Курсова робота на тему: «РОЗРОБКА ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ ПО РОБОТІ З ШАБЛОНАМИ В ТЕКСТОВОМУ ПРОЦЕСОРІ WORD FOR WINDOWS»

Зміст

Вступ    3

1. Настройка шаблона документа Normal.    4

2. Використання вбудованих шаблонів.    7

3. Зміна форматування документа з використанням шаблонів.    9

4. Використання стилів, шаблонів тем.    11

5. Створення нового шаблону.    14

6. Вставка дати в шаблон.    17

7. Де Word зберігає шаблони?    18

8. Копіювання стилів і установок між шаблонами.    20

Розробка практичних завдань для лабораторної роботи    21

Висновки    42

Література.    43

 

Вступ

Працівники банків, ощадних кас часто стикаються з документами, які мають однакову структуру, але містять різну інформацію. Для того щоб спростити їхню роботу, створюють документи, які мають основні елементи документа, наприклад, назва банку чи ощадної каси, дату, деякі примітки. Такі документи називаються шаблонами. Прикладом може бути бланк звичайної телеграми.

Шаблон в Word – це, як можна сказати, “скелет” документа, на який “нарощується” текст. Шаблони містять в першу чергу стилі, але в ньому може також міститися і текст, і графіка, і навіть власна панель інструментів.

Від звичайних документів шаблони відрізняються тим, що в них застосовані спеціальні заходи, які виключають можливість їх пошкодження. Відкриваючи шаблон, ми починаємо новий документ і вносимо зміни в зміст шаблона. При збереженні ми записуємо новий документ, а шаблон, який використовувався як основа, залишається в невідомому вигляді і придатний для подальшого використання.

Детальніше про властивості шаблонів ми розглянемо в теоретичній частині, а застосувати теоретичні навички на практиці ви зможете при виконанні лабораторних робіт.

1. Настройка шаблона документа Normal

Для ефективної роботи з Word ви повинні знати, що будь-який документ Word створений на шаблоні є “моделлю” документа.

Деякі шаблони не містять тексту, що являють собою порожній документ з деякими заданими параметрами форматування, в який ви можете вводити текст. Інші шаблони містять текст і деякі параметри форматування. Наприклад, якщо ви пишете багато ділових листів, можете використовувати шаблон, що містить дату, вашу зворотну адресу й вітання. При створенні нового документа, створеного на цьому шаблоні, всі ці елементи автоматично вносяться у нього, і все, що вам потрібно додати в інші частини листа. Якщо шаблон містить задані параметри форматування, то всі документи, створенні на ньому, будуть мати уніфікований вид (наприклад, той самий шрифт і розміри полів сторінки).

Шаблон – це особливий тип документа, який використовується для одержання документів, що мають такий само вид і зміст.

Коли створюється новий, порожній документ – після клацання на кнопці Создать, розташованої на панелі інструментів Стандартная, або при виборі команди Файл ► Создать ►Новый документ, Word завжди створює новий документ, оснований на шаблоні Normal.dot. Шаблон Обычный завжди відкривається при запуску Word.

Якщо документ заснований на шаблоні Обычный, то ніякого проміжного етапу при пошуку стилів не існує, – він здійснюється безпосередньо в документі і шаблоні Звичайний.

Фактично, шаблон документа Обычный якось неправильно вживають. Шаблон Normal. dot не більш звичайний, чим будь-який інший шаблон. Точніше було б назвати його шаблоном документа за замовчуванням, який використовується Word при створенні нового порожнього документа без визначення додаткового шаблона. Normal. dot часто називають загальним шаблоном, тому що він завжди доступний. Хоча і інші шаблони можуть бути загальними в тому розумінні, що вони автоматично завантажуються при запуску Word, ні який інший шаблон не прив’язаний безпосередньо до кнопки Создать на панелі інструментів Стандартная або елементу Новый документ у діалоговому вікні Создание документа.

Хоча вони мають те саме ім’я, шаблон документа Обычный і стиль Обычный зовсім різні. Шаблон документа Обычный, як і будь-який інший шаблон, можна використовувати, щоб створювати нові документи. З іншого боку, стиль Обычный містить набір параметрів форматування абзацу і форматування символів, які визначенні для абзацу.

За замовчуванням Word 2000 створює нові порожні документи, що містять єдиний абзац, для якого визначений шрифт Times New Roman розміром 12 пунктів і не зазначені вирівнювання інтервал. Якщо відкрити Normal. dot, то відразу видно, чому зазначені саме ці параметри: цей шаблон містить єдиний символ – символ кінця абзацу, який форматується стилем Обычный, а стиль Обычный визначає для символів шрифт Times New Roman розміром 12 пунктів, без вирівнювання всього абзацу і визначення інтервалу між рядками. Коли створюється новий документ, заснований на шаблоні Normal.dot, усі параметри форматування копіюються із шаблона в новий документ – так само як при створенні документа на основі будь-якого іншого шаблона, — і в порожній документ додається єдиний символ кінця абзацу, із застосованим до нього стилем Обычный. Якщо необхідно змінити шрифт за замовчуванням для нових незаповнених документів, не потрібно псувати файл Normal.dot, замість цього використовуйте наступний прийом: створіть новий незаповнений документ і потім виберіть Формат ► Шрифт. Вкажіть необхідний шрифт (скажемо, Garamond, розміром 11 пунктів) і клацніть на кнопці По умолчанию. І з цього моменту будь-який новий порожній документ, що створюється, буде в стилі Обычный за замовчуванням використовувати шрифт Garamond розміром 11 пунктів. Якщо необхідно змінити не тільки шрифт по замовчуваню для нових порожніх документів, то от найпростіший шлях.

