Курсова робота на тему: «РОЗРОБКА МОДУЛЯ «ВИРОБНИЦТВО» ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТО АПК»

ЗМІСТ

ЗМІСТ    2

ВСТУП    3

1. ОБЛІК ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА    7

1.1. Склад витрат виробництва    7

1.2. Мета та етапи обліку витрат виробництва    11

1.3. Характеристика основних методів калькулювання    14

1.4. Аналітичний облік витрат виробництва    19

1.5. Інвентаризація незавершеного виробництва    22

1.6. Відображення операцій з обліку витрат виробництва на рахунках бухгалтерського обліку    23

2. ОБЛІК ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ    27

2.1. Поняття та класифікація готової продукції    27

2.2. Порядок формування первісної вартості готової продукції    28

2.4. Аналітичний облік готової продукції    32

2.5. Інвентаризація готової продукції    35

2.6. Відображення операцій з руху готової продукції на рахунках бухгалтерської обліку    36

3. РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ    39

3.1. Алгоритм розрахунку собівартості готової продукції    39

3.2 Рух інформації в базі даних    40

3.3 Інструкція по використанню програми    41

ВИСНОВКИ    47

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ    49

 

ВСТУП

 

У нових умовах формування ринкових відносин, функціонування підприємств із різними формами власності необхідно шукати нові шляхи підвищення ефективності суспільного виробництва, а також уміло використовувати економічні методи керування підприємством.

У цьому зв’язку зростає роль економічного аналізу, що є функцією керування. Такий аналіз дозволяє одержати нові характеристики досліджуваного об’єкта і застосувати обґрунтоване управлінське рішення, що веде до досягнення мети об’єкта.

В сучасних умовах необхідна система знань про основи економічного аналізу господарської діяльності, його методах і методології, уміння використовувати економіко-логічні й економіко-математичні методи і моделі при вивченні економічних процесів, що відбуваються на виробничих підприємствах, навчитися методики аналізу головних показників, що характеризують господарську діяльність підприємства, з метою прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Це дозволить освоїти методику і методологію побудови аналізу і використання у своїй практичній діяльності моделей об’єкта дослідження, а також придбати навички практичної роботи з ними, направити творчу думку на вдосконалювання організації і методики економічного аналізу відповідно до вимог теорії і практики ринкового господарства.

Володіння прийомами і методами економічного аналізу створює підґрунтя для розвитку їх економічного мислення, набуття здатності сприймати економічні процеси, що відбуваються на підприємствах (а також в інших об’єктах управління) у всій їх багатогранності і взаємозумовленості.

Це особливо важливо в умовах розвитку і поглиблення ринкових засад в нашій економіці, які об’єктивно ускладнюють завдання у сфері прийняття управлінських рішень на кожному підприємстві, на кожному об’єкті управління.

В зв’язку з цим, все гостріше постає проблема використання автоматизованих робочих місць бухгалтера для більш швидкого і ефективного прийняття управлінських рішень.

Програми автоматизації бухгалтерського обліку, які існують на ринку України, можна умовно поділити на два види: програми автоматизації окремих ділянок бухгалтерського обліку та комплексні системи бухгалтерського обліку.

Програми автоматизації окремих ділянок бухгалтерського обліку та інших сфер діяльності підприємства дають можливість реєструвати бухгалтерські операції, контролювати і управляти матеріальними та фінансовими ресурсами лише на певній ділянці діяльності підприємства. З допомогою таких програмних продуктів можна вести облік праці і заробітної плати, руху товарно-матеріальних цінностей і запасів, виробничих витрат, кадровий облік, аналізувати фінансовий стан підприємства тощо.

Для потреб комплексного обліку і аналізу фінансової діяльності підприємства призначені комплексні системи бухгалтерського обліку. Вони базуються на сучасних системах зв’язку і обробки інформації і являють собою сукупність взаємопов’язаних функціонально закінчених робочих місць бухгалтерів. Такі системи дозволяють встановлювати зв’язок та здійснювати обмін інформацією між структурними підрозділами підприємства.

Потреби бухгалтерського обліку відрізняються в залежності від галузі підприємства, його розміру тощо. Тому існує значна кількість автоматизованих програм, орієнтованих на різних споживачів.

1. Міні-бухгалтерії (“1С:Бухгалтерія”- базова версія та інші), орієнтовані на підприємства, у яких кількість і різновиди господарських операцій обмежені, звіти складаються в основному для податкової інспекції. В бухгалтерії працюють 1-3 чоловіки, що не спеціалізуються на виконанні окремих операцій.

Дана система має стандартний план рахунків, довідники для ведення аналітичного обліку і набір первинних документів з можливістю автоматичного формування проводок. Поряд з тим негативною стороною даної системи є мінімальність можливих коригувань.

2. Комплексні бухгалтерські програми. Дані програми дають можливість працювати в режимі одного або декількох користувачів, крім того вони перевищують першу групу програм і за кількістю і різноманітністю можливих облікових операцій і первинних документів.

Цю групу програм умовно поділяють на дві групи :

Інструментальні системи, до яких належать програми “1С:Бухгалтерія”, “Фінанси без проблем” та інші. Вони дозволяють забезпечувати різноманітність бухгалтерських розрахунків, при допомозі засобів настройки. Серед цієї групи програм найпоширенішою є “1С:Бухгалтерія” – бухгалтерська програма, яка призначена для організації синтетичного та аналітичного обліку, підготовки звітності та первинних документів.

“Готові” системи ( “Парус”, БЕСТ та інші) включають можливості вирішення великої кількості бухгалтерських завдань, алгоритм рішення яких не треба описувати на спеціальній макромові, але можна уточнювати параметрично.

3. Системи обліку міжнародного рівня призначені для ведення бухгалтерського обліку у відповідності з міжнародними стандартами і формування розгорнутої фінансової звітності.

На практиці при виборі певного програмного забезпечення, враховуючи специфіку підприємства, його розміри, організацію бухгалтерського обліку, тому необхідно проводити всебічну оцінку доступних на ринку програмних продуктів.

Використання на підприємстві тієї чи іншої програми пояснюється її основними характеристиками та перевагами, до яких як правило, відносять: можливість ведення податкового обліку і заповнення податкових декларацій; швидке технічне обслуговування при зміні нормативних документів; якісна і доступна консультативна інформація в спеціалізованих періодичних виданнях тощо.

В силу тих чи інших причин, уже існуюче програмне забезпечення може не задовольняти потреби підприємства. Постає питання про розробку нового програмного продукту, що задовольнив би усі потреби конкретного підприємства. Програми даного класу, як правило, є більш ефективнішими ніж програми, що мають універсальний характер. Це пояснюється тим, що вони розробляються під структуру і специфіку даного підприємства.

Метою даної роботи є автоматизація обліку витрат виробництва на підприємствах ТО АПК.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Rozrobka Modulya Vyrobnyctva (574.5 KiB, Завантажень: 2)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
завантаження...
WordPress: 23.69MB | MySQL:26 | 0,335sec