Курсова робота на тему: «РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ОПТИМІЗАЦІЇ В EXCEL»

ЗМІСТ

ВСТУП    3

1.    ПОШУК РІШЕННЯ    5

1.1.    Процедура пошуку рішення    5

1.2.    Параметри засобу Пошук рішення    8

2.    ЛІНІЙНІ МОДЕЛІ    11

2.1.    Що таке лінійні моделі    11

2.2.    Транспортна задача    13

2.3.    Розклад    15

3.    НЕЛІНІЙНІ МОДЕЛІ    18

3.1.    Що таке нелінійні моделі    18

3.2.    План виробництва    19

3.3.    Управління запасами    22

4.    ДИНАМІЧНІ МОДЕЛІ    26

4.1.    Що таке динамічні моделі    26

4.2.    Дивідендна політика АТ    27

4.3.    Заміна обладнання    29

ВИСНОВКИ    33

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    34

ВСТУП

Microsoft Excel – це програма управління електронними таблицями загального призначення, яка використовується для обчислень, організації і аналізу ділових даних.

В Excel існує надбудова “Поиск решения”, яка дозволяє знайти такий розв’язок задачі, при якому в заданій комірці робочого листа(в цільовій комірі) досягається максимум або мінімум або ж це значення дорівнює деякому числу.

Метою даної курсової роботи є вивчення методів розв’язування задач оптимізації в Excel.

Для досягнення даної мети необхідно вирішити такі завдання:

 • проаналізувати процедуру Пошуку рішення;
 • обгрунтувати параметри засобу Пошук рішення;
 • проаналізувати лінійні моделі;
 • розв’язати транспортну задачу, задачу на знаходження оптимального розкладу;
 • проаналізувати нелінійні моделі;
 • обгрунтувати план виробництва та управління запасами;
 • розглянути динамічні моделі;
 • подати розрахунок дивідендної політики АТ та визначити оптимальну стратегію в заміні устаткування.

При написанні курсової роботи були використані такі методи як економіко-статистичний, економіко-математичний, графічний та метод аналізу. Були також використані праці вчених-економістів, статистичні дані, дані мережі інтернет.

В своїй роботі я розглянула лінійні, нелінійні та динамічні моделі оптимізації. Показала як ці моделі можна застосувати на практиці при розвязуванні дуже важливих економічних задач.

Програма Поиск решения – додаткова надбудова табличного процесора MS Excel, яка призначена для розв’язання певних систем рівнянь, лінійних та нелінійних задач оптимізації.

За замовчанням в Excel надбудова “Поиск решения” відключена. Щоб активізувати її в Excel 2007, потрібно клацнути значок Кнопка Microsoft Office, клацнути Параметры Excel, а потім вибрати категорію Надстройки. У полі Управление вибрати значення Надстройки Excel і натиснути кнопку Перейти. У полі Доступные надстройки встановити прапорець поряд з пунктом Поиск решения і натиснути кнопку ОК.

Дані моделі дають змогу раціонально використовувати ресурси та час, правильно управляти запасами, отимувати більші прибутки, витрачаючи при цьому якомога менше коштів та ін.

За допомогою методів оптимізація можна легко розвязати на перший погляд дуже складні економічні задачі.

 1. ПОШУК РІШЕННЯ
  1. Процедура пошуку рішення

  Могутнім засобом аналізу даних Excel
  є надбудова Solver (Пошук рішення). З її допомогою можна визначити, при яких значеннях вказаних комірок, формула в цільовій комірці приймає потрібне значення (мінімальне, максимальне або рівне якій-небудь величині). Для процедури пошуку рішення можна задати обмеження, причому не обов’язково, щоб при цьому використовувалися ті ж комірки. Для розрахунку заданого значення застосовуються різні математичні методи пошуку. Можна встановити режим, в якому отримані значення змінних автоматично заносяться в таблицю. Крім того, результати роботи програми можуть бути оформлені у вигляді звіту. Програма Поиск решения (в оригіналі Excel Solver) – додаткова надбудова табличного процесора MS Excel, яка призначена для розв’язання певних систем рівнянь, лінійних та нелінійних задач оптимізації, використовується з 1991 року. Розмір задачі, яку можна розв’язати за допомогою базової версії цієї програми, обмежується такими граничними показниками:

  ·    кількість невідомих (decision variable) – 200;

  ·    кількість формульних обмежень (explicit constraint) на невідомі – 100;

  ·    кількість граничних умов (simple constraint) на невідомі – 400.

  Розробник програми Solver компанія Frontline System вже давно спеціалізується на розробці могутніх і зручних способів оптимізації, вбудованих в середовище популярних табличних процесорів різноманітних фірм-виробників (MS Excel Solver, Adobe Quattro Pro, Lotus). Висока ефективність їх застосування пояснюється інтеграцією програми оптимізації і табличного бізнес-документу. Завдяки світовій популярності табличного процесора MS Excel, вбудована в його середовище програма Solver є найбільш поширеним інструментом для пошуку оптимальних рішень у сфері сучасного бізнесу.

  За замовчанням в Excel надбудова “Поиск решения” відключена. Щоб активізувати її в Excel 2007, потрібно клацнути значок Кнопка
  Microsoft Office, клацнути Параметры Excel, а потім вибрати категорію Надстройки. У полі Управление вибрати значення Надстройки Excel і натиснути кнопку Перейти. У полі Доступные надстройки встановити прапорець поряд з пунктом Поиск
  решения і натиснути кнопку ОК.

  У Excel 2003 і нижче потрібно вибрати команду Сервис/Надстройки, в діалоговому вікні Надстройки, що з’явилося, встановити прапорець Поиск решения і клацнути на кнопці ОК. Якщо вслід за цим на екрані з’явиться діалогове вікно з пропозицією підтвердити ці наміри, клацнути на кнопці Да. (Можливо, для цього знадобиться встановлюючий компакт-диск Office).


  1. Створити таблицю з формулами, які встановлюють зв’язки між комірками.

  2. Виділити цільову комірку, яка повинна прийняти необхідне значення, і вибрати команду:

  – В Excel 2007 Данные/Анализ/Поиск решения;

  – В Excel 2003 і нижче Tools > Solver (Сервис > Поиск решения). Поле Set
  Target Cell (Установить целевую ячейку) діалогового вікна надбудови Solver (Поиск решения), що відкрилося, міститиме адресу цільової комірки.

  ЗАВАНТАЖИТИ

  Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

  Rozv Zadach Optym V Excel (438.2 KiB, Завантажень: 19)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7
завантаження...
WordPress: 23.29MB | MySQL:26 | 0,334sec