Курсова робота на тему: «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

План

Вступ.    3

І. Психолого – педагогічні основи проведення навчальних досліджень.    5

1.1 Місце навчального експерименту у вивченні фізики.    5

1.2. Особливості проведення спостережень і досліджень у навчальному домашньому експерименті.    9

1.3. Важливість системи дослідницьких завдань у навчальному домашньому експерименті.    10

1.4. Домашні експерименти учнів, як методичний прийом навчання.    12

ІІ. Використання експериментальних завдань в домашньому навчальному фізичному експерименті.    14

2.1. Аспекти відбору навчального матеріалу для дослідження. Обладнання для виконання робіт.    14

2.2. Форми звіту домашніх експериментальних завдань.    15

2.3. Використання творчих завдань в домашньому навчальному експерименті.    17

2.4. Система завдань для домашнього експерименту.    19

Висновки :    24

Література:    25

 

Нові потреби, що сьогодні стоять перед школою, визначають необхідність удосконалення методів роботи з учнями на уроках, досягнення їх високої ефективності. Важливою вимогою до уроку є забезпечення всебічного розвитку активності і самостійності учня.

Самостійні роботи учнів при виконанні різних вправ є необхідним етапом засвоєння учнями знань, розвитку їх мислення, творчих здібностей, формування умінь і навиків.

Об’єктом нашого дослідження є процес формування умінь і навичок.

Під предметом дослідження ми розуміємо формування експериментальних умінь в позакласній діяльності учнів.

Елемент дослідження, що пронизує домашнє завдання – відкриває нові горизонти для учня у засвоєнні матеріалу. Маючи такі потенційні можливості – це область методики залишається досить недослідженою. Мета дослідження полягає в розробці системи експериментальних завдань для домашніх та позакласних досліджень учнів, за допомогою яких можна досягти засвоєння знань учнями на вищих рівнях.

Новизна дослідження полягає в тому, що можна запропонувати стійкі та надійні системи здійснення процесу навчання які ґрунтуються на поєднанні стандартного навчання із використанням домашнього дослідництва.

Практична цінність дослідження полягає у виявленні умов, шляхів, методів і прийомів підвищення рівня сформованості в учнів практичних умінь; у розробці змісту і методики формування складових узагальненого практичного досвіду і вмінь учнів при вивченні певних тем фізики.

Методологічну основу дослідження складають основні положення теорії відображення, діяльнісний підхід до навчання, теорія наступного формування розумових дій, принцип єдності пізнання і діяльності.

Виходячи з цього можна сформулювати гіпотезу, що полягає у новому підході до організації домашніх завдань. Тобто, при використанні звичайних домашніх завдань не залучаються усі пізнавальні можливості учня. При використанні домашнього дослідництва кількість каналів, через які засвоюється матеріал різко збільшується. А отже інформація доповнює одна одну і становить більш якісну інформаційну структуру у всіх своїх проявах.

І. Психолого – педагогічні основи проведення навчальних досліджень.

 

1.1 Місце навчального експерименту у вивченні фізики.

Мета експериментальних задач – виробляти в учнів важливу психологічну установку: знання потрібні для того, щоб їх застосовувати на практиці.

В основу експериментальних задач покладені конкретні випадки прояву загальних фізичних законів. І в кожній експериментальній задачі фізична суть домінує над математичною.

Для розв’язування експериментальних задач у навчальному процесі – один з ефективних засобів формування в учнів глибоких і міцних знань з фізики. [2]

Експериментальним завданням належить вирішальна роль у формуванні в учнів експериментальних умінь і навичок в ознайомленні їх з основними елементами процесу пізнання: дослідними фактами і спостереженнями.

Нарешті, розв’язуючи експериментальні задачі, учні самостійно спостерігають за протіканням явищ, і процес навчального пізнання здебільшого набирає дослідницького характеру. Виконуючи те чи інше дослідження учні мають справу не так з новим експериментом, як з новим застосуванням відомих приладів.

Вся робота учнів під час розв’язання експериментальних задач підпорядковано досягненню свідомого і ґрунтовного засвоєння учнями систематичного курсу фізики з тим, щоб здобуті знання вони могли застосувати до розв’язання тих проблем, які перед ними ставить життя.[5]

Місце експериментальних задач – одна з активних форм навчально-виховного процесу, важливим компонентом якого є самостійна робота учнів. Розв’язуючи експериментальні задачі, проводячи дослідження учні набувають деякого досвіду експериментальних досліджень, навичок практичного застосування знань, умінь працювати з приладами, і в результаті фізичний експеримент сприймають як основу фізичних знань.

Застосування цього методу в навчанні допомагає учням оволодіти методами наукового пізнання, пробуджує в них потребу в творчій діяльності, формує риси творчої особистості.[6 ]

Формування в учнів фізичних уявлень і вивчення ними конкретних явищ здійснюється при безпосередній участі фізичного експерименту. Місце фізичного експерименту у цьому процесі дозволяє визначити дві взаємопов’язані функції.

Перша функція навчального експерименту, полягає в утворені чуттєво-наочних образів, які є матеріалом для подальшого узагальнення.

Друга функція шкільного дослідницького експерименту полягає в утворені практичних проблемних ситуацій, при яких учні могли б здійснювати біль чи менш самостійно процес сходження від абстрактного виду експериментальних завдань до конкретного.

Ці функції взаємопов’язані і виконують цілий комплекс завдань навчального процесу у своїй, притаманній дослідницьким завданням, в своєрідній формі. Ці завдання не виконуються, або не досягають певної досконалості, у інших формах навчання у цьому полягає ще одна позитивна риса функцій домашніх завдань у навчальному домашньому експерименті.[16 ]

Необхідно відмітити, що продумана система цих завдань, а не чисто хаотичні завдання рідко піднімають якість засвоєння навчального матеріалу. Функція системи полягає у планомірному систематичному поданні матеріалу учням.

Роботи, що виконуватимуться учнями на позакласних заняттях, можна назвати дослідницькими тому, що учні, виконуючи їх, проходять через основні етапи пізнання. Перш за все з допомогою вчителя вони є явищами, а також об’єктами навколишньої природи і особливостями місцевості, де проводяться дослідження.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Psyhol-ped Osn Prov Navch Docl (123.0 KiB, Завантажень: 4)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6
завантаження...
WordPress: 23.45MB | MySQL:26 | 0,585sec