Курсова робота на тему: «МЕТОДИКА РОЗРОБКИ І ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ МАТЕМАТИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІГРОВИХ СИТУАЦІЙ»

Зміст:

§3. Аналіз дидактичної і методичної літератури по темі дослідження.    3

ІІІ. Методика розробки і проведення уроків математики з використанням ігрових ситуацій.    5

§1. Уроки-свята, уроки-КВК.    5

§2. Брейн-ринг, математичний ринг.    20

§3    31

§4    42

§5    46

§6. Математичні кросворди.    51

§7. Експериментальна перевірка розробленої методики.    57

IV. Висновки та пропозиції.    62

§3. Аналіз дидактичної і методичної літератури по темі дослідження.

Відомо, що навчання, яке ґрунтується на використанні ігрових форм, як ніякий інший спосіб викладання математики, пов’язане зі складними психологічними процесами. Психологія приділяє цій проблемі велику увагу. В методико-педагогічній літературі достатньо мало, фрагментарно присвячується питання застосування ігрових форм навчання, за виключенням декількох авторів. Тільки деякі методичні публікації містять якусь інформацію застосування ігрових форм навчання. Одні автори [1], [11], [15], [19], [20], [23], [38], [40], [42], [48], [49], [50], [53], [63] приділяють цій проблемі багато уваги інші [5], [8], [10], [14], [18], [27], [36], [44], [47], [55], [60] – менше.

Проаналізуємо основні праці, які присвячені цій проблемі.

В книзі [1] розробка математичних ігор застосовується лише для п’ятих класів, які вже не можна використати для старших класів.

Книга [2] присвячена математиці після уроків, тобто містить більш розважальні ігри, які частіше не пов’язані з навчальною програмою.

В книзі [5] детально розкрита методика застосування ігрових форм роботи в процесі навчання. В статті [7] приділяється увага лише грі з числами та елементам застосування її на уроках з математики та лише в 5-8 класах. Книга [8] містить велику кількість прикладів, які тісно пов’язані з матеріалом підручників, що є дуже зручним. В [11] книзі увага приділяється застосуванню елементів гри лише при проведенні уроку-заліку. [15] книга містить лише методику використання ігрових ситуацій, а прикладів для конкретного класу, чи групу учнів немає. В книзі [17] багато уваги приділяється методиці розв’язання різних ситуацій, які можуть виникнути в процесі гри. Книга [20] присвячується психологічній стороні питань методики використання ігор на уроках. Слід відмітити, що в книзі [19] всі рекомендації які даються відповідають діючій програмі з математики.

Аналізуючи книгу [23], треба відмітити, що велику увагу приділяється теоретичній основі використання ігор під час навчання, але безпосередньо методичних вказівок немає.

В книзі [24] автори звернули увагу лише на методику ділових ігор, а використання їх на уроках розкрито недостатньо. В книгах Конфоровича [28] та [29] розкрита методика проведення математичного лабіринти, математичні софізми і парадокси, але вони запропоновані у вигляді розважального характеру. В книзі [33] викладений зміст більш практичного використання гри, як і де її застосувати. Малая в своїй статті [35] вдало та доступно описала методику та використання гри математичне доміно, але не вказано як часто її потрібно використовувати. В книзі [37] добре висвітлені питання психології і дидактики ігрових форм навчання. В книзі [40] присутній ряд рекомендацій по відношенню до окремих питань або тем, що сприяє в учнів розвитку логічного мислення, актуалізує їх пізнавальну діяльність, підвищує зацікавленість до вивчення математики. В статі Арилуцької [42] вдало розкрита методика використання ігрових ситуацій на уроках математики, наведені приклади використання їх на уроках. Книга [43] присвячується прийомам перевірки результатів використання ігор, але не приділяється увага стимулюючій функції навчання. Книга [45] направлена на вивчення питань, що стосуються організації та керівництва процесу гри. В книзі [48] представлений досвід використання нестандартних уроків і їх елементів в процесі навчання математики, для деяких типів уроків розроблені приклади використання, для інших же розписана лише методика. Стерлигова в своїй статті [53] розробила методику для проведення уроку-КВК, але приклад наведений лише один. Доцільно було б навести більше сценаріїв таких ігор, щоб вчителі мали змогу орієнтуватися на них. В книзі [63] висвітлені теоретичні основи організації ігор, мета застосування ігор на уроках, їхнє значення для навчального процесу.

Слід зауважити, що в підручниках з математики [4], [9], [12], [25], [26], [41], [61] таких ігор немає, тому вчителю, щоб застосувати гру чи елементи ігрових ситуацій на уроці, потрібно самому складати сценарій таких уроків, підбирати вправи, розробляти дидактичний матеріал, що займає багато часу.

В наведеній літературі не достатньо розкрито і розроблено ігрові ситуації, тому виникає необхідність розробити ігри для різних класів.

