Курсова робота на тему: «ОБ’ЄКТНА МОДЕЛЬ МОВИ JAVASCRIPT»

План

Вступ    3

 1. Короткий опис     5
 2. Основи мови     6
  1. Структура програм на мові JavaScript     6
  2. Коментарі     6
  3. Зарезервовані слова     7
  4. Ідентифікатори     7
  5. Декларація змінних     8
  6. Область дії змінних     8
  7. Константи     9
  8. Типи даних     9
  9. Перетворення типів     10
  10. Приклади неявних перетворень     10
  11. Вирази та операції     11
  12. Пріоритети операцій     11
  13. Оператори JavaScript     12
  14. Декларація функції     12
  15. Виклик функції     12
  16. Рекурсивні функції     13
  17. Об’єкт arguments     13
 3. Об’єкти     14
  1. Ініціалізатор     15
  2. Конструктор     16
  3. Методи     17
  4. Зміна об’єкта     17
  5. Видалення об’єктів     19
 4. Вбудовані об’єкти    19
  1. Глобальний об’єкт     19
  2. Об’єкт Object     20
  3. Об’єкт Function     21
  4. Об’єкт Boolean     22
  5. Об’єкт Number     22
  6. Об’єкт String    23
  7. Об’єкт Array    25
  8. Об’єкт Date    26
  9. Об’єкт Error    27
  10. Об’єкт Math    27
  11. Об’єкт RegExp    28
 5. Приклад написання калькулятора мовою JavaScript    29

Висновки     32

Список використаної літератури    33

Вступ

Мова програмування JavaScript була розроблена Бренданом Ейком (Brendan Eich) в Netscape Communications як мова сценаріїв для оглядачів Netscape Navigator, починаючи з версії 2.0. В подальшому до розвитку цієї мови підключилася корпорація Microsoft, чиї Веб-оглядачі Internet Explorer підтримують JavaScript, починаючи з версії 3.0. Версія Microsoft отримала назву JScipt, оскільки JavaScript є зареєстрованою маркою фірми Netscape. У 1996 р. ECMA прийняла рішення про стандартизацію цієї мови, і в червні 1997 р. була прийнята перша версія стандарту під назвою ECMAScript (ECMA-262). У квітні 1998 р. цей стандарт був прийнятий ISO в якості міжнародного під номером ISO / IEC 16262. Робота грунтується на третій версії стандарту ECMA (грудень 1999 р.), але використовується назва JavaScript, а не ECMAScript з двох причин:

1. Ця назва є історично першою, і під нею дана мова найбільш відома широкому колу користувачів.

2. Відповідний тип MIME, а саме “text / javascript”, розпізнається усіма оглядачами, які підтримують сценарії цією мовою, на відміну від JScript або ECMAScript. JavaScript – це об’єктно-орієнтована мова програмування, призначена для написання сценаріїв, що працюють як на стороні клієнта, так і на стороні сервера. Тому вона не є “повноцінною” мовою програмування, а орієнтована на використання можливостей того середовища, в якому сценарії виконуються. Браузер, який працює на комп’ютері-клієнті, забезпечує середовище, в якому JavaScript має доступ до об’єктів, які являють собою вікна, меню, діалоги, текстові області, фрейми, куки і введення-виведення в Веб-сторінку. Крім того, оглядач дозволяє приєднати сценарії на мові JavaScript до таких подій, як завантаження та вивантаження сторінок і графічних образів, натиснення клавіш і рух миші, вибір тексту і пересилання форм. При цьому програмний код сценаріїв тільки реагує на події і тому не має потреби в головній програмі. Набір об’єктів, що надаються оглядачем, відомий під назвою Document Object Model (DOM). Веб-сервер забезпечує інше середовище, в якому об’єктами є запити до баз даних, клієнти, файли і механізми блокування та обміну даними. Спільне використання сценаріїв і на стороні клієнта, і на стороні сервера дозволяє розподілити обчислення між ними і забезпечити бажаний для користувача інтерфейс для Веб-додатків.

Тема даного дослідження є досить актуальною, адже при розробці сучасного сайта не завжди можна обійтись лише можливостями мови розмітки HTML. З метою надання веб-сторінкам привабливого вигляду і створення у відвідувача відчуття взаємодії із сайтом використовують додаткові можливості, доступні при використанні Java-скриптів. Діапазон їх застосування досить широкий: це і елементи інтерактивності, які можуть містити складні процедури обробки, і просто декоративні елементи, які надають привабливості сайту. До того ж використання JAVA-Script дозволяє різноманітити і “пожвавити” представлення інформації.