1. Створіть новий порожній документ, клацнувши на кнопці Создать на панелі інструментів Стандартная.

2. Виберіть Формат ► Стиль. У вікні Стиль виберіть Обычный. Клацніть на кнопці Заменить, щоб змінити стиль Обычный.

3. Клацніть на кнопці Формат і внесіть будь-які зміни, що будуть використовуватися за замовчуванням для нових порожніх документів. Можна змінити шрифт, форматування абзацу, табуляцію, границі і заливку, мову, стиль маркерів і нумерації.

4. Коли всі зміни, які необхідно було внести, зроблені, встановіть прапорець опції Добавить в шаблон і клацніть на кнопці ОК. Після цього всі зміни додаються в стиль Обычный зазначеного шаблона і відбиваються в шаблоні документа – стандартному шаблоні – Normal .dot.

2. Використання вбудованих шаблонів

Word завантажує дуже багато шаблонів, і сотні з них доступні для завантаження з Wed-вузла компанії Microsoft. Щоб знайти додаткові шаблони, які не включені в компакт-диск із дистрибутивом Office виберіть Справка ► Office на Web.

Хоча загальні шаблони з інструкціями типу “клацніть тут і введіть дані” зручні при запуску, іноді знадобиться настроїти будь-який загальний шаблон, що буде використовуватися кілька разів. Заміна інструкцій типу “клацніть тут” текстом, що відповідає – ім’ям компанії, номером телефону і т.д., може зайняти якийсь час. Для того, щоб настроїти шаблон стандартного факсу і привласнити йому власне ім’я, виконайте наступні дії:

 1. Виберіть Файл ► Создать і на вкладці Письма і факсы двічі клацніть на піктограмі Стандартный факс.
 2. Заповните відповідні блоки шаблона факсу – введіть інформацію, що не буде змінюватися: назва компанії, адреса і номер телефону.
 3. Виберіть Файл ► Сохранить у діалоговому вікні Сохранение документа виберіть Шаблоны. Дайте шаблону відповідну назва і клацніть на кнопці Сохранить.
 4. Наступного разу, коли потрібно використовувати шаблон, виберіть Файл ► Создать і вкажіть необхідний шаблон на вкладці Общие.

  Багато з вбудованих шаблонів містять цікаві приклади форматування документа. Нижче приведені ті з якими ви повинні обов’язково ознайомитися:

 • Шаблон Руководство (вкладка Публикации) містить багато чудових прикладів, що застосовуються до будь-якого документа, який довший, ніж кілька сторінок.
 • Шаблон Резюме і Мастер
  резюме (вкладка Другие документы), задає в документі таблиці. Вони показують, як встановити текст на лінії при комбінованому вирівнюванні різних фрагментів по лівому краї, по середині і по правому краї
 • Майстер записок (вкладка Записки) показує, як для конструювання і керування горизонтальними і вертикальними лініями використовувати таблиці.
 • Різні шаблони звітів (вкладка Отчеты) містять трохи незвичайні приклади графічних елементів у більш довгих документах. Ці шаблони також варто ретельно вивчити.
 • Різні шаблони факсів (вкладка Письма и факсы) переважно використовують таблиці з різними видами границь. Вони також містять макроси Checklt і Unchecklt, що використовуються для установки і зняття прапорців у документі.
 • Шаблон Брошюра (на вкладці Публикации) містить цікавий приклад форматування роздягнула, що складається з трьох стовпчиків, використовуваний для створення брошури, що тричі згинається. Попрацюйте з ними досить довго і переконаєтеся, що цей шаблон дозволяє керувати створенням простих брошур набагато легше і простіше, ніж інші.
 • Шаблон Справочник (вкладка Публикации) дає можливість створити список чи службовців довідник організацій. Цей шаблон варто вивчити якнайкраще; у ньому найбільше широко застосовуються всілякі стилі. На жаль, він не включає демонстрацію поля {styleref}, що є необхідною частиною до більшості списків.
 • Якщо вам необхідно підготувати дисертацію, то шаблон Диссертация (вкладка Публикации) стане дуже зручним засобом реалізації вашого проекту, забезпечуючи документ відповідними стилями, заданими в шаблоні.

  ЗАВАНТАЖИТИ

  Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

  Lab Prakt Po Rob Z Schablonamy Word For Windows (2.7 MiB, Завантажень: 3)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
завантаження...
WordPress: 23.46MB | MySQL:26 | 0,322sec