Курсова робота на тему: «МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ЮНИХ ГІМНАСТІВ»

ВСТУП    3

МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ЮНИХ ГІМНАСТІВ НА ПЕРШОМУ (ПОПЕРЕДНЬОМУ) ЕТАПІ (8-9 РОКІВ)    5

ЦІЛЬ, ЗАДАЧІ Й ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ГРУП    5

ПРОГРАМА КОНТРОЛЬНИХ ІСПИТІВ ПЕРВИННОГО ДОБОРУ    5

ЗАСОБИ І МЕТОДИ    8

ЗАГАЛЬРОЗВИВАЮЧІ ВПРАВИ    9

СПЕЦІАЛЬНО-РУХОВА ПІДГОТОВКА    10

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ    13

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАНЯТЬ    14

ПОБУДОВА УРОКУ ГІМНАСТИКИ    14

МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ЮНИХ ГІМНАСТІВ НА ДРУГОМУ (ПОЧАТКОВОМУ) ЕТАПІ (10-12 РОКІВ)    16

МЕТА І ЗАДАЧІ ПІДГОТОВКИ    16

ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА    20

ТЕХНІЧНА ПІДГОТОВКА    22

ОСОБЛИВОСТІ ТРЕНУВАННЯ ЮНИХ ГІМНАСТІВ НА ДРУГОМУ ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ    23

МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ЮНИХ ГІМНАСТІВ НА ТРЕТЬОМУ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ) ЕТАПІ (13-16 РОКІВ)    26

МЕТА І ЗАДАЧІ ПІДГОТОВКИ    26

ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ЮНИХ ГІМНАСТІВ    26

ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА    28

СПЕЦІАЛЬНО-РУХОВА ПІДГОТОВКА    29

ТЕХНІЧНА ПІДГОТОВКА    30

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАНЯТЬ У ЛІТНІХ СПОРТИВНИХ ТАБОРАХ    36

ВИСНОВОК    40

ЛІТЕРАТУРА:    41

 

ВСТУП

Сучасний рівень розвитку спортивної гімнастики вимагає тривалої і завзятої роботи, спрямованої на розвиток фізичних якостей, оволодіння технікою різноманітних і складних вправ і виховання психологічної стійкості. Високих результатів, як правило, домагаються ті гімнасти, що систематично займаються
з дитячих років до зрілого віку.

Успішні регулярні учбово-тренувальні заняття в період дитячого, підліткового і юнацького віку можливі при наявності науково обґрунтованої системи.

В останні роки питаннями навчання і тренування юних гімнастів стали займатися різні спеціальні навчальні і наукові установи, а також окремі викладачі і тренери. Однак окремі спроби повинні були поступитися місцем науково обґрунтованій системі підготовки юних гімнастів.

Система підготовки юних гімнастів, як і всі педагогічні системи, повинна мати чітко визначені цілі і задачі, конкретні для кожного етапу. При цьому необхідно завжди знати вихідний рівень і готовність учня до оволодіння навчальним матеріалом. Система підготовки повинна мати єдину програму навчання, що визначає напрямок і відповідає на питання: чому вчити і яка мета навчання?

Юні гімнасти можуть опанувати спортивною майстерністю на основі всебічної фізичної, спеціально-рухової і технічної підготовки, здійснюваної на всіх етапах навчання. Важливо забезпечити такий поступальний розвиток фізичних, спеціально-рухових і функціональних можливостей юних гімнастів, при якому найвищий рівень спортивних досягнень довівся б на період зрілого віку. Необхідний високий рівень розвитку Рухової функції юних гімнастів, що дозволив би їм опанувати зробленою технікою, високою майстерністю виконання гімнастичних вправ і уміннями керувати руховою, інтелектуальною і психічною діяльністю в процесі виконання вправ.

Реалізація цієї програми вимагає використання сучасної методики навчання, що забезпечує оперативне керування навчальним процесом шляхом зворотнього зв’язку, одержання з її допомогою зведень про хід процесу формування рухових навичок, а також внесення в нього необхідних уточнень.

