Курсова робота на тему: «РОЗВИТОК ШВИДКОСТІ»

Зміст:

Вступ…………………………………………………………………………………………………………3

Розділ І. Швидкість і швидкісна підготовка………………………………………………..5

Розділ ІІ. Основи методики вдосконалення фізичних якостей. Методика

удосконалення швидкості ациклічних рухових дій…………………..8

2.1. “Швидкісний бар’єр”, його профілактика та усунення…………………9

2.2. Вікова динаміка природного розвитку прудкості……………………….11

2.3. Контроль розвитку прудкості та деякі особливості методики

їх удосконалення у школярів………………………………………………….12

2.4. Засоби вдосконалення швидкості………………………………………………15

Розділ ІІІ. Підбір рухливих ігор для учнів 10-11 класів на розвиток

швидкості, координації уваги…………………………………………………17

3.1 Вплив рухливих ігор на організм людини в різному віці…………….17

3.2. Правильний підбір рухливих ігор……………………………………………..21

3.2.1. План проведення гри…………………………………………………….22

Висновки…………………………………………………………………………………………………24

Список використаної літератури………………………………………………………………26

Вступ.

Важливість вивчення методики розвитку швидкості є вкрай важливим завдання.

Фізичні якості — це розвинуті у процесі виховання і цілеспрямованої підготовки рухові задатки людини, які визначають її можливості успішно виконувати певну рухову діяльність. Наприклад, для подолання великого зовнішнього опору потрібна, перш за все, відповідна м’язова сила; для подолання короткої відстані за якомога менший час потрібна прудкість; для тривалого й ефективного виконання фізичної роботи потрібна витривалість; для виконання рухів з великою амплітудою необхідна гнучкість; а для раціональної перебудови рухової діяльності відповідно до зміни умов необхідна спритність.

Враховуючи, що елементарні прояви швидкості як фізичної якості відносно незалежні одна від одної, то розвивати їх варто окремо. Тому варто розглядати окремо методики вдосконалення всіх компонентів швидкості як комплексної рухової якості.

Методика – сукупність методів і прийомів, які дозволяють засвоїти ті чи інші виховні підходи. Без знання методики не може відбутися жодний тренер чи викладач.

Навчання вправ та виховання фізичних якостей — дві тісно взаємопов’язані складові фізичного виховання. Неможливо навчитись, не повторюючи вправ, а повторне виконання неодмінно впливає на розвиток певних фізичних якостей. І якщо ми їх розглянемо окремо, то це продиктовано бажанням глибше проаналізувати кожну із названих сторін процесу фізичного виховання.

Численними дослідженнями встановлено, що швидкість є комплексною руховою якістю, яка проявляється через:

• швидкість рухових реакцій;

• швидкість виконання необтяжених поодиноких рухів;

• частоту (темп) необтяжених рухів;

• швидкий початок рухів, що у спортивній практиці називають різкістю.

У фізичному вихованні та спорті важливішим є виховання здатності до прояву швидкості в цілісній руховій діяльності, оскільки, наприклад, наявність швидкої реакції ще не гарантує швидкого подолання дистанції. Відсутня також кореляція між здатністю швидко бігати та плавати і навіть між ходьбою і бігом. Прямий зв’язок відзначається лише в тих вправах, які подібні за координацією (стрибок у довжину з розбігу — спринт).

Вимоги до швидкості в різних рухових діях не однозначні. Наприклад, у спортивних іграх (теніс, баскетбол) вирішальне значення має стартова швидкість. А в стрибках у довжину — швидкість бігу по дистанції.

Розділ І. Швидкість і швидкісна підготовка

Швидкість (прудкість) – здібність виконувати рухові дії в обмежений термін часу. Так, для стрибуна в довжину важливо вміти швидко відштовхнутись від бруска, для спринтера – своєчасно відреагувати на сигнал стартера. Розрізняють елементарні і комплексні форми вияву швидкісних здібностей.

Елементарні форми визначаються часом простих і складних рухових реакцій, частотою рухів. Вони в основному зумовлені генетично і мало піддаються тренуванню.

Комплексні форми рухових реакцій піддаються тренуванню і є резервом в розвитку елементарних форм швидкості. До комплексних проявів швидкісних здібностей належать здатність досягати високої дистанційної швидкості та вміння в найкоротший час набирати швидкість на старті. Рівень розвитку цих здібностей залежить від рухливості нервових процесів, нервово-м’язової координації, особливостей м’язової тканини. Прояв швидкісних здібностей пов’язаний також із рівнем розвитку сили, гнучкості, координаційних здібностей тощо.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Rozvytok Schvydk (119.5 KiB, Завантажень: 25)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6
завантаження...
WordPress: 23.58MB | MySQL:26 | 0,349sec