Курсова робота на тему: «ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ «ІНФЛЯЦІЯ ЯК МАКРОЕКОНОМІЧНЕ ЯВИЩЕ»

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………………………………3

РОЗДІЛ І. ІНФЛЯЦІЯ ЯК НАСЛІДОК ПОРУШЕННЯ МАКРОРІВНОВАГИ……………………………………………………………………………….5

 1. Теоретичне обґрунтування інфляції різними економічними школами..5
 2. Види інфляції………………………………………………………………………………….21
 3. Причини інфляції…………………………………………………………………………..24

РОЗДІЛ ІІ. НАСЛІДКИ ІНФЛЯЦІЇ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ….27

2.1.Соціально-економічні наслідки інфляції………………………………………….27

2.2. Шляхи подолання інфляції. антиінфляційна політика…………………..29

РОЗДІЛ ІІІ. ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ “ІНФЛЯЦІЯ ЯК МАКРОЕКОНОМІЧНЕ ЯВИЩЕ”……………………………..

3.1. Аналіз методичного забезпечення вивчення теми “Інфляція як макроекономічне явище” в загальноосвітніх навчальних закладах……………..30

3.2. Можливість застосування інтерактивних методів навчання при вивченні теми “Інфляція як макроекономічне явище”………………………………..38

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………………………….44

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………..46

 

ВСТУП

Найефективнішим індикатором “здоров’я” економіки країни є її фінансовий стан. Адже фінансова система не лише забезпечує необхідні взаємозв’язки в економіці, вона є одним з найвпливовіших інструментів макроекономічного регулювання, інструментом, за допомогою якого уряди країн мають змогу регулювати економічний розвиток. Саме тому діяльність уряду кожної країни спрямована на забезпечення стабільності фінансово-кредитної системи та фінансового стану в цілому. Запорукою цього в першу чергу має бути стан “керованості” інфляційними процесами.

Інфляція являє собою складне соціально-економічне явище. Вона є одним з найтяжчих проявів макроекономічної нестабільності, однією з найсерйозніших проблем, що служать перепоною повноцінному економічному розвитку. У світі немає країни, яка б в останні десятиліття не зазнала втрат від інфляції.

Теоретичні знання про інфляцію безумовно підвищують можливості соціальної адаптації молоді в нашому суспільстві, дадуть їй можливість об’єктивно аналізувати ситуацію на ринку та приймати оптимальні рішення для покращення свого добробуту, а отже і добробуту держави.

Складність інфляції як макроекономічного явища, її негативний вплив на економіку країни визначають необхідність формування достатнього методичного забезпечення вивчення даного процесу в шкільному курсі економіки, що і обумовило вибір теми курсової роботи.

Мета дослідження. Метою даної роботи є аналіз і оцінка теоретичної бази інфляції та розробка методичного забезпечення процесу викладання даної теми в шкільному курсі економіки.

Завдання дослідження. Відповідно до мети дослідження було визначено такі основні завдання:

 1. розглянути сутність, форми прояву та способи виміру інфляції;
 2. ознайомитись з науковими дискусіями щодо причин інфляції;
 3. проаналізувати механізм впливу інфляції на реальну економіку, її економічні та соціальні наслідки;
 4. розглянути механізм державного регулювання інфляції;
 5. з’ясувати повноту висвітлення теми “Інфляція” в методичній літературі, підручниках та посібниках з економіки для формування економічного мислення сучасного школяра;
 6. розробити методичне забезпечення викладання даної теми в шкільному курсі економіки.

  Об’єктом дослідження є інфляційний процес як прояв макроекономічної нестабільності.

  Предметом дослідження є розробка та вдосконалення методичного забезпечення викладання теми “Інфляція як макроекономічне явище” в загальноосвітніх закладах на основі аналізу теоретичних підходів щодо інфляції.

  В роботі передбачається використати наступні методи дослідження: аналізу і синтезу, класифікації, графічного зображення, статистичного дослідження, економіко-математичні методи.

  Практичне значення дослідження полягає у розробці організаційно-методичного забезпечення для викладання теми “Інфляція як макроекономічне явище” в шкільному курсі економіки.

  РОЗДІЛ І. ІНФЛЯЦІЯ ЯК НАСЛІДОК ПОРУШЕННЯ МАКРОРІВНОВАГИ

  1. Теоретичне обґрунтування інфляції різними економічними школами.

  Сучасна економічна наука приділяє значну роль вивченню такого економічного процесу, як інфляція, аналізу причин виникнення, сутності та шляхів подолання інфляції. Розгляду цієї проблеми присвячували свою увагу різні учені-економісти.

  Важко з точністю сказати, коли проблема інфляції вперше постала перед людством. Однак, розуміючи, що інфляція прямо пов’язана з грошима і грошовим оборотом, можна, стверджувати, що виникнення інфляції пов’язане з достатньо високою фазою розвитку ринкових відносин, коли регулярні господарські зв’язки по поводу обміну товарів потребували виділення із їх великої маси універсального еквіваленту.

  Термін “інфляція”, що в буквальному перекладі (від лат. inflatio) означає “здуття”, вперше було вжито у США під час Громадянської війни (1861—65) для позначення процесу переповнення каналів грошового обігу паперовими грошима. Широкого розповсюдження в економічній літературі поняття інфляції одержало в ХХ столітті відразу після першої світової війни. Явище інфляції мало місце ще в рабовласницькому суспільстві як наслідок карбування неповноцінних монет державою. Так, у Давній Греції в VI ст. до н.е. в обіг випускали монети, в яких вміст коштовних металів був наполовину меншим від номіналу повноцінних. Замість благородних металів додавали, як правило, мідь [13, с. 684].

  Монетно-грошова інфляція широко практикувалась і за феодалізму. Протягом двох століть (з кінця XII — по XIV ст.) вміст срібла у кельнському пфенінгу зменшився більш як у 17 тис. разів. Французький король Філіп IV так часто вдавався до карбування неповноцінних монет, що був прозваний фальшивомонетником.

  Монетно-грошова інфляція здійснювалася також в Італії, Нідерландах, Росії та інших країнах і використовувалася для збагачення панівних верств, прискорювала розорення дрібних ремісників, торговців, погіршувала становище селян. За біметалізму (золото й срібло були валютними грошима) інфляція виникла через зниження вартості виробництва золота. Але така інфляція була обмеженою [13, с. 685].

  ЗАВАНТАЖИТИ

  Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

  Pidgotovka Vchytela Do Oprac Temy (336.0 KiB, Завантажень: 3)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
завантаження...
WordPress: 24.23MB | MySQL:26 | 0,437sec