Курсова робота на тему: «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ЗАТРИМКИ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ»

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………….3

РОЗДІЛ І. Теоретико-методологічні проблеми дослідження ролі фізичних вправ у корекції та реабілітації психічного розвитку дітей.

1.1 Напрямок реабілітаційної педагогіки……………………………………..6

1.2
Причини винекнення і форми затримки психічного розвитку в дітей…………………………………………………………………………………….9

  1. Визначити ефективність застосованих засобів корекції інтелектуального компонента ЗПР…………………………………………11


    РОЗДІЛ ІІ. Механізми впливу рухових вправ на інтелектуальний розвиток дітей…………………………………………………………………….13

    2.1
    Вплив рухових вправ на дітей із затримкою психічного розвитку.

2.2 Вплив рухових дій на розвиток дітей…………………………………..15

ВИСНОВИ ………………………………………………………………………18

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …………………………………20

 

Вступ

Актуальність дослідження. В дослідженнях останніх років відмічається тривожна тенденція зростання кількості дітей з відхиленнями фізичного та психічного здоров’я, які зумовлюються біологічними, екологічними, соціально-психологічними та іншими чинниками, а також їх поєднанням. Значну частину серед цих дітей займають діти із затримками психічного розвитку (ЗПР), яких на фоні загального погіршення дитячого здоров’я стає дедалі більше. Зростаюча громадська тривога за стан та положення в школі дітей з різними вадами психічного розвитку, визнання необхідності посилення психолого-педагогічного впливу на покращання та збереження їх психічного та фізичного здоров’я ставлять в ряд невідкладних завдань обгрунтування та створення адекватної системи шкільного навчання та виховання цих дітей.

Проблема ЗПР дітей молодшого шкільного віку гостро постала перед психолого-педагогічною наукою вже давно. Питаннями діагностики та корекції, реабілітації цієї вади першими почали займатися дефектологи (Н.А.Бастун, І.Д.Бех, В.І.Бондар, Т.П.Вісковатова, Т.О.Власова та ін.).

Ця проблема активно вивчалася і в загальному психолого-педагогічному напрямку (Т.Ю.Андрющенко, А.М.Богуш, Т.В.Карабанова, Н.Ю.Максимова, та ін.), розроблялися методи компенсуючого навчання (Г.Ф.Кумаріна, Є.М.Мастюкова та ін.), визначалися засоби реабілітації розумової працездатності дітей (К.Д.Корольова, М.Раттер та ін.).

Деякі питання корекції вад психічного розвитку дітей роглядалися в контексті проблеми психологічної готовності дітей до школи та труднощів шкільного навчання.

Г.М.Касаткіна, Н.А.Фоміна торкалися питань ролі фізичних вправ різної спрямованості в розвитку рухової діяльності і психіки дітей дошкільного віку. Існують дослідження, в яких звертається увага на роль психомоторики в підвищенні розумової діяльності дітей розкривається теорія і методика корекційної роботи у системі фізичного виховання дітей допоміжної школи.

Разом з тим, роль рухової діяльності в реабілітації аномалій психічного розвитку залишається малодослідженою. У перерахованих дослідженнях корекційна спрямованість фізичних вправ, яка полягає у використанні їх можливостей впливати на важливі для здійснення навчальної діяльності, але відстаючі сторони психічного розвитку дітей, висвітлена недостатньо.

З огляду на вищесказане, запропоноване мною дослідження є актуальним і ставить завдання ліквідувати, певною мірою, існуючі прогалини в теорії та практиці використання рухової діяльності в реабілітації аномалій психічного розвитку дітей молодшого шкільного віку. Розробка цієї проблеми має важливе значення для створення психологічно обгрунтованої системи різноманітних рухових дій та занять, що коригують не тільки моторні порушення, але й відхилення в психічній сфері, в інтелектуальному розвитку дітей, дає можливість шляхом вивчення рухової поведінки визначати характерологічні особливості особистості, стан її психіки.

Об’єктом дослідження є особливості психічного розвитку дітей молодшого шкільного віку з затримкою психічного розвитку.

Предмет дослідження – процес психолого-педагогічної корекції затримки психічного розвитку дітей на основі застосування спеціальної рухової діяльності.

Мета дослідження – теоретичне та експериментальне обгрунтування впливу спеціалізованих реабілітаційних занять, обудованих на основі рухової діяльності, на корекцією інтелектуального компонента ЗПР дітей молодшого шкільного віку, визначення ефективності таких занять.

Гіпотеза дослідження: в основу нашого дослідження було покладено припущення про те, що використання фізичних вправ вибіркового характеру, обгрунтованих на об’єктивних критеріях психофізичних особливостей і спроможностей дітей з ЗПР, дасть можливість більш ефективно вирішувати завдання психолого-педагогічної корекції, подолання відставань в інтелектуальному розвитку цих дітей. Основні коригуючі впливи рухових дій на інтелектуальний компонент психічного розвитку дітей з ЗПР можуть здійснюватись через нейропсихологічні механізми взаємозв’язку загальної моторики з диференційованістю, швидкістю розумових дій та функції програмування, регуляції та контролю рухів рухового аналізатора.

Для досягнення мети дослідження та перевірки гіпотези необхідно було вирішити такі завдання:

Здійснити теоретичний аналіз стану розробки даної проблеми.

Визначити рівень психомоторного розвитку та його динаміку у звичайних дітей та дітей з ЗПР. Дослідити початкові рівні та динаміку інтелектуального розвитку звичайних дітей та дітей з ЗПР. Виявити основні механізми впливу рухових дій на розвиток інтелектуальних можливостей дітей досліджуваних груп:

а) взаємозв’язок рухової діяльності з показниками когнітивної диференційованості як складової інтелектуального розвитку;

б) вплив корекційних занять на нейропсихологічні особливості програмування, регуляції і контролю рухової діяльності.

 

РОДІЛ І Теоретико-методологічні проблеми дослідження ролі фізичних вправ у корекції та реабілітації психічного розвитку дітей

1.1 Напрямоки реабілітаційної педагогіки

 

Поняття “реабілітаційна педагогіка” охоплює відновлення частково втрачених або послаблених властивостей і функцій організму, особистості дитини, окремих її сторін з метою максимально повного розвитку індивідуальних можливостей і активно перетворювальної адаптації до навколишнього світу. Необхідність організації навколо дитини з особливими потребами реабілітаційного простору потребує створення оптимістичної, позитивно емоційно насиченої атмосфери. Саме духовне, міжособистісне спілкування, що сприяє розкріпаченню, запускає в дію реабілітаційні механізми, забезпечує значною мірою відновлення різних функцій особистості.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Psyhol-ped Reab Zatrymky Psyh Rozv (142.0 KiB, Завантажень: 14)

Сторінка: 1 2 3 4 5
завантаження...
WordPress: 23.26MB | MySQL:26 | 0,488sec