Курсова робота на тему: «СТРАТЕГІЯ МАРКЕТИНГУ В ПІДПРИЄМСТВІ»

Зміст

Вступ………………………………………………………………………………………………………………..3

Розділ І. Теоретичні основи формування стратегії маркетингу, як

складової економічної стратегії маркетингу………………………………………………5

1.1 Економічна стратегія підприємства, її сутність і складові……………………………..5

1.2. Функціональна стратегія маркетингу, її місце в розвитку підприємництва….10

Розділ ІІ. Діагностика економіко-фінансової діяльності ЗАТ

“Хмельницький комбінат меблевих деталей”……………………………………………17

2.1. Характеристика фінансово-економічного стану ЗАТ “Хмельницький

комбінат меблевих деталей”………………………………………………………………………17

2.2. Аналіз ринкової ситуації для основної продукції ЗАТ “Хмельницький

комбінат меблевих деталей”……………………………………………………………………..26

Розділ ІІІ. Шляхи покращення виробничої діяльності ЗАТ “Хмельницький

комбінат меблевих деталей”………………………………………………………………………29

3.1. Оптимізація асортиментної політики основної продукції підприємства………29

3.2. Розробка функціональної стратегії маркетингу ЗАТ “Хмельницький

комбінат меблевих деталей”……………………………………………………………………..34

Висновки…………………………………………………………………………………………………………42

Список використаних джерел…………………………………………………………………………..45

Вступ

Актуальність теми. У ранній період зародження українського бізнесу, однієї із самих злободенних проблем, було нерозуміння принципів його ведення. Першим принципом наших менеджерів (тоді це слово не було поширено) був – “треба крутитися”. Після “розкручування”, підприємці поставали перед питанням “куди йти”, а потім витіснялися більш сильними конкурентами чи зникали разом з формуванням ринку, тенденції якого не враховувалися. Чітка, продумана й ефективна маркетингова стратегія – рідкість на більшій частині українських підприємств і по нині.

Важливо зрозуміти саму концепцію підходу до створення стратегії: це бачення майбутнього і напрямок для досягнення поставленої мети – погляд з майбутнього на сьогоднішні ресурси компанії, а не екстраполяція поточного стану і внутрішніх обмежень на наступний період. Ми маємо справу не з логікою, а з інтересами.

Ознака відсутності стратегічного підходу – концентрація організації на внутрішніх ресурсах. Тим самим ігноруються всі можливі погрози з зовнішнього середовища (вони сприймаються тільки здійснений факт) і упускаються сприятливі тенденції. Стратегічний підхід складається в перетворенні будь-яких змін у позитивні можливості і їхнє використання. Актуальність цього питання не тільки не зменшилася з появою нових технологій, але і підвищилася. Загальна мода на впровадження комплексних інформаційних систем і комплексної автоматизації лише оголила і збільшила проблеми управління і необхідності системного стратегічного підходу до їхнього вирішення.

Мета курсової роботи – дослідження теоретичних та практичних аспектів побудови функціональної маркетингової стратегії підприємства як складової загальноекономічної стратегії підприємства.

Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємозалежних завдань:

  • виявлення ролі функціональної маркетингової стратегії в розвитку підприємства;
  • дослідження шляхів оптимізації асортиментної політики основної продукції підприємства;
  • напрацювання стратегії диверсифікації для досліджуваного підприємства;
  • розробка функціональної маркетингової стратегії для аналізованого підприємства.

Предметом дослідження є методологічні аспекти напрацювання загальної економічної стратегії підприємства.

Об’єктом дослідження є розробка функціональної маркетингової стратегії як невід’ємної частини загальної економічної стратегії підприємства.

Методи дослідження. Для розв’язання визначених завдань, досягнення мети використовувався комплекс взаємодоповнюючих методів дослідження: методи системного аналізу, методи причинно-наслідкового аналізу, методи порівняльного аналізу, методи прямого структурного аналізу, моделювання.

Структура робота. Курсова робота складається із вступу, основної частини та висновків. У вступі обґрунтовується актуальність теми, визначається мета, завдання, предмет та об’єкт дослідження. Окреслюється методологічна та теоретична база дослідження, методи дослідження.

У першому розділі досліджуються теоретичні основи формування стратегії маркетингу, як складової економічної стратегії маркетингу. Другий розділ роботи присвячено аналізу економічної діяльності підприємства, його фінансового стану та проводиться аналіз ринку для основної продукції. Шляхи покращення виробничої діяльності аналізованого підприємства наведено у третьому розділі роботи. У висновках сформульовано основні результати дослідження.

Розділ І. Теоретичні основи формування стратегії маркетингу, як складової економічної стратегії маркетингу

1.1 Економічна стратегія підприємства, її сутність і складові

У літературі, присвяченій проблемі управлінню підприємствами, визначення стратегії, як правило, починається зі слів про те, що цей термін прийшов в економічну науку з військової і дослівно означає “мистецтво управління військами у бою”. Найчастіше під стратегією розуміють довгострокові плани вищого керівництва з досягнення перспективних цілей організації. Деякі автори говорять про те, що це довгострокові наміри керівників підприємств у відношенні виробництва, маркетингу і комерції, доходів і витрат чи капіталовкладень. Загальним тут є те, що поняття “стратегія” і її розуміння змінювалося поряд з ускладненням умов ведення бізнесу. На основі різних найбільш відомих визначень економічної стратегії можна простежити, як у міру зростання вимог зовнішнього середовища змінювалися принципи формування стратегічного поводження господарюючих суб’єктів (див. табл. 1.1). Розгляд еволюції поняття “стратегії” у хронологічному порядку дозволяє глибше усвідомити сутність вироблюваного підприємством стратегічного поводження і зрозуміти його структурний зміст.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Strategija Marketyngu V Pidpr (1.1 MiB, Завантажень: 46)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
завантаження...
WordPress: 23.44MB | MySQL:26 | 0,579sec