Курсова робота на тему: «ОСНОВИ КЛІНІКИ РОЗУМОВО ВІДСТАЛОЇ ДИТИНИ»

Зміст:

Вступ……………………………………………………………………………………………………………3

 

Розділ І. Клініка і етіологія розумової відсталості………………………………………….4

Розділ ІІ. Виховання і навчання дітей віку з порушеннями

інтелекту (розумово відсталих)……………………………………………………………10

2.1. Характеристика порушень при розумовій відсталості……………………………..10

2.2. Система виховання, навчання і реабілітації дітей з порушенням

інтелекту (розумово відсталих)…………………………………………………………….15

2.3. Основні напрями коректувально-педагогічного процесу,

здійснюваного в дошкільній освітній (коректувальному)

установі для дітей з порушеннями інтелекту (розумово відсталих)……….20

 

Висновки………………………………………………………………………………………………………22

 

Список використаної літератури……………………………………………………………………24

Вступ

До осіб з порушенням розумового розвитку відносять осіб із стійким, необоротним порушенням переважно пізнавальної сфери, що виникає унаслідок органічної поразки кори головного мозку, що має дифузний характер.

Терміном «розумова відсталість» у вітчизняній корекційній педагогіці позначається стійко виражене зниження пізнавальної діяльності, що виникло на основі поразки центральної нервової системи. Характерною особливістю даного дефекту є порушення вищих психічних функцій – відображення і регуляції поведінки і діяльності. Це виражається в порушенні пізнавальних процесів (відчуттів, сприйняття, пам’яті, мислення, уяви, мови, уваги), страждають емоційно-вольова сфера, моторика, особа в цілому.

Спричинити розумову відсталість можуть різного роду патогенні фактори, які впливають на плід в період внутрішньоутробного розвитку. Несприятливу дію на розвиток мозку плоду надають деякі хронічні хвороби матері: захворювання серцево-судинної системи, нирок, печінки. Згубно позначаються на розвитку плоду куріння, алкоголізм, неправильне харчування матері, різні фізичні і психічні травми, перенесені в період вагітності, несприятливі умови зовнішнього середовища. В період пологів патогенними чинниками є родові травми мозку. Проблеми вивчення, навчання, виховання і соціальної адаптації дітей з порушеннями інтелектуального розвитку розробляються одній з галузей спеціальної педагогіки – олігофренопедагогікою.

Розумово відсталі особи – різнорідна по своєму складу група. В неї входять ті, у яких ураження мозку виникло до становлення мови. В цьому випадку має місце діагноз олігофренія.

Розділ І. Клініка і етіологія розумової відсталості

Під поняттям розумова відсталість з’єднані численні і різноманітні форми патології, що виявляються в недорозвиненні пізнавальної сфери.

Розумова відсталість відноситься до хвороб розвитку – дізонтогеніям. Відповідно, вона може виникнути тільки при ураженні мозку, що розвивається, тобто у внутрішньоутробному періоді, при пологах, в ранньому і молодшому віці( до трьох років)

Під розумовою відсталістю слід розуміти загальне недорозвинення психіки дитини, в якій центральне і визначальне місце займає недорозвинення пізнавальної діяльності і інших вищих психічних функцій. Час виникнення розумової відсталості обмежено внутрішньоутробним, припологовим і першими трьома роками постнатального життя. Структура дефекту характеризується тотальністю і відносною рівномірністю недорозвинення різних сторін психіки.

Найчастішою екзогенною причиною постнатальної розумової відсталості є нейроінфекції, головним чином енцефаліт і менінгоенцефаліт, а також ж параінфекційні інцефаліти. Рідше причиною розумової відсталості є постнатальні інтоксикації і черепно-мозкові травми. Екзогенні форми складають не менше половину всіх дефектів розвитку пізнавальної сфери, що виникли після народження дитини.

Сучасні дослідження в області етіології розумової відсталості свідчать про те, що ведуча роль в походженні розумової відсталості належить генетичним факторам. Численними і різноманітними змінами в генетичному апараті (мутаціями) обумовлено приблизно ѕ всіх випадків недорозвинення пізнавальної сфери у дітей.

Мутації можуть бути хромосомними і генними. Найбільш поширеною і добре відомою хромосомною формою олігофренії є хвороба Дауна, що зустрічається у 9-10% всіх розумово відсталих дітей. При хромосомних формах олігофренії частіше за все спостерігається виражене і глибоке недорозвинення пізнавальної сфери.

Генні мутації можуть зачіпати один єдиний ген, або групу генів слабої дії, контролюючих одну і ту ж ознаку.

Таким чином, по етіології всі випадки розумової відсталості ділять на екзогенні і генетичні. Необхідно при цьому пам’ятати, що в процесі розвитку і життєдіяльності організму генетичні і екзогенні чинники знаходяться в складній взаємодії. При розумовій відсталості, наприклад, ті екзогенні чинники, які не є безпосередньою причиною недорозвинення мозку дитини, можуть сприяти виявленню генетичних дефектів або обважнювати прояви спадкового захворювання. Додаткові екзогенії можуть привнести в клінічну картину спадкової розумової відсталості нові, невластиві їй симптоми.

Приведені дані свідчать про те, що дефекти розвитку пізнавальної сфери надзвичайно неоднорідні за походженням. Відповідно, можуть існувати численні різноманітні механізми, що порушують формування і розвиток мозку, а та ж велике число самостійних нозологічних форм розумової відсталості. Загальним для всіх форм патології, що входять до даної групи аномалії розвитку є інтелектуальний дефект того або іншого ступеня, що визначає ступінь недорозвинення всієї психіки дитини в цілому, його адаптивних можливостей, всієї його особи.

Клінічна картина дефектів розвитку пізнавальної сфери складається з особливостей є у дітей психопатологічних, неврологічних і соматичних симптомів. Ті форми, при яких наголошуються чітко обкреслені специфічні соматичні прояви, що дозволяють встановити нозологічний діагноз на підставі клінічних даних, і ті, при яких нозологічну форму хвороби можна встановити за допомогою сучасних методів спеціальних лабораторних досліджень, називають диференційованими формами розумової відсталості.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Osnovy Kliniky Rozum Vidst Dyt (122.5 KiB, Завантажень: 4)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6
завантаження...
WordPress: 23.25MB | MySQL:26 | 0,347sec