Курсова робота на тему: «ПРОГРАМНІ ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «АЛГЕБРА ТА ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ»»

Зміст

Вступ ……………………………………………………………………………3

Параграф 1 Використання комп’ютерних технологій у математиці…..….5

Параграф 2 Програмні засоби для підтримки вивчення математики…………………………………………………………………..…9

2.1. Основні особливості програмного педагогічного засобу “GRAN1″………………………………………………………………………..9

2.2. Послуги для роботи із статистичною інформацією………………….12

2.3. Побудова графіків функцій за допомогою “GRAN1″…………………..19

2.4. Формування поняття неперервності функції за допомогою «GRAN1»……………………………………………………………………….25

2.5. Робота з інтегралами, визначення найбільшого і найменшого значення функції на відрізку ……………….…………………………………………..27

Висновки……………………………………………………………………….32

Використана література……………………………………………………….34

Вступ

Використання нових інформаційних технологій має місце не лише у вивчені інформатики, а й в інших дисциплінах. У даний час у школі проводиться велика робота по встановленню міжпредметних зв’язків за допомогою комп’ютера. Він стає незамінним помічником у проведенні лабораторних робіт із фізики: дає можливість продемонструвати процеси, які не можна спостерігати в звичайних умовах. Забезпечує велику базу знань у вивченні англійської мови, пропонуючи багато розвивальних програм для поповнення словникового запасу, вивчення граматики. Комп’ютер також стає учням у нагоді й на уроках образотворчого мистецтва. Він дає можливість продемонструвати твори великих художників, скульпторів, архітекторів, яких дуже мало або ж зовсім немає в бібліотеці. Вивчаючи на інформатиці графічний редактор, на уроках образотворчого мистецтва учні вже вільно ним користуються і використовують його можливості.

У процесі використання комп’ютера старшокласники і студенти вперше зустрічаються з елементами наукового дослідження , відчувають “смак” науки, її живість, динаміку. Під час вивчення різних предметів із залученням комп’ютера з’являється новий емоційний аспект, процесу навчання починають допомагати нові відчуття. Відчуття і почуття, які дарує учневі комп’ютер, безумовно поглиблюють знання і полегшують процес вивчення матеріалу, тому що якоюсь мірою відволікають його від традиційного шляху вивчення цього матеріалу. У цілому, будь-який творчо мислячий педагог, мабуть, давно поділяє думку про необхідність використання комп’ютерних технологій у процесі вивчення матеріалу.

У позаурочний час комп’ютери використовуються для оформлення рефератів, доповідей, які задаються учителями школи. Також для долання пробілів у навчанні, для підтримки гурткової роботи, на факультативних заняттях з багатьох шкільних предметів, для виконання наукових робіт.

Нині вже існує досить багато педагогічно-орієнтованих комп’ютерних програм, що використовуються в реальному навчальному процесі. При вивченні матеріалу найбільш розвиненим виявляється етап пояснення та закріплення нових знань. Навчальний матеріал
дисципліни супроводжується системами контрольних запитань і тестових завдань. За таким принципом побудовано, наприклад, програмні засоби «Відкрита математика. Планіметрія» і «Відкрита математика. Стереометрія».

Але навчальний план дисципліни передбачає ще й практичну частину — цикли практичних занять і лабораторних робіт. Формування практичних умінь та навичок відбувається саме тут, і ця частина навчального плану багатьох дисциплін (математика, фізика, хімія, трудове навчання інформатика та ін.) є основною задачею навчання. Іншими словами, учень знає математику, якщо він уміє розв’язувати математичні задачі. Проблема комп’ютерної підтримки практичних занять менше розроблена і є досить актуальною .

Параграф 1.

Використання комп’ютерних технологій у математиці.

Широке застосування комп’ютерів знайшло своє місце у вивчені математики. Багато учнів зазнають значних труднощів під час розв’язування прикладних задач. Успіх у вивченні даного матеріалу, а особливо вміння застосовувати його під час розв’язування різних задач, залежить від обсягу індивідуальної самостійної роботи кожного учня. Використання нових інформаційних технологій дозволяє виявити знання учнів із даної теми, забезпечити індивідуальний підхід у навчанні, врахувати психологічні особливості і наявний рівень знань школярів, підвищити наочність навчання .

Одна на з найважливіших проблем при вивчені математики
полягає в тому, як за одиницю навчального часу дати учням максимальну кількість практично необхідних знань, умінь та навичок. При вивченні математики практично необхідні знання, і особливо вміння й навички, що найкраще
засвоюються при розв’язуванні різноманітних задач та вправ.

Протягом багаторічної історії викладання математики у школі постійно вдосконалювались методи розв’язання різних типів задач і вправ. Проте навіть при найраціональнішому розв’язанні певні типи задач містять багато обчислень, складних перетворень, в наслідок чого розв’язання таких задач викликають великі утруднення не лише в середніх, а й у найсильніших учнів.
Наприклад, учень, за всього свого бажання, а також бажання викладача, не може розв’язати систему лінійних рівнянь, ігноруючи елементарні арифметичні дії. Часто вчителі стикаються із ситуацією, коли для розв’язання тієї чи іншої задачі змушені проходити весь шлях — від елементарних перетворень до найостаннішого пункту — отримання результату. Не має можливості використовувати попередні результати як цілісні одиниці абстракції, відокремлюючи істотне й несуттєве під час пошуку розв’язку. Фактично у процесі розв’язування поставленої задачі в учнів формується процедурний стиль мислення через відсутність у традиційних технологіях навчання необхідного інструментарію. Такий підхід, на мою думку може і повинен бути не просто скоректований, його треба піддати істотній трансформації. Використання комп’ютерів і нових інформаційних технологій дає можливість зробити процес розв’язування багатьох математичних задач більш швидким, позбавити учнів рутинних обчислень, акцентувати їх увагу на творчій стороні процесу розв’язування. Головне — це навчити дітей різних методів розв’язування задач, побудови й аналізу математичних моделей різноманітних процесів та явищ . Завдяки ж використанню інформаційних засобів можна отримати додатковий час для розвитку творчих здібностей учнів, більше уваги приділяти індивідуальному підходу в навчанні.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Program Ped Zas (1.4 MiB, Завантажень: 4)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
завантаження...
WordPress: 23.31MB | MySQL:26 | 0,319sec