Курсова робота на тему: «ПСИХІЧНІ СТАНИ ТА ПРОГРАМА ДОСЛІДЖЕННЯ»

Зміст:

 

Вступ……………………………………………………………………………………………3

РОЗДІЛ 1. ПСИХІЧНІ СТАНИ. АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД……………..5

1.1. Психічні стани. Історичний аспект………………………………………….5

1.2. Психічні стани і психічні властивості……………………………………..8

1.3. Структура психічного стану…………………………………………………..11

1.4. Методики діагностики психічного стану. ………………………………15

1.5. Параметричний підхід……………………………………………………………18

РОЗДІЛ 2. ПРОГРАМА ДОСЛІДЖЕННЯ…………………………………….19

2.1. Виділення параметрів психічного стану………………………………….19

2.2. Методики. Обґрунтування……………………………………………………..20

2.3. Дослідження………………………………………………………………………….25

2.4. Первинний результат. Виділення і інтерпретація чинників……..28

2.5. Вторинний результат. Методика…………………………………………….36

РОЗДІЛ 3. ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ…………………………………43

3.1. Параметри психічного стану і категорії “мета”, “засіб” і “результат”……………………………………………………………………………………………..43

3.2. Настроєність – фрустрірованість……………………………………………..46

3.3. Спонтанність – полезалежність………………………………………………..49

Висновки………………………………………………………………………………………51

Список використаної літератури……………………………………………………52

Вступ

Дана робота присвячена проблемі психічного стану в її найзагальнішій формі. Навряд чи можна переоцінити значення цієї проблеми як для психологічної теорії – так і для психологічної практики.

Недолік методичних прийомів для загальної оцінки психічного стану визначає актуальність роботи для цілей політичної психології: на практиці досить часто при роботі з Клієнтом виникає задача досліджувати актуальний психічний стан Клієнта оперативно, з одного боку, і якнайповніше, з іншого.

Мета дослідження: виробити методику оперативної і досить повної оцінки поточного психічного стану.

Задачі дослідження: 1. Виявлення і інтерпретація основних параметрів психічного стану.

2. Створення методики оцінки основних параметрів психічного стану.

3. Дослідження різних варіантів інтерпретації конкретних даних, одержуваних при використовуванні методики.

Предмет дослідження: параметри психічного стану, їх взаємозв’язок між собою.

Кожна доросла людина є суб’єктом діяльності з одного боку, а з іншого – психічні стани тісно пов’язані з категорією діяльності, тісніше, мабуть, ніж зі всією рештою психологічних категорій. Цей факт знаходить віддзеркалення в нашій роботі і визначає об’єкт дослідження: суб’єкт діяльності.

Основний результат: методика діагностики основних параметрів психічного стану.

На наш погляд, прикладне значення методики може і не обмежуватися з роботою з Клієнтом (про важливість цього моменту можна, наприклад, побачити в [22], де робиться акцент на необхідності розводити постійні властивості особистості і тимчасові (по суті – ті ж стани) і в [28], де виділяється декілька чинників успішності соціальної діяльності: готовність вписати ситуацію в свої цілі, достатність енергетики для подолання ситуації, терпимість – не робота узагальнювальних висновків про людей і їх властивості) і знайти своє застосування в дослідженні психічних станів суспільства – об’єкту політики.

РОЗДІЛ 1. ПСИХІЧНІ СТАНИ. АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД.

1.1. Психічні стани. Історичний аспект.

Історія психічного стану як наукової категорії досить повно відображена у ряді робіт. Ми тільки зупинимося на деяких моментах.

Як помічає Немчин Т.А., перше більш-менш систематичне вивчення психологічного стану починається в Індії 2-3 тисячоліття до н.е., предметом якого був стан нірвани. Філософи Стародавньої Греції теж зачіпали проблему психологічного стану. Розвиток філософської категорії “стан” відбувся в роботах Канта і Гегеля.

Систематичне вивчення психологічного стану в психології, мабуть, почалося з У. Джемса, який трактував психологію як науку, що займається “описуванням і тлумаченням станів свідомості. Під станами свідомості тут розуміють такі явища, як відчуття, бажання, емоції, пізнавальні процеси, думки, рішення, бажання і т.д.” [26, с. 17].

Подальший розвиток категорії психологічного стану пов’язаний в основному з розвитком вітчизняної психології. Першою вітчизняною роботою, присвяченою психологічного стану є стаття О.А. Черникової 1937 р., виконана в рамках психології спорту і присвячена передстартовому стану спортсмена. Окрім неї в рамках психології спорту надалі психологічного стану досліджували Пуні А.Ц., Єгоров А.С., Васильев В.В., Лехтман Я.Б., Смірнов К.М., Спірідонов В.Ф., Крестовников А.Н. ін.

Загальнопсихологічну розробку психологічного стану одержали, починаючи із статті Н.Д. Льовітова 1955 р.. Йому ж належить і перша монографія по психологічному стану. Після його робіт психологія стала визначатися як наука про психічні процеси, властивості і стани людини.

Паралельно з психологією психологічний стан зачіпалися і суміжними дисциплінами. Із цього приводу І.П. Павлов писав: “ці стани є для нас першорядна дійсність, вони направляють наше щоденне життя, вони обумовлюють прогрес людського гуртожитку” [17, з. 244-245]. Крім того видний вітчизняний фізіолог вважав, що єдиним предметом для психології і може бути тільки психологічний стан. Подальша розробка психологічного стану в рамках фізіології пов’язана з ім’ям Купалова П.С., що показав, що тимчасові стани формуються зовнішніми діями по механізму умовного рефлексу. Окрім цього, як він і показав, можна утворювати умовні рефлекси і на певні стани кори.

Установка в теорії установки теж розглядається як психологічний стан: “Згідно концепції Д.Н. Узнадзе установка як готовність до дії є станом саме особистості в цілому – цілісно-особовим станом, а не яким-небудь приватним психічним процесом” [128, c.133].

В.Н. Мясищев розглядав психологічний стан як один з елементів структури особистості, в одному ряду з процесами, властивостями і відносинами.

Психологічний стан знайшли своє місце в психології і суміжних дисциплінах. Б.Ф. Ломов писав: “Психічні процеси, стани і властивості існують не поза живим людським організмом, не як екстрацеребральні функції. Вони є функцією мозку, людини, що сформувалася і розвинулася в процесі біологічної еволюції і історичного розвитку. Тому виявлення законів психіки вимагає дослідження роботи мозку і нервової системи, більш того, всього людського організму в цілому” [12, c.342].

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Psyh Stany Ta Progr Dosl (306.0 KiB, Завантажень: 17)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
завантаження...
WordPress: 23.57MB | MySQL:26 | 0,769sec