Курсова робота на тему: «РЕГІОНАЛЬНІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ МЕРЕЖІ»

Зміст

Вступ    3

1 Принципи побудови мереж    7

1.1 Класифікація локальних обчислювальних мереж    7

1.2 Топологія мережі    9

1.3 Хронологія розвитку стандартів структурованих кабельних систем    12

1.4 Обладнання комп’ютерних мереж    14

1.4.1 Вита пара    14

1.4.2 Волоконно-оптичний кабель    15

1.4.3 Комутаційне устаткування    17

1.4.4 Конектори    18

1.5 Пристрої Fast Ethernet    19

1.6 Віртуальні приватні мережі    20

1.6.1 Поняття віртуальної приватної мережі    20

1.6.2 Класифікація VPN    22

1.6.3 Критерії оцінки і порівняння VPN    24

1.6.4 Два класи технологій VPN    26

1.6.5 Технології розмежування трафіку    27

1.6.6 Мережі VPN на основі шифрування    30

1.6.7 Безпека VPN мережі    32

2 Розробка проекту овітньої регіональної комп’ютерної мережі    35

2.1 Передумови створення мережі    35

2.2 Вибір топології для проекту    35

2.3 Вибір обладнання для проекту    40

2.3.1 Вибір антени    40

2.3.2 Вибір точки доступа    41

2.3.3 Вибір комутатора    43

2.3.4 Вибір кабельної системи для проекту    45

2.3.5 Вимоги до сервера    46

2.4.5 МАС-адреси, маска під мережі, адресація мереж    47

2.4.6 Вибір операційної системи    50

2.4 Методика прокладання і монтажу    51

Висновки    55

Список використаної літератури    57

Вступ

Сучасна епоха характеризується стрімким процесом інформатизації суспільства. Це найбільше виявляється в зростанні пропускної спроможності і гнучкості інформаційних мереж. Смуга пропускання з розрахунку на одного користувача стрімко збільшується завдяки декільком чинникам. По-перше, росте популярність застосувань World Wide Web і кількість електронних банків інформації, які стають надбанням кожної людини. Падіння цін на комп’ютери приводить до зростання числа домашніх ПК, кожний з яких потенційно перетворюється на пристрій, здатний підключитися до мережі Internet. По-друге, нові мережеві додатки стають вимогливішими відносно пропускної спроможності, застосування Internet, орієнтовані на мультимедіа і відеоконферентзв’язок, коли одночасно відкривається дуже велика кількість сесій передачі даних. Як результат, спостерігається різке зростання в споживанні ресурсів Internet – за оцінками середній об’єм потоку інформації з розрахунку на одного користувача в світі збільшується в 8 разів щороку.

Локальні обчислювальні мережі є системи, розподіленої обробки даних і, на відміну від глобальних і регіональних обчислювальних мереж, охоплюють невеликі території (діаметром 5 – 10 км.) усередині окремих контор, банків, бірж, вузів, установ, науково-дослідних організацій,навчальних закладів різного типу і т.п. За допомогою загального каналу зв’язку комп’ютерні мережі можуть об’єднувати від десятків до сотень абонентських вузлів, що включають персональні комп’ютери, зовнішні пристрої, що запам’ятовують, дисплеї, друкуючі пристрої, касові і банківські апарати, інтерфейсні схеми і ін. Локальні обчислювальні мережі можуть підключатися до інших локальних і великих (регіональних, глобальних) мереж ЕОМ за допомогою спеціальних шлюзів, мостів і маршрутизаторів, які реалізуються на спеціалізованих пристроях або на ПК з відповідним програмним забезпеченням.

Багато в чому успіх використання ЛОМ обумовлений їх доступністю масовому користувачеві, з одної сторони, і тими соціально-економічними наслідками, які вони вносять до різних видів людської діяльності, з іншої. Якщо на початку своєї діяльності ЛОМ здійснювали обмін міжмашинною і міжпроцесорною інформацією, то на подальших стадіях в ЛОМ стала передаватися, на додаток до цього, текстова, цифрова, графічна і мовна інформація.

