Курсова робота на тему: «МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ MICROSOFT EXCEL В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ НА ПРИКЛАДІ РОЗРАХУНКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ»

Зміст


Вступ………………………………………………………………………4

 1. Загальні відомості з Microsoft Excel……………………………………5
 2. Функції Microsoft Excel корисні бухгалтеру……………………….…16
 3. Розрахунок заробітньої плати за допомогою Microsoft Excel………22

  Висновки…………………………………………………………………..31

  Список використаної літератури………………………………………32

  Вступ

  Однією з найбільш істотних змін у веденні бухгалтерського обліку на підприємствах останнім часом є широке використання автоматизації і різних програмних продуктів. Це дозволяє істотно зменшити трудомісткість різних процесів. Проте тут є і декілька негативних моментів.

  По-перше, вартість таких програм, особливо для малих підприємств або таких, які тільки починають свою діяльність, досить висока. Крім того, вони досить складні в освоєнні і вимагають від бухгалтерів значного часу на їх освоєння і вивчення.

  Одним з варіантів, з одного боку, автоматизації ведення бухобліку, а з іншого боку — здешевлення цього процесу і спрощення його для окремих бухгалтерів є використання можливостей Microsoft Excel.

  Табличний процесор Excel фірми Microsoft призначений для введення, зберігання, обчислення і виведення великих обсягів даних у вигляді, зручному для аналізу і сприйняття інформації. Усі дані зберігаються й обробляються у вигляді окремих або зв’язаних таблиць. Одна або кілька таблиць складають «робочу книгу», У цьому випадку таблиці називаються робочими аркушами цієї книги, аркуші можна видаляти, доповнювати або переміщати з однієї робочої книги в іншу. Фізично на диску зберігається вся книга у вигляді окремого файла з розширенням «xls».

  Можливості Excel дуже високі (обробка тексту, управління базами даних). Програма настільки потужна, що в багатьох випадках перевершує спеціалізовані програми-редактори або програми баз даних. Таке різноманіття функцій може спочатку навіть відлякувати, але в міру набуття досвіду користувач зможе оцінити майже безмежні можливості Excel.

  За майже двадцятилітню історію табличних розрахунків із застосуванням персональних комп’ютерів вимоги користувачів до подібних програм істотно змінилися. Спочатку основний акцент у такій програмі, як, наприклад, VisiCalc, робився на обчислювальні функції. Сьогодні положення змінилося. Поряд з інженерними й бухгалтерськими розрахунками організація і графічне зображення даних набуває все більшого значення. Крім того, різноманіття функцій, пропоноване такою обчислювальною й графічною програмою, не повинне ускладнювати роботу користувача. Програми для Windows створюють для цього ідеальні передумови.

  1. Загальні відомості з Microsoft Excel

  Робота з формулами

  Обчислення в таблицях виконуються за допомогою формул. Формула може складатися з математичних операторів, значень, посилань на вічко й імена функцій. Результатом виконання формули є деяке нове значення, що міститься у вічку, де знаходиться формула. Формула починається зі знаку рівняння “=”. У формулі можуть використовуватися арифметичні оператори +, -, *, /. Порядок обчислень визначається звичайними математичними законами.

  Константи – текстові або числові значення, що уводяться у вічко і не можуть змінюватися під час обчислень.

  Посилання на вічко або групу вічок – спосіб, яким можна зазначити конкретне вічко або декілька вічок. Посилання на окреме вічко – його координати. Значення порожнього вічка дорівнює нулю.

  Посилання на вічка бувають двох типів:

  відносні, коли вічка позначаються відносним зсувом від вічка з формулою (наприклад: F7).

  абсолютні, коли вічка позначають координатами таблиці в сполученні зі знаком $ (наприклад: $F$7).

  Комбінація попередніх типів (наприклад: F$7).

  При копіюванні формул відносні посилання змінюються на розмір переміщення.

  Для звертання до групи вічок використовують спеціальні символи:

  : (двокрапка) – формує звертання до вічок, що знаходяться між двома операндами. Наприклад: С4:С7 звертається до вічок С4, С5, С6, С7.

  ; (крапка з комою) – позначає об’єднання вічок. Наприклад, D2:D4;D6:D8 – звертання до вічок D2, D3, D4, D6, D7, D8.

  Для уведення формули у вічко потрібно увести знак ‘=’ і необхідну формулу для обчислення. Після натискання клавіші Enter у вічку з’явиться результат обчислення. Формула з’являється в рядку редагування при виділенні вічка, що містить формулу.

  Функції

  Функціями в Microsoft Excel називають об’єднання декількох обчислювальних операцій для розв’язання визначеної задачі. Функції в Microsoft Excel являють собою формули, що мають один або декілька аргументів. В якості аргументів указуються числові значення або адреси вічок.

  Наприклад:

  =СУММ(А5:А9) – сума вічок А5, А6, А7, А8, А9;

  =СРЗНАЧ(G4:G6)середнє значення вічок G4, G5, G6.

  Функції можуть входити одна в іншу, наприклад:

  =СУММ(F1:F20)ОКРУГЛ(СРЗНАЧ(H4:H8);2);

  Для уведення функції у вічко необхідно:

 • виділити вічко для формули;
 • викликати Мастер функций за допомогою команди Функция меню Вставка або кнопки ;
 • у діалоговому вікні, що з’явилося (рис.1), вибрати тип функції в переліку Категория і потім потрібну функцію в переліку Функция;
 • натиснути кнопку ОК;


  Рис.1

 • у полях Число1, Число2 та ін. наступного вікна увести аргументи функції (числові значення або посилання на вічка);
 • щоб не указувати аргументи з клавіатури, можна натиснути кнопку , яка знаходиться праворуч поля, і виділити мишею ділянку вічок, що містять аргументи функції; для виходу з цього режиму слід натиснути кнопку , яка знаходиться під рядком формул;
 • натиснути ОК.

  ЗАВАНТАЖИТИ

  Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

  Zast Excel Dlya Rozr Zarplaty (509.0 KiB, Завантажень: 5)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7
завантаження...
WordPress: 23.63MB | MySQL:26 | 0,324sec