Курсова робота на тему: «ОРГАНІЗАЦІЯ І ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАКЛАСНИХ ЗАХОДІВ З ВИКОРИСТАННЯМ РУХЛИВИХ ІГОР У ШКОЛІ»

Зміст

 1. Вступ……………………………………………………………………………………………3
 2. Завдання позакласної роботи з фізичного виховання школярів………5
 3. Теоретичні аспекти обґрунтування рухового режиму дітей молодшого шкільного віку……………………………………………………………7
 4. Планування заходів щодо позакласної роботи зі школярами………….9
 5. Вимоги до організації позакласної роботи і керівництво нею……….10
 6. Використання рухливих ігор при організації різних форм позакласної роботи……………………………………………………………………..12
 7. Особливості організації і проведення групових занять з використанням рухливих ігор……………………………………………………..12
 8. Організація роботи в кружках фізичної культури і секціях загальної фізичної підготовки…………………………………………………………………….12
 9. Організація роботи в шкільних спортивних секціях……………………..14
 10. Особливості організації і проведення масових фізкультурних заходів зі школярами…………………………………………………………………..19
 11. Організація туристських походів…………………………………………………19
 12. Організація і проведення не кваліфікаційних змагань зі школярами………………………………………………………………………………….21
 13. Організація і проведення шкільних свят фізичної культури………….24
 14. Висновки…………………………………………………………………………………….27
 15. Література…………………………………………………………………………………..28

Вступ

Науково-технічний прогрес значно змінив характер роботи і спосіб життя сучасної людини. Автоматизація виробництва, благоустрій побутових послуг, багато інформації привели до різкого скорочення фізичних навантажень і рухової активності в процесі професійної і побутової діяльності людей. Гіподинамія торкнулася і дітей. А це серйозна погроза не тільки їхньому здоров’ю, але і формуванню майбутнього організму. Вона обов’язково обумовлює зниження їх розумової і фізичної працездатності.

На жаль, більшість школярів займаються фізичними вправами тільки на уроках два рази в тиждень. Зрозуміло, що без реально проведених додаткових форм неможливе вирішення задач фізичного виховання школярів. Забезпечити ж масовість заняття учнів у позаурочний час одному учителю фізичної культури дуже важко. Тому для вирішення цієї проблеми в кожній школі необхідно сконцентрувати зусилля всього педагогічного колективу.

Відомо, що фізичне виховання в наших школах здійснюється по сформованій системі, що включає різнобарвні форми: уроки фізичної культури (як основна форма), фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчального дня, позакласні і позашкільні форми фізкультурно-оздоровчої роботи, що допомагають загальноосвітній школі в розвитку фізичної культури і спорту.

На жаль, сьогодні тільки в передових школах усі ці форми здійснюються в органічній єдності, доповнюють одна іншу і тим самим дають можливість забезпечити можливість основній масі учнів регулярні заняття фізичною культурою і спортом.

Державою відноситься задача в найближчі роки залучити до регулярних занять фізичною культурою і спортом усіх школярів, незалежно від їхнього століття і фізичної підготовленості. І не просто залучити на період навчання, а вихователь у них усвідомлення необхідності цих занять, щоб вони стали щоденню звичкою кожного на все життя.

Актуальність

Однією з проблем вирішення цієї задачі є, з одного боку, те, що багато вчителів наштовхуються на ряд труднощів (у тому числі й організаційно-методичних); з іншого боку тепер теорія і практика не володіють розробленими методиками сучасного підходу до вирішення в єдності основних задач уроків фізкультури й інших фізкультурно-оздоровчих форм.

Звідси випливає необхідність на підставі наукових досліджень удосконалити існуючі і розробляти нові форми, методи і засоби організації фізкультурно-оздоровчої роботи школярів.

Одним з ефективних засобів, фізкультурно-оздоровчої роботи зі школярами є рухливі ігри.

Задача дослідження – на підставі аналізу літературних джерел, бесід із учителями фізичної культури, вихователями – підібрати, проаналізувати і згрупувати комплекси рухливих ігор, що сприяють підвищенню ефективності проведення позакласних форм фізкультурно-оздоровчих

заходів зі школярами.

1. ЗАВДАННЯ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ.

При єдиної цільовий направленості позакласна робота відрізняється від навчальної, що проводиться на уроках фізичної культури, слідуючими особливостями:

по-перше, вона організується на добровільних початках, що виявляються в тім, що зміст і форми занять визначаються самоі школою з урахуванням конкретних умов роботи, а учнем надається право вибору видів занять;

по-друге, робота будується на основі широкої суспільної активності що займаються, об’єднаних у колектив фізичної культури, при постійному контролі і керівництві їхньою діяльністю з боку адміністрації, членів педагогічного колективу і батьків;

по-третє, педагогічне керівництво в процесі позакласній роботі здобуває в більшої мер консультативно-рекомендаційний характер, що стимулює появу творчої ініціативи учнів.

З урахуванням освітньо-виховних можливостей позакласна робота визнана сприяти рішенню наступних задач:

 • Залученню в систематичні заняття фізичними вправами можливо більшої кількості школярів;
 • Розширенню можливостей більш якісного засвоєння навчального матеріалу і підвищення успішності по предметі «фізична культура»;
 • Формуванню уміння і звички самостійно використовувати засобу фізичного виховання в повсякденній діяльності з метою оздоровлення, попередження розумової перевтоми, власного фізичного удосконалювання і корисного проведення вільного часу;
 • Вибору спортивної спеціалізації і досягненню результатів на рівні нормативних вимог спортивної класифікації;
 • Виявленню кращих спортсменів і підготовці їх до участі в позашкільних змаганнях за команду школи;
 • Підготовці суспільного фізкультурного активу школи.

  У такий спосіб позакласна робота сприяє більш повному і якісному рішенню основних задач фізичного виховання школярів, сприяє проведенню корисного і здорового дозвілля, задоволенню індивідуальних інтересів у заняттях фізичними вправами, розвиває соціальну активність що займаються.

   

  2. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБҐРУНТУВАННЯ РУХОВОГО РЕЖИМУ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ.

  У дитину потреба в рухах виявляється з той же силою, що і бажання їсти, спати, спостерігати, захищатися. Ріст і розвиток його здійснюється в безпосередніх рухах. Тому не можна рятувати дітей радості руху, необхідний дати їм можливість, допомогти зміцнювати своє здоров’я не ліками, а фізичними вправами і природними факторами зовнішнього середовища.

  Процес цивілізації, беззастережно, полегшив життя людству, але, з іншого боку, геть жорстоко карає його, рятуючи от руху, причому це стосується не тільки дорослих, але і самих маленьких дітей.

  Навчальна діяльність вимагає від дітей (особливо молодшого шкільного віку) великої нервової напруги, тривалого статичного положення під час уроків, перебування серед великої кількості дітей у приміщеннях, що не завжди відповідають вимогам гігієнічних норм.

  Уже давно науково доведено, що дефіцит рухів у дітей молодшого шкільного віку є однією з причин порушення постави, погіршення працездатності стопи, появи зайвої ваги і других порушень у фізичному розвитку. Недостатня рухова активність знижує функціональні можливості серцево-судинної і дихальної систем організму дитини, унаслідок чого з’являється неадекватна реакція серця на навантаження, зменшується життєва ємність легень.

  ЗАВАНТАЖИТИ

  Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

  Org I Formy Prov Pozakl Zah Igry (131.0 KiB, Завантажень: 18)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6
завантаження...
WordPress: 23.33MB | MySQL:26 | 0,317sec