Завдяки цьому стали з’являтися центри машинної обробки ділової (документальної) інформації (ЦМОДІ) – наказів, звітів, відомостей, калькуляцій, рахунків, листів і т.п. Такі центри є сукупністю автоматизованих робочих місць (АРМ) і є новим етапом на шляху створення в майбутньому без паперових технологій для застосування фінансових, облікових і інших підрозділів. Це дозволяє відмовитися від громіздких, незручних і трудомістких карткових каталогів, конторських і бухгалтерських книг і т. п., замінивши їх компактними і зручними машинописними носіями інформації — магнітними і CD-ROM дисками, магнітними стрічками і т.д.

Постачальники засобів зв’язку при побудові сучасних інформаційних мереж використовують волоконно-оптичні кабельні системи найчастіше. Це стосується як побудови протяжних телекомунікаційних магістралей, так і локальних обчислювальних мереж. Оптичне волокно в даний час вважається самим довершеним фізичним середовищем для передачі інформації, а також найперспективнішим середовищем для передачі великих потоків інформації на значні відстані. Волоконна оптика забезпечила собі гарантований розвиток в сьогоденні і майбутньому. Сьогодні волоконна оптика знаходить застосування практично в усіх задачах, пов’язаних з передачею інформації. Стало допустимим підключення робочих станцій до інформаційної мережі з використанням волоконно-оптичного міні кабелю. Проте, якщо на рівні настільного ПК волоконно-оптичний інтерфейс тільки починає єдиноборство з дротяним, то при побудові магістральних мереж давно стало фактом безумовне панування оптичного волокна. Комерційні аспекти оптичного волокна також говорять в його користь – оптичне волокно виготовляється з кварцу, тобто на основі піску, запаси якого дуже великі. Стрімко входять в наше життя волоконно-оптичні інтерфейси в локальних і регіональних мережах Ethernet, Fast Ethernet, FDDI, Gigabit Ethernet, АТМ.

Актуальність роботи обумовлена тим, що перед освітніми закладами ставляться нові задачі, які передбачають ефективне використання інформаційних систем, що базується на інтенсивному використанні мережевих технологій. При вирішенні цих задач виникає необхідність у створенні проектів регіональних комп’ютерних мереж, оскільки освітні заклади не можуть вирішувати такі задачі автономно .

При побудові проекту мережі необхідно враховувати ряд чинників, які впливають на її вартість та ефективність:

 • вибір топології мережі;
 • вибір устаткування;
 • вибір програмного забезпечення;
 • організація захисту та інше.

  Мета кваліфікаційної бакалаврської роботи – здійснити розробку загальноосвітньої регіональної мережі в м. Кам’янці – Подільському, розкрити технологічні особливості планування, побудови і експлуатації мережі на території міста.

  1 Принципи побудови мереж

  1.1 Класифікація локальних обчислювальних мереж

  Обчислювальні мережі класифікуються по ряду ознак.

  Залежно від відстаней між зв’язуваними вузлами розрізняють обчислювальні мережі:

 • територіальні – що охоплюють значний географічний простір:
 • серед територіальних мереж можна виділити мережі регіональні і глобальні, які мають відповідно регіональні або глобальні масштаби;
 • регіональні мережі іноді називають мережами MAN (Metropolitan Area Network), а загальна англомовна назва для територіальних мереж – WAN (Wide Area Network);
 • локальні (ЛОМ) – що охоплюють обмежену територію (зазвичай в межах віддаленості станцій не більше, ніж на декілька десятків або сотень метрів один від одного, рідше на 1-2 км.); локальні мережі позначають LAN (Local Area Network);
 • корпоративні (масштаби підприємства) – сукупність зв’язаних між собою ЛОМ, таких, що охоплюють територію, на якій розміщено одне підприємство чи установу, в одному або декількох близько розташованих будівлях.

  Локальні і корпоративні обчислювальні мережі – основний вид обчислювальних мереж, використовуваних в системах автоматизованого проектування (САПР).

  Особливо виділяють єдину у своєму роді глобальну мережу Internet (реалізована в ній інформаційна служба World Wide Web (WWW) перекладається російською мовою як всесвітня павутина); це мережа мереж зі своєю технологією. У Internet існує поняття інтрамережі (Intranet) – корпоративних мереж в рамках Internet.

  ЗАВАНТАЖИТИ

  Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

  Regionalni Obchysl Meregi (1.8 MiB, Завантажень: 4)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
завантаження...
WordPress: 23.96MB | MySQL:26 | 0,345sec