Підготовка юних гімнастів немислима без знань вікових особливостей дітей і підлітків, а також впливу різних режимів рухової діяльності на підвищення їхньої працездатності.

ТОВКИ ЮНИХ ГІМНАСТІВ НА ПЕРШОМУ (ПОПЕРЕДНЬОМУ) ЕТАПІ (8-9 РОКІВ)

ЦІЛЬ, ЗАДАЧІ Й ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ГРУП

Всебічний розвиток дітей здійснюється при нерозривному зв’язку між окремими сторонами виховання, і зокрема зв’язку між вихованням фізичним і розумовим.

У комплексі заходів, спрямованих на рішення цієї задачі, велика роль належить гімнастичним секціям у школі й у ДЮСШ. Гімнастичні секції в загальноосвітніх школах — первинні масові ланки в структурі навчальних організацій. З них найбільш здібні діти повинні направлятися в районні ДЮСШ
чи міськвно
спеціалізовані
ДЮСШ
ДСО і відомств. Попередню підготовку (до надходження в ДЮСШ) діти повинні проходити в гімнастичних шкільних чи секціях у спеціально організованих підготовчих навчальних групах при ДЮСШ.

ПРОГРАМА КОНТРОЛЬНИХ ІСПИТІВ ПЕРВИННОГО ДОБОРУ

Таблиця 1

Тести, що визначають фізичну підготовленість:

Тести

8 років

9 років

Бали

1. Біг 20 м з високого

старту (сек.)

5,3

5,0

10

5,4

5,1ч

9

5,5

5,2

8

Біг 30 м зі старту

лежачи:

10,5

9

10

15 м в одному напрямку

10,6

9,5

9

15 м в зворотному(сек.)

10,7

10,0

8

2.Стрибок в довжину з місця (см)

160

165

10

155

160

9

140

155

8

3. Згинання і вирівнювання

рук в висячому положенні (кількість раз)

4

6

10

3

5

9

2

4

8

4.Швидке згинання і вирівнювання рук в упорі лежачи; руки на лавці, ноги на 5-й рейці гімнастичної стінки, тіло випрямлено (кількість раз)

8

7

6

10

9

8

10

9

8

5. В висячому положенні спиною до гімнастичної стінки — кут, згинання и вирівнювання ніг (кількість раз)

4

3

2

6

5

4

10

9

8

6. З висячого положення стоячи ззаду спиною до гімнастичної стінки силою вис, прогнувшись, згинаючи ноги (кількість раз)

3

2

1

5

4

3

10

9

8

7. Міст із положення лежачи

а) руки вертикальні по відношенню к полу, ноги випрямлені

б) руки злегка нахилені

в) руки трохи нахиленні, ноги трохи зігнуті

г) руки нахиленні, ноги зігнуті

10

9,5

9

8,5

8. Нахил вперед ноги в різні сторони

а) доторкання груддю полу, ноги випрямленні

б) доторкання головою полу

в) доторкання головою ніг (ноги разом)

г) доторкання головою ніг пружним рухом

10

9,5

9

8,5

Піднімання прямої ноги вперед, в сторону, назад (правої і лівої), стоячи біля гімнастичної стінки з опорою на неї рукою (руками) в першій чи третій позиції (при підніманні ноги назад тіло з прямою спиною нахиляється вперед не більше чим на 45е)

90° и вище:

а) самостійно

б) з допомогою

80—85°:

а) самостійно

б) з допомогою

10

9,5

9

8,5

10. Гнучкість – розведення стоп назовні

Стоячи в першій позиції, зберігають правильну осанку:

а) самостійно

б) з допомогою Незначне відхилення стоп від прямої лінії:

а) самостійно

б) з допомогою

10

9,5

9

8,5

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Metodyka Pidgot Yunyh Gimnastiv (242.5 KiB, Завантажень: 5)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
завантаження...
WordPress: 23.62MB | MySQL:26 | 0,343sec