Курсова робота на тему: «РОЗРОБКА ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ ПО ВИВЧЕННЮ ГРАФІЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ТЕКСТОВОГО РЕДАКТОРА WORD FOR WINDOWS»

Зміст

Вступ    3

Робота з малюнками. Панель малювання.    4

Робота з зображеннями    11

Розробка лабораторних робіт    15

Висновок    35

Література    36

Вступ

 

Представлення даних на моніторі в графічному вигляді було реалізовано в середині 50-х років для ЕОМ, що використовувались в наукових та воєнних досліджень. З тих пір графічний спосіб відображення даних став невід’ємною частиною кожного комп’ютера, в особливості персональних. Графічний інтерфейс користувача є стандартом “де-факто” для програмного забезпечення різних класів, починаючи з операційних систем.

Графічний інтерфейс також широко використовують в друкарській справі. Найрозповсюдженіший текстовий редактор Word for Windows містить великий набір елементів для оформлення документів, наприклад: вставка малюнків, різноманітних автофігур, об’ємного тексту.

У документах Microsoft Word можна використовувати два типи графічних об’єктів: малюнки і зображення.

Малюнки — об’єкти векторної природи (лінії, прямі і криві, геометричні фігури, стандартні і нестандартні). Найпростіші засоби для їхнього створення є в самому текстовому процесорі.

Зображення — растрові об’єкти. Текстовий процесор не має засобів для їхнього створення, тому вони вставляються як зовнішні об’єкти з файлу, підготовленого іншими засобами (графічним редактором, за допомогою сканера, цифрової камери, графічного планшета).

В даній курсовій роботі ми розглянемо як можна використовувати графічні можливості Word, користуватися як, векторною графікою, так і растровою.

Робота з малюнками. Панель малювання

Створення і редагування малюнків. Для роботи з векторними малюнками служить панель інструментів Рисование (Вид > Панель
инструментов > Рисование.


Основним засобом цієї панелі, призначеним для створення найпростіших об’єктів, є список, що розкривається, Автофигуры. У його категоріях представлені заготовки для створення ліній, прямих і кривих, найпростіших геометричних фігур, фігурних стрілок і виносних ліній, креслярських елементів для блок-схем і функціональних схем та інше. При створенні і редагуванні векторних об’єктів використовують наступні прийоми і засоби.

1. Векторні об’єкти створюють шляхом їхнього вибору з категорій списку Автофигуры.

2. Їх розмір редагують шляхом перетаскування маркерів виділеного об’єкта в полі документу.

3. Зручним засобом, що спрощує створення геометричних фігур, є допоміжна координатна сітка. Командою Действие > Сетка відкривають діалогове вікно Привязка к сетке. У ньому задають крок сітки і спосіб відображення горизонтальних і вертикальних ліній. Прапорець Привязать к сетке забезпечує точне розміщення вузлових точок фігур у вузлах координатної сітки. Він зручний, якщо створюються прості (переважно прямолінійні) геометричні фігури. При редагуванні готових фігур прив’язка до вузлів сітки може створювати незручності — у цьому випадку її відключають або виконують переміщення об’єктів при натиснутій клавіші ALT.

4. Товщина контурної лінії і колір заливання об’єкта відносяться до властивостей об’єкта. Усі властивості об’єктів можна редагувати в діалоговому вікні Формат автофигуры, що відкривають командою Формат > Автофигура, або через контекстне меню об’єкта, чи подвійним натисненням мишки на самому об’єкті. Зокрема, для керування товщиною і формою контурних ліній, а також параметрами заливання служать елементи керування вкладки Цвета и линии даного діалогового вікна.

5. Поворотом об’єкта можна керувати дискретно і безупинно. Для довільного повороту фігури використовують кнопку Свободное вращение на панелі інструментів Рисование. Для повороту на фіксований кут значення кута вводять у поле лічильника Поворот на вкладці Размер діалогового вікна Формат автофигуры.

6. Взаємодія мальованого об’єкта з навколишнім текстом може бути досить складним. Так, наприклад, текст може обтікати малюнок за заданою схемою, але він може лежати і поверх малюнка, і під ним. Вибір методу взаємодії малюнка з текстом виконують на вкладці Положение в діалоговому вікні Формат автофигуры.


Створення написів у полі малюнка. Мальовані об’єкти можуть містити текстові елементи, наприклад заголовки, буквені або цифрові позначення на схемах і кресленнях. У принципі, необхідні написи можна створити й основними засобами текстового процесора, але в цьому випадку дуже важко забезпечити точне положення малюнка щодо зв’язаного з ним тексту, особливо якщо текст не остаточний і може далі редагуватися і форматуватися. Для Web-сторінок цей метод взагалі неприйнятний, оскільки вони форматуються при кожному перегляді, причому непередбаченим чином.

Для створення текстових елементів, приєднаних до автофігур або малюнків, служить спеціальний засіб Надпись (Вставка > Надпись). Створивши автофігуру, поруч створюють елемент Надпись. У полі напису вводять необхідний текст, після чого напис можна редагувати. Її розмір підганяють під розмір тексту, що міститься в ній, перетаскуванням маркерів. Інші властивості напису задають у діалоговому вікні Формат надписи, що для виділеного напису відкривають командою Формат > Надпись. Елементи керування, представлені на вкладках цього вікна, дозволяють настроїти:

• фоновий колір (якщо задати параметр Нет заливки, напис буде лежати на прозорому тлі);

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Vyvch Graf Mogl Word For Windows (3.5 MiB, Завантажень: 3)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8
завантаження...
WordPress: 23.46MB | MySQL:26 | 0,331sec