Курсова робота на тему: «НЕЛІНІЙНА ОПТИМІЗАЦІЯ. МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ»

ЗМІСТ

ВСТУП    3

РОЗДІЛ 1.Модель управління запасами    5

1.1 Запаси. Типи витрат    5

1.2 Поточна політика компанії SТЕСО    8

1.3 Розробка моделі ОРЗ    10

1.4 Річні витрати зберігання і розміщення замовлень    11

1.5 Оптимальний обсяг замовлення в моделі ОРЗ    15

1.6 Аналіз чутливості    16

РОЗДІЛ 2. Модель управління запасами за наявності

оптових знижок    18

2.1 Оптові знижки і оптимальне рішення для компанії SТЕСО    18

Висновок    23

Список використаної літератури    24

 

ВСТУП

Одним із способів збільшити прибутковість компанії є оптимізація процесів, які формують витратний механізм. Така оптимізація дає можливість досягнути: зменшення витрат фірми; ефективнішого використання наявних оборотних активів, а також одночасного зменшення витрат і збільшення ефективності використання активів. До економічних інструментів, які дають змогу управляти витратами компанії, належать також оптимізаційні моделі управління запасами товарів на складі. Моделі управління запасами розв’язують питання про оптимальний обсяг закупівлі партії товарів, який дасть можливість уникнути нестачі товарів та надмірних затрат на зберігання.

Питання оптимального управління товарними залишками є найбільш актуальні для торгових компаній, на сьогоднішній час. Для торгової компанії важливо вчасно задовольнити попит покупців. Для цього фірма мусить мати певні запаси товарів на складі, які вразі звернення клієнта використовуються для продажу. Відсутність запасів у проміжку між поставками може спричинити нестачу товарів на фірмі, що в свою чергу може спровокувати відтік клієнтури до конкурентів, які натомість спроможні вчасно задовольнити попит. Однак тримання великих запасів товарів призводить до надмірних витрат, а надмірні товарні залишки — це оборотні активи, які не беруть участі в діяльності компанії, «випадаючи» з обороту.

Основне завдання оптимізаційних моделей полягає в тому, аби визначити оптимальний обсяг партії, яку закуповує компанія в постачальників, і запасу, якого б вистачило до наступної поставки, та встановити оптимальний період між закупівлями. Отримані в результаті моделювання обсяг партії та час мають відповідати критерію мінімальних затрат на утримання товарних за-лишків.

Отже мета моєї курсової роботи полягає в тому щоб показати як можна управляти запасами за допомогою Microsoft Excel,як це правильно робити,і по можливості показати наскільки це вигідно і просто.

Також розглянемо такі питання як: запаси, розробка моделі оптимального розміру замовлення(ОРЗ), оптимальний обсяг замовлення в моделі ОРЗ, та оптові знижки і оптимальне рішення для компанії.

Будемо розглядати дані питання на конкретній задачі:

Окрім іншої продукції на складі компанії SТЕСО зберігається короткомірний волоконно-оптичний мережевий кабель (СК), використовуваний для підключення Internet-маршрутизаторів до локального мережевого устаткування (дані будемо вводити по змісту задачі).

РОЗДІЛ1 . Модель управління запасами

1.1 Запаси. Типи витрат

За визначенням, запаси – це відкладений товар в сховищі, чекаючий свого використання. Існує безліч типів запасів; наприклад, запаси сировини, запаси напівфабрикатів, запаси кінцевих продуктів, запаси валюти і навіть запаси людських ресурсів. Запаси створюються з ряду причин.

  1. Запаси згладжують розрив між пропозицією і попитом. Наприклад, урожай кукурудзи збирається у вересні і жовтні, а попит на кукурудзу практично постійний протягом року. Тому урожай необхідно зберігати у вигляді запасу для подальшого використання.

2. Можливість зберігання запасів часто дозволяє понизити виробничі витрати, оскільки деякі вироби економічніше виробляти великими партіями навіть за відсутності замовлень в даний момент.

3. Створення запасів – спосіб зберігання праці. Наприклад, наявність трудових ресурсів для виробництва може виявитися лімітуючим обмеженням в пізніший період, але нелімітуючим в раніші періоди. Можливість виробити додаткову продукцію в ці раніші періоди і потім зберігати її в запасах вивільняє трудові ресурси в подальші періоди, дозволяє знайти їм інше вживання.

4. Нарешті, запас забезпечує можливість швидкого обслуговування клієнтів відразу ж при виникненні потреби, і споживачі готові платити за цю зручність.[1]

Існує три типи витрат, пов’язаних з діяльністю по організації запасів: витрати зберігання, витрати розміщення замовлення і витрачання можливогодефіциту. Отже пояснимо ці витрати наприкладі компанії SТЕСО.

Витрати зберігання

Зараз запаси СК компанії SТЕСО складають 3000 штук. Кожен СК обходиться компанії в $8. Виходить, що у вигляді запасів кабелю знаходяться засоби на суму 8×3000 = $24000. Передбачимо, що компанії довелося скоротити ці запаси до 1000 штук, в результаті вартість запасів скоротилася до $8000. В такому разі можна інвестувати частину коштів, що вивільняються ($16000). Іншими словами, володіючи запасами, компанія SТЕСО відмовляється від можливості вкласти гроші в що-небудь інше. Це так звана ціна шансу (витрати в результаті ухвалення альтернативного рішення) є можливо, найбільш важливою складовою витрат зберігання запасів. Її величина тісно пов’язана з ринковою процентною ставкою. Є також інші складові пов’язаних із зберіганням запасів витрат: відшкодування за поломку, розкрадання, страхування, складування і спеціальні вимоги по обробці. Чим більше запаів, тим більше витрати на їх зберігання.

Витрати розміщення замовлення

Кожного разу коли компанія SТЕСО розміщує замовлення на поповнення своїх запасів, це пов’язано з певними витратами на виконання замовлення. Ці витрати не залежать від замовленої кількості, вони пов’язані з кількістю часу, необхідного співробітникам для здійснення обліку, виписки рахунку-фактури, перевірки замовлення і так далі

Витрати можливого дефіциту

Дефіцит означає, що у фірми закінчилися запаси. Як правило, даний термін позначає явище, коли замовлення клієнтів продовжують поступати після вичерпання запасів. Існує, принаймні в контексті даної моделі, два способи трактування таких замовлень. Перший полягає в тому, що замовлення зберігаються і виконуються після поповнення запасів.

Така схема дій називається затримкою замовлень. В управлінні запасами зустрічаються моделі з можливістю дефіциту, в одних допускається затримка замовлень, в інших – ні. В будь-якому разі існують витрати дефіциту. Ці витрати включають втрату прибутку при невиконанні замовлення (в разі недопустимості затримки замовлень) або при його затримці (якщо дозволено виконання замовлень із запізненням), а також втрати, пов’язані з такими менш матеріальними чинниками, як можливість втратити клієнта, втрата розташування або здобуття поганого відгуку про обслуговування. В разі дефіциту без можливості затримки замовлень зазвичай використовується термін збиток, який
відображає питому вартість незадоволеного попиту. В разі дефіциту з можливістю виконання замовлень із запізненням говорять про витрати, зв’язаних із затримкою замовлень, що
означає вартість одиниці відкладеного попиту.[3]

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Nelin Optymiz Model Uprav Zapasamy (211.3 KiB, Завантажень: 1)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6
завантаження...
WordPress: 23.46MB | MySQL:26 | 0,830sec