Курсова робота на тему: «РОЗВИТОК АБСТРАКТНОГО ТА ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ ФІЗИКИ В 10-11 КЛАСАХ»

Зміст

Вступ    3

Розділ 1. Поняття “мислення”, його розвиток.    6

1.1 Загальна характеристика мислення і його складових.    6

1.2. Поняття абстрактного та творчого мислення.    13

1.3. Розвиток мислення.    16

1.3.1. Навченість і її компоненти.    16

1.3.2. Проблемність навчання.    16

1.3.3. Індивідуалізація і диференціація навчання    19

1.3.4. Спеціальна організація мнемічної діяльності.    21

1.3.5. Спеціальне формування як алгоритмічних, так і еврістичних прийомів розумової діяльності.    23

1.3.6. Оптимальний розвиток різних видів розумової діяльності.    26

Розділ 2. Методи та способи розвитку мислення школярів    32

2.1. Навчання “вигадуванню” на уроках фізики.    33

2.2. Лабораторні роботи як один з способів розвитку творчого мислення.    37

2.3. Метод гіпотези.    38

2.4. Методика творчого тренінгу КАРУС.    42

2.5. Розв’язування нестандартних задач як спосіб розвитку абстрактного і творчого мислення.    43

Висновки    47

Список використаної літератури    49

 

Вступ

Здатність до творчого мислення ознака людини обдарованої і талановитої, здібної створити щось власне, щось нове, побачити те, що не побачив ніхто інший. Але ж чи багато серед нас людей насправді талановитих? Як стверджують дослідники, лише 2% людей надзвичайно й 15-20% людей помірно талановиті від народження, завдяки спадковості. А талант, як відомо, є основою творчого мислення. Проте, на думку С.Т.Шацького, зачатки творчої сили є майже в усіх., потрібно лише створити сприятливі умови для їхнього розвитку.

Сьогодні ми переживаємо період роздумів про шляхи подальшого розвитку шкільної освіти, в тому числі і фізичної. Знову переглядаємо всю систему освіти, починаючи від її мети, змісту і закінчуючи формами організації навчального процесу. Відповідаючи на питання “Що заважає ефективній перебудові школи ?”, вчителі, методисти приходять до такого висновку: насамперед, стереотипи старого мислення, у відповідності з якими учень є лише пасивним об’єктом педагогічного впливу з боку вчителя.

Відомо, що в різний час питаннями мислення займалися вчені-психологи і педагоги різних шкіл і напрямків, однак, при удаваному достатку наукового матеріалу по цій тематиці приходиться визнати, що конкретного фактичного матеріалу, що дозволяє будувати навчання школярів з урахуванням особливостей творчого і абстрактного мислення, немає. Існує безліч методичних посібників за курсом фізики в середній школі, але в ході нашої роботи нам не зустрілося жодного, у якому були б зібрані й узагальнені дані, що дозволяють розвивати творче і абстрактне мислення школярів на уроках фізики не виходячи за рамки курсу.

Актуальність нашої роботи, з огляду на вище сказане, полягає в тому, що важливу роль у розвитку творчого і абстрактного мислення відіграє фізика, оскільки цей предмет створює оптимальні умови для цього.

Торкаючись питання про доцільність цієї роботи можна сказати, що дане дослідження не тільки можливо було провести, але, на наш погляд, і необхідно.

Після аналізу літератури по цікавлячому нас питанню ми висунули гіпотезу, що розвити абстрактне і творче мислення на уроках фізики, зацікавити учнів фізикою, привести їх до “відкриття” фізичних фактів можливо тільки за умови використання на уроках нестандартних, задач, що вимагають відомої незалежності мислення, здорового глузду, оригінальності і винахідливості.

Метою дослідження було визначення оптимальних умов і конкретних методів розвитку абстрактного і творчого мислення на уроках фізики в середній школі.

Завдання, що визначили зміст і структуру нашого дослідження в його теоретичній і експериментальній частинах:

 1. Дослідити питання теорії мислення сутність проблеми і її історико- теоретичний аспект.
  1. Проаналізувати питання, що є поняття – творче та абстрактне мислення.
  2. Вивчити основні особливості цих видів мислення.
  3. Розглянути деякі психолого-педагогічні принципи розвитку творчого та абстрактного мислення.
  4. Виявити рівень сформованості творчого та абстрактного мислення в умовах сучасної школи (10-11 класах).
  5. Визначити способи і конкретні прийоми активізації творчої розумової діяльності на уроках фізики в учнів 10-11 класів.
  6. Зібрання і розробка конкретного матеріалу, що дозволяє розвивати абстрактне і творче мислення школярів.

Об’єктом нашого дослідження виступав сам навчально-виховний процес.

Предметом дослідження стали проблеми теорії абстрактного і творчого мислення, а також вивчення способів їх розвитку на уроках фізики в 10-11 класах.

Новизна роботи полягає в тому, що було запропоновано новий підхід до розвитку мислення на уроках фізики.

Практична значимість роботи. Результати, отримані у роботі дозволяють стверджувати, що матеріал шкільного курсу фізики, а зокрема розв’язування нестандартних задач сприяє розвитку мислення, що в свою чергу дозволяє підвищити рівень засвоєння учнями навчального матеріалу.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Rozv Abstrak Ta Tvorch Mysl (854.6 KiB, Завантажень: 14)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
завантаження...
WordPress: 23.43MB | MySQL:26 | 0,898sec