Курсова робота на тему: «МОДЕЛЮВАННЯ ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ»

Зміст

Вступ……………………………………………………………………………………3

 1. Загальні положення та визначення моделі. …………………….5
 2. Основні вимоги та принципи побудови моделі. …………………….5
 3. Класифікаційні ознаки моделей. …………………………..………….7
 4. Модельвання випадкових процесів. ..………………………….10
 5. Праклад випадкових процесів. ..………………………………………10
 6. Аналіз рішень. ..……………………………………………………13
 7. Імітаційне моделювання. ………………………………………..15
 8. Етапи процесу побудови математичної моделі. …………………15
 9. Труднощі при побудові математичної моделі. ………………………..16
 10. Приклади в задачах. …………………………………………………..…17
 1. Метод Монте-Карло, як різновид імітаційного моделювання………………………………………………………………22

  Висновок …………………………………………………………………..27

  Список використаної літератури: ……………………………………..28

  Вступ

  Метою курсової роботи є ознайомлення з моделями та моделюванням випадкових процесів, вивчення та дослідження моделей випадкових процесів.

  Предметом дослідження даної роботи є методи моделювання випадкових процесів.

  Об’єктами дослідження – застосування
  на практиці моделювання випадкових процесів.

  Основним завданням курсової роботи є:

 • Ознайомлення з моделями;
 • Ознайомлення з моделюванням випадкових процесів;
 • Дослідження аналіз рішень, як модель випадкових процесів;
 • Дослідження імітаційного моделювання. Загальна характеристика і приклади.
 • Ознайомлення з
  методом Монте-Карло, як різновидом імітаційного моделювання.

  Випадкові процеси зустрічаються в нашому житті досить часто. Хоча не можна дати однозначної відповіді на результат конкретної події або процесу, існують деякі їх закономірності, вивчення та дослідження яких допомагає людині прийняти правильне рішення в певних умовах або визначити стратегію поведінки. Досліідження закономірностей випадкових процесів у техніці сприяє підвищенню її надійності, поліпшенню параметрів апаратури, зменшенню матеріальних витрат та ін. Дослідження випадкових процесів на залізничному транспорті сприяє підвищенню безпеки та надійності руху, у медицині – попереджується розповсюдження епідемій, в іграх у ролетку – підвищити ймовірність виграшу.

  Дана робота складається з п’яти розділів. В першому розділі йде мова про основні характеристики моделі. Існує велика кількість класифікаційних ознак моделей. В даній роботі розглядається матеріальні та нематеріальні, вербальні та знакові моделі. За призначенням моделі поділяютьсяна науково-дослідницькі, імітаційні, навчальні, ігрові. В другому — про моделювання випадкових процесів і їх практичного застусування. Третій розділ присвячений загальній характеристиці аналізу рішень, як моделі випадкових процесів. В четвертому розділі йдеться про імітаційне моделювання, його загальна характеристика і застосування. В п’ятому розділі розповідається про метод Монте-Карла, як різновиду імітаційного моделювання.

  Дана тема є актуальною тому що вивчається врізних галузях науки, зокрема в економіці.

  Для отримання доцільної інформації була використана наукова література.

   

 1. Загальні положення та визначення моделі

  Модель – це сукупність найважливіших властивостей об’єкта, процесу, явища, яка визначається метою її створення і може мати різні форми вираження. Процес створення моделі називають моделюванням

  Моделі процесів можуть розроблятися для матеріальних об’єктів, наприклад, модель плавлення металу в доменній печі, модель ковзання вантажу з похилої поверхні, модель розповсюдження морської хвилі, а також модель для суспільних, економічних та інших процесів. Наприклад, існують моделі економічного розвитку підприємства, галузі, держави, модель розвитку суспільства протягом певного періоду тощо.

  Приклади моделей явищ: модель землетрусу, яка дозволяє оцінити його наслідки та визначити технічні вимоги на будівництво споруд; модель руху циклонів, яка дозволяє прогнозувати погоду на певний період; модель винекнення тайфуну, що дозволить попередити населення про загрозу.

  Кожен оригінал може мати велику кількість різноманітних моделей. Конкретний тип моделі визначається метою її розробки, а також тими засобами та методами, які для цього використовуються. Наприклад, моделі земної кулі може бути виготовлена у вигляді глобуса за допомогою картону, клею і фарби. Модель земної кулі може також бути створена на екрані монітора комп’ютера за допомогою графічного редактора.

 2. Основні вимоги та принципи побудови моделі

  Під час побудови моделі потрібно врахувати такі вимоги:

 • Незалежність результатів розв’язання задач від конкретної фізичної інтерпритації елементів моделі;
 • Змістовність, тобто здатність моделі відображати істотні риси і властивості реального процесу, який вивчається і моделюється;
 • Дедуктивність, тобто можливість конструктивного використання моделі для отримання результату;
 • Індуктивність – вивчення причин і наслідків, від окремого до загального, з метою накопичення необхідних знань.

  Розглянемо коротко основні принципи моделювання, які відображають достатньо багатий досвід, накопичений на даний час у галузі розроблення і використання моделей.

 • Принцип інформаційної достатності. За повної відсутності інформації про систему модель побудувати неможливо. За наявності повної інформації про систему її моделювання недоцільне. Існує деякий критичний рівень апріорних відомостей про систему (рівень інформаційної достатності), після досягнення якого можна побудувати її адекватну модель.
 • Принцип доцільності. Модель створюється для досягнення деяких цілей, які визначають на первинному етапі формулювання проблеми моделювання.
 • Принцип здійсненності. Модель, яка створюється, має забезпечувати досягнення мети дослідження з урахуванням граничних ресурсів з імовірністю, суттєво відмінною від нуля, і за кінцевий час. Звичайно задають деяке граничне значення Р (ступінь ризику) ймовірності досягнення мети моделювання Р(і), а також сам граничний термін і досягнення мети. Модель вважають здійсненною, якщо Р(і) > Р.
 • Принцип множинності моделей. Модель, яка створюється, має відображати в першу чергу ті властивості реальної системи (або явища), які впливають на вибраний показник ефективності. Відповідно під час використання будь-якої конкретної моделі пізнаються лише деякі складові реальності. Для повного її дослідження необхідно мати ряд моделей, які дали б змогу відобразити певний процес з різних боків і з різним ступенем детальності.

  ЗАВАНТАЖИТИ

  Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

  Model Vypadk Proc (224.8 KiB, Завантажень: 5)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6
завантаження...
WordPress: 23.4MB | MySQL:26 | 0,319sec