Курсова робота на тему: «НАВЧАННЯ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ У СТАРШИХ КЛАСАХ»

Зміст

стор.

Вступ…………………………………………………………………….3

Розділ І. Діалогічне мовлення як вид мовленнєвої діяльності.

 1. Суть і характеристика діалогічного мовлення.
 2. Мовні особливості діалогічного мовлення.
 3. Етапи навчання діалогічного мовлення.

  Розділ ІІ. Методика формування діалогічного мовлення в старших класах при вивченні іноземної мови.

2.1. Діалогічна єдність і діалог – зразок як одиниці навчання діалогічного мовлення.

2.2. Система вправ для навчання діалогічного мовлення.

2.2.1. Вправи для навчання “реплікування”

2.2.2. Вправи на засвоєння діалогічної єдності різних видів.

2.2.3. Вправи на створення мікродіалогів.

2.2.4. Вправи на створення діалогів різних функціональних типів.

Висновки.

Список використаних джерел.

 

 

Вступ

Діалогічне мовлення як засіб комунікації і одне з найважливіших лінгвістичних явищ існує з давніх-давен. Відколи люди навчились розмовляти, вони використовують діалогічне мовлення у повсякденному житті – для спілкування з іншими представниками суспільства. Також діалогічне мовлення є і одним з найважливіших компонентів у вивченні іноземної мови, так як основною метою навчання дітей іноземній мові є навчити їх спілкуватися. Але для того, щоб учні могли правильно висловлювати свої думки, їм потрібно засвоїти певні правила та зразки ведення діалогів. І тоді як в молодших класах діти вчаться складати діалоги за певними стандартами, то на старшому етапі надається перевага вільному веденню діалога на більш загальну тему, що включає в себе вміння правильно висловлювати свою точку зору та аргументувати її, терпляче та уважно вислуховувати опонента, ввічливо і коректно відповідати на запитання та ставити власні. Тому наша курсова робота буде спрямована на навчання діалогічного мовлення у старших класах.

Питанням навчання діалогічного мовлення займалось багато вчених, зокрема К. Станіславський, Ю.Пассов, В. Бухбіндер, В. Скалкін, В. Артемов.

Актуальність даної роботи полягає в тому, що діалогічне мовлення має особливу соціальну значущість в міжособистісній комунікації; існує неабиякий інтерес до проблематики дії мовлення у сучасній методиці, педагогіці та лінгвістиці, а також в тому, що діалогічне мовлення посідає особливе місце в методиці вивчення іноземних мов.

Метою курсової роботи є розкрити особливості навчання діалогічного мовлення учнів старших класів, показати зв’язок даного мовлення з психологією та віковими особливостями дітей, а також шляхи його розвитку у старшокласників і розвитку їх уяви та активності на уроках іноземної мови, описати основні етапи навчання діалогічного мовлення, та висвітлити вправи, які використовуються на кожному з цих етапів, дослідити вплив середовища на інтереси дітей та надання ними переваги певним темам діалогів, а саме тим, які ближчі до їх повсякденного життя.

Завданнями, що поставлені у курсовій роботі, є:

 • показ особливостей діалогічного мовлення в процесі комунікації. Дане завдання спрямоване на загальну характеристику діалогічного мовлення та характеристику його з точки зору психології;
 • висвітлення шляхів введення гри у навчальний процес. Виконуючи це завдання ми покажемо, яким чином ігри впливають на знання учнів і згуртованість класу, а також наведемо зразки деяких ігор, які доцільно застосовувати при навчанні діалогічного мовлення;
 • обґрунтування основних принципів діалогізації змісту процесу навчання іноземній мові. Втілюючи це завдання ми покажемо, яким чином і які саме етапи проходить діалогізація навчального процесу, як підвести учнів до самостійного складання діалогу та активності на уроці під час бесід;
 • розробка системи дій по організації процесу формування діалогічного мовлення. Це завдання включає в себе розробку певної системи вправ для підведення учнів до самостійного складання діалогу, зразки коротких бесід на уроці між вчителем та учнями, а також між самими учнями;

Предметом курсової роботи є діалогічне мовлення як явище та засіб комунікації в ході вивчення іноземної мови.

Об’єктом дослідження є навчання діалогічного мовлення у старших класах.

Працюючи над курсовою роботою, ми використаємо такі методи:

 • описовий;
 • порівняльний;
 • метод аналізу.

Наукова новизна курсової роботи полягає у тому, що у даній роботі вперше систематизовано праці кількох науковців-мовознавців, що працювали в даній області лінгвістики та методики викладання іноземних мов. До цього часу вже було висвітлено багато питань, що стосуються навчання діалогічного мовлення на початкових етапах вивчення мови, та ще мало хто працював над навчанням діалогічного мовлення учнів старших класів.

Практичне значення роботи полягає у тому, що її результати можуть бути використані в процесі навчання іноземній мові в школі в ході роботи з діалогічним мовленням у старших класах, а також в подальшому і глибшому дослідженні даної теми і можуть бути використані іншими студентами-філологами як опорний матеріал.

І. Діалогічне мовлення як вид мовленнєвої діяльності.

1.1. Суть і характеристика діалогічного мовлення

Діалогічне мовлення – це процес мовленнєвої взаємодії двох або більше учасників спілкування. Тому в межах мовленнєвого акту кожен з учасників по черзі виступає як слухач і як мовець.

Розглянемо комунікативні, психологічні та мовні особливості цього виду мовленнєвої діяльності.

Діалогічне мовлення виконує такі комунікативні функції:

 1. запиту інформації — повідомлення інформації;
  1. пропозиції (у формі прохання, наказу, поради) – прийняття, неприйняття запропонованого;
 2. обміну судженнями , думками , враженнями;
 3. взаємопереконання, обгрунтування своєї точки зору.

Кожна з цих функцій має свої специфічні мовні засоби і є домінантною у відповідному типі діалогу

Як і будь-який інший вид мовленнєвої діяльності , діалогічне мовлення завжди вмотивоване.
Проте в умовах навчання мотив сам по собі виникає далеко не завжди. Отже необхідно створити умови, в яких у школярів з’явилося б бажання та потреба щось сказати, передати почуття, тобто, за висловом К.Станіславського, поставити їх у “запропоновані обставини” (12,с.20). Крім того, сприятливий психологічний клімат на уроці, доброзичливі стосунки, зацікавленість в роботі також сприятимуть вмотивованості діалогічного мовлення.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Navch Dialog Movl (169.0 KiB, Завантажень: 21)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7
завантаження...
WordPress: 23.46MB | MySQL:26 | 0,573sec