ІІІ. Методика розробки і проведення уроків математики з використанням ігрових ситуацій.

§1. Уроки-свята, уроки-КВК.

Аналіз дидактичної і методичної літератури по темі дослідження, підручників з математики, для середньої школи свідчать про те, що мало розроблено видів дидактичних ігор з математики, на враховано вікових особливостей учнів, сучасного змісту шкільного курсу математики.

Ми вважаємо, що при розробці і використанні ігор на уроках математики слід дотримуватись таких принципів:

 1. Розробити дидактичні ігри для кожного класу. В кожному класі учні сприймають матеріал, який вивчають, по-різному, тому необхідно розробляти ігри для кожного класу окремо. Для старших класів треба підбирати більше матеріалу і складніший, для молодших – менше.
 2. Ігри використовувати на різних етапах уроку. Не обов’язково щоб весь урок проходив у вигляді гри, досить використати її при перевірці домашнього завдання чи закріплені нового матеріалу, для виведення нової форми чи перевірці знань, умінь і навичок вивченої теми, щоб учні зацікавились матеріалом. Потрібно лише, щоб гра була доцільною.
 3. Враховувати вікові особливості учнів. Головне при розробці дидактичних ігор не забувати про вік учнів, про їх психічний розвиток. Є такі види ігор, які доцільно проводити в молодших класах, а деякі в старших.
 4. Не перетворювати навчальний процес у постійні ігри. Потрібно знати розумну міру, бо тоді учні будуть у усьому бачити гру, не будуть сприймати матеріал серйозно. Гра – це не самоціль на уроці.
 5. Враховувати зміст матеріалу, що вивчається. Не до кожної вивченої теми доцільно проводити дидактичну гру, бо під час гри учні даний матеріал можуть не сприйняти. Але є і такі теми, до яких доцільно застосовувати гру, бо тоді учні краще засвоять його і навчаться застосовувати на практиці.

  Велика і багатогранна підготовка вчителя до уроку “Математичний КВК”, уроку-свята. Довго потрібно спостерігати за учнями, проводити психологічні різноманітні тести, індивідуальні бесіди, щоб вірно розділити клас на команди і виявити в них лідерів, які можуть стати капітанами команд. Потрібно також підготувати декількох учнів для роботи консультантів під час КВК. Окремі ігрові ситуації потрібно відпрацювати на звичайних уроках, щоб учні відразу розуміли, як потрібно виконувати незвичайні завдання. До урок-КВК потрібно підготувати наочні посібники, дидактичний матеріал та інше.

  Вчитель ділить клас на команди, а ті вже самі вибирають капітанів, консультантів і помічників капітанів. Вчитель лише наштовхує на правильний вибір.

  Команди підготовляють кольорові картки, за допомогою яких будуть оцінювати відповіді в усних конкурсах, малюють емблеми для капітанів, помічників капітанів і консультантів, підбирають назву для своєї команди та ін. Обговорення змісту КВК, емблеми капітанів та інших проводяться на додаткових заняттях.

  Урок розпочинає вчитель, який нагадує правила проведення уроку.

  Змагання розпочинається з конкурсу “Розминка”. Це п’ятихвилинна самостійна робота учнів на листках. Перемагає та команда, яка встигла все правильно розв’язати і вчасно здати листки. Завдання для цього конкурсу підбирається з середнього і достатнього рівня, тому ці завдання розв’язують майже всі.

  Усні вправи проходять у вигляді конкурсу “Бліц-турнір” з завданнями вигляду: “Що це означає?”, “Знайти помилку”. На конкурсі “Що це означає?” учні придумують умову за малюнком-схемою, яка записана на дошці, за даними числами або елементами алгебраїчних формул.

  Наприклад: на дошці записаний вираз: . “Що це означає?” – запитує вчитель. Учень повинен відповісти: “На мою думку, замість знаку питання потрібно поставити “.

  “Знайди – помилку” – це назва добре характеризує інші завдання конкурсу. За правильну відповідь учень отримує кольорову картку. Команда отримує 5 балів, якщо не тільки знайде помилку і правильно виконає завдання, але й назве правила, які використовуються.

  Наступний конкурс “Домашнє завдання”. Зошити з домашнім завданім завданням зібрані вчителем ще до початку уроку. Помічники капітанів перевіряють їх під час “Розминки” і “Бліц-турніру”. Якщо в команді всі завдання виконані вірно, то вона отримує 5 балів. Але якщо хтось помилився, то з загального рахунку балів, які отримали на попередніх конкурсах, віднімається кількість балів, що дорівнює кількості зошитів з помилками.

  ЗАВАНТАЖИТИ

  Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

  Metod I Rozrobka Prov Igrov Syt (646.7 KiB, Завантажень: 50)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
завантаження...
WordPress: 23.68MB | MySQL:26 | 0,326sec