність взаємозв’язаних даних, що зберігаються
  разом.
  Основними та невід’ємними властивостями БД є такі:

  – для даних допускається така мінімальна надлишковість, яка сприяє їх оптимальному використанню в одному чи кількох
  застосуваннях;

  незалежність даних від програм;

  – для пошуку та модифікації даних використовуються спільні механізми;

  – як правило, у складі БД існують засоби для підтримки її цілісності та захисту від неавторизованого доступу

  Прокоментуємо додатково підкреслені слова та вирази у вищенаведеному описі, порівнюючи в основному з близьким попередником БД – файловими системами (ФС).

  На відміну від файлових систем БД зорієнтована для підтримки даних для кількох застосувань. На практиці ця властивість інколи порушується. Часом таке порушення можна пояснити тим, що проект вводиться в дію поетапно, і у певний момент дійсно функціонує тільки одне застосування. Іноді відхід від вказаної властивості зумовлений іншими важлими причинами, але, на жаль, не є рідкістю просто помилка у виборі засобів для реалізації проекту і ситуація нагадує відоме прислів’я про стрілянину з гармати по горобцям.

  Взаємопов’язаність даних полягає в тому, що доступ до певної групи даних якогось застосування загалом полегшує доступ до інших груп даних цього ж застосування. В умовах орієнтації БД на велику кількість застосувань виникає необхідність у підтримці значного числа різноманітних зв’язків між даними. Саме у розумінні тісного логічного зв’язку використані слова про збереження разом
  даних. Розглянемо приклад, який ілюструє вказану властивість у порівнянні з простими ФС.

  Приклад про мішок з різнокольоровими кульками.

  Нехай у мішку є багато різнокольорових кульок, і завдання полягає в тому, щоб знайти кульку певного кольору, витягаючи їх по одній з мішка. Якщо операції витягання кульки з мішка повністю незалежні між собою, то цей приклад є аналогом технології роботи у рамках простих ФС з послідовним доступом. Якщо ж припустити, що кульки зв’язані між собою різнокольоровими мотузками, тоді пошук кульки можна пришвидшити, використавши на черговому кроці мотузку потрібного кольору. Цей варіант прикладу є аналогом технології роботи з взаємозв’язаними (мотузками) даними, що характерно для функціонування БД.

  Вимога мінімізації надлишковості полягає у мінімальній кількості копій для одних і тих же даних з урахуванням орієнтації на кілька застосувань. Ці надлишкові копії використовуються для підтримки зв’язків між даними. Як приклад, розглянемо відомості, що зберігаються у відділі кадрів деякого підприємства про своїх співробітників. Користувачами цієї інформації виступають адміністрація, профспілкова організація та бухгалтерія підприємства. Адміністрацію цікавлять дані про кваліфікацію, професійний рівень і досвід роботи, профспілки використовують відомості соціально-побутового характеру, а бухгалтерія оброблює ті дані, що потрібні для нарахувань заробітної плати та підрахунку податків, інших нарахувань та відрахувань. Хоча інформація і різнорідна, але все ж має значну спільну частину. Всім користувачам потрібні службовий номер, прізвище, ім’я, по-батькові співробітника, його рік народження, дані про умови праці. Інформація про сімейний стан та склад сім’ї використовується бухгалтерією і профспілками. Якщо для зберігання даних застосувати технологію ФС, то можливі два крайні варіанти: а)незалежні один від одного файли, відсортовані згідно з потребами того чи іншого користувача, передбачають значну надлишковість даних; б)всі дані знаходяться у одному файлі, відсортованому так, як потрібно одному з користувачів (наприклад, адміністрації) – надлишковість при цьому практично відсутня, але зручно працювати тільки одному з користувачів. Концепція БД займає проміжне становище між вищеописаними крайніми позиціями.

  ЗАВАНТАЖИТИ

  Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

  Strukt Bazy Danyh (2.9 MiB, Завантажень: 73)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7
завантаження...
WordPress: 23.3MB | MySQL:26 | 1,139sec