Отже, метою даного дослідження буде освоєння мови Javascript, виявлення особливостей її об’єктної моделі, можливостей при створенні Web-документів і визначення її недоліків, виправлення яких і визначатиме тенденції подальшого розвитку мови. Об’єктом дослідження буде сама мова Javascript, її синтаксис, вбудовані функції, об’єкти, властивості і методи об’єктів. Предметом дослідження будуть можливості використання функцій, об’єктів, їх властивостей і методів для створення сценаріїв, покликаних забезпечити інтерактивність Web-страниц і розширити можливості надання інформації в Internet.

 

 1. Короткий опис

Javascript – це мова програмування, заснована на об’єктах: і мовні засоби, і можливості середовища представляються об’єктами, а сценарій (програма) на Javascript – це набір взаємодіючих об’єктів. Об’єкт Javascript – це неврегульований набір властивостей, кожна з яких має нуль або більше атрибутів, які визначають, як ця властивість може використовуватися. Javascript містить декілька вбудованих об’єктів, таких, як Global, Object, Error Function, Array, String, Boolean, Number, Math, Date, Regexp. Крім того, Javascript містить набір вбудованих операцій, які, строго кажучи, не обов’язково є функціями або методами, а також набір вбудованих операторів, керівників логікою виконання програм. Синтаксис Javascript в основному відповідає синтаксису мови Java, але спрощений порівняно з ним, щоб зробити мову сценаріїв легкою для вивчення. Так, наприклад, декларація змінної не містить її типу, властивості також не мають типів а декларація функції може стояти в тексті програми після її виклику. Мова Javascript, на відміну від мов Java і C++, не містить класів об’єктів в строгому сенсі слова. Замість цього вона підтримує конструктори, які створюють об’єкти шляхом виділення для них пам’яті і ініціалізації всіх або деяких їх властивостей. Всі конструктори є об’єктами, але не всі об’єкти є конструкторами. Кожен конструктор має властивість prototype, яке використовується для реалізації спадкоємства заснованого на прототипах, і властивостей, що розділяються. Javascript підтримує спадкоємство, засноване на прототипах. З кожним конструктором зв’язаний відповідний прототип, і кожен об’єкт, створений конструктором, містить неявне посилання на цей прототип (званий прототипом об’єкту). Прототип, в свою черга, може містити посилання на свій прототип і так далі. Так утворюється ланцюжок прототипів. Посилання на властивість об’єкту – це посилання на перший прототип в ланцюжку прототипів об’єкту, який містить властивість з даним ім’ям. Іншими словами, якщо даний об’єкт має властивість з даним ім’ям, то використовується посилання на цю властивість; якщо немає, то досліджується прототип цього об’єкту і так далі У об’єктно-орієнтованих мовах, заснованих на класах об’єктів, поточний стан реалізується екземплярами класів, методи реалізуються класами, а спадкоємство – структурою і поведінкою. У Javascript поточний стан і методи реалізуються об’єктами а структура і поведінка успадковуються. Всі об’єкти, які явно містять властивість, яка містить їх прототип, розділяють цю властивість і її значення. На відміну від мов заснованих на класах, властивості можуть динамічно додаватися до об’єктів шляхом привласнення ним значень. Зокрема, конструктори не зобов’язані привласнювати значення всім або деяким властивостям створюваного об’єкту. Властивості – це контейнери, які містять інші об’єкти, примітивні значення і методи. Примітивне значення – це елемент будь-якого з вбудованих типів: Undefined, Null, Boolean, Number і String; об’єкт – це елемент ще одного вбудованого типу Object; метод – функція, що асоціюється з об’єктом через властивість.

 1. Основи мови
 1. Структура програм на мові Javascript

Програма (сценарій) на мові Javascript – це текст, що складається з операторів, блоків, тобто взаємозв’язаних наборів операторів, і коментарів. Оператори можуть містити змінні, константи і вирази.

function convert(inches){

cm = inches * 2.54; // Цих двох операторів поміщено в блок.

meters = inches / 39.37;

} convert(inches); // Ці два оператори не утворюють блоку.

km = meters / 1000;

Кожен оператор Javascript починається з нового рядка (що не обов’язково) і закінчується крапкою з комою (що також не обов’язково, якщо оператор є останнім в рядку).

Блок – це набір операторів, ув’язнений у фігурні дужки {}.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Objek Model Movy JavaScript (75.3 KiB, Завантажень: 12)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
завантаження...
WordPress: 23.68MB | MySQL:26 | 0,343sec