Курсова робота на тему: «МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ У ШКІЛЬНИХ МАЙСТЕРНЯХ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ»

Зміст

Вступ    3

Розділ І. Організація занять у шкільних майстернях.    6

1.1 .Урок як основна форма занять.    6

1.2. Типи уроків    12

1.3. Структура уроків    15

1.4.Виробничі екскурсії в процесі трудового навчання.    19

Розділ 2. Підготовка вчителя до занять у майстернях.    22

2.1. Планування навчального процесу.    22

2.2. Підготовка вчителя до навчального року    23

2.3. Підготовка вчителя до навчальної теми    27

Розділ 3. Організація та обладнання шкільних майстерень    29

3.1. Характеристика приміщень і обладнання    29

3.2. Санітарно-гігієнічні вимоги і рижим роботи в шкільних майстернях.    32

Висновок    37

Література:    39

Вступ

Заняття у шкільних майстернях (5-7 класи) здійснюється на Україні за програмами, розробленими та затвердженими Міністерством народної освіти України.

Вказані програми представлено у двох варіантах. Перший варіант призначений для мало комплектних шкіл, тобто шкіл, де в класі менше 25 учнів , а тому на заняттях у майстернях класи не поділяються на групи. Отже, у таких класах дівчата та хлопці навчаються за єдиним змістом. Проте кількість годин, виділених на окремі теми, враховує виробниче оточення школи (промислове або сільськогосподарське). [4]

Другий варіант розрахований на повнокомплектні класи, які поділяються на дві групи: дівчаток та хлопців. Хлопці й дівчата вивчають в однаковому обсязі основи техніки, а при ознайомленні з обробкою матеріалів дівчата більш глибоко вивчають обробку тканини, а хлопці деревини та матеріалів. У другому варіанті враховується також виробниче оточення: у сільських школах більш уваги приділяється сільськогосподарській праці. [16]

Техніка сьогоднішнього виробництва – це машинна техніка. Уявлення про машини учні дістають головним чином на прикладі деревообробного і металорізального устаткування, зокрема токарного верстата. У ньому повніше, ніж у будь – якій іншій машині, використані механізми і деталі, які часто зустрічаються в практиці. Тому на прикладі токарного верстата дуже зручно показати, що в конструкціях машин, зовсім різних за призначенням і будовою, є багато спільного. [3]

З точки зору санітарко гігієнічних токарний верстат цілком придатний для підлітків. Існуючі типорозміри верстатів дають можливість підібрати такі з них, які відповідають фізичному розвиткові учнів. Вартість токарного верстата порівняно не велика, він досить поширений, що дає підставу розрахувати на істотну допомогу в оснащенні шкільних майстерень з боку підприємств – шефів. [7]

Щоб прийняти токарний верстат як машину, учні розглядають його будову. При цьому формуються такі важливі поняття машинознавства, як “деталь”, “механізм”. Завдяки цьому можна порівняти токарний верстат з іншими машинами і виявляти те спільне, що є в їх будові. Програмою передбачено ознайомлення учнів на практиці токарного верстата з типовими деталями (валами, підшипниками, шківами, шестірнями та ін.) і видами їх з’єднань (рухомі і нерухомі, рознімні, не рознімні). Крім того, розглядаються такі механізми передач обертального руху (пасові, фрикційні, ланцюгові, зубчаті, черв’ячні ) і механізми перетворення руху (гвинтові, рейкові, кривошипно-повзунні).[12]

Знання деталей і механізмів закріплюється в процесі практичних робіт з розбирання і складання частин машини.

Велике значення для вивчення елементів техніки має ознайомлення учнів з електромонтажними роботами (будова побутових електроприладів, асинхронного двигуна трифазного струму і електропроводу та ін. ). Тут так само, як і при вивченні верстатів, створюються умови для узагальнень і на цій основі для розширення уявлень учнів про основи сучасного виробництва. Вивчення елементів технології.

Технологію виробництва учні застосовують на практиці обробки деревини і металів, а також електромонтажних робіт. При цьому вони дістають уявлення про ручну і машинну обробки матеріалів. Ручна обробка матеріалів має в програмі більшу питому вагу, ніж машина. Це пояснюється деякими причинами: 1) робота на верстатах пов’язана з більшою небезпекою, ніж робота ручними інструментами; 2) ручна праця ще застосовується в народному господарстві; 3) частина прийомів обробки матеріалів вручну використовується і в роботі на верстатах. [9]

Деревину і метали виділено програмою не випадково. Ці матеріали найпоширеніші в народному господарстві. Тому, засвоюючи технологією обробки деревини і металів, учні дістають певне уявлення про значну кількість галузей промисловості і будівництва. Крім того, технологія обробки деревини і металів є типовою для механічної обробки матеріалів. Вона містить операції, які властиві у дещо зміненому вигляді механічній обробці будь – якого матеріалу (вибір заготовки, вимірювання розмірів, розмічання, різання та ін.). завдяки цьому створюється об’єктивна основа для показу учням загальних принципів механічної технології обробки матеріалів, що має велике значення для розширення технічного кругозору їх. [18]

Розділ І. Організація занять у шкільних майстернях.

1.1 .Урок як основна форма занять.

Організація трудового навчання характеризується формою навчальної роботи (фронтальна або групова, бригадна або ланкова, чи індивідуальна, за розподілом праці); формою організації навчання (групова, коли навчання проводиться в складі групи учнів, і індивідуальна, коли навчання проводиться окремо з кожним учнем).

Урок як основна форма навчальної роботи в шкільних майстернях має деякі особливості порівняно з уроками з інших навчальних предметів, а саме: Центральне місце на такому уроці займає практична робота учнів, тому доцільно проводити заняття подвійними уроками. 45 хвилинний урок незручний, бо безпосередньо на практичну роботу учнів залишається мало часу. За 90 хв. учні встигають виконати певне трудове завдання, що дає їм моральне задоволення, а вчитель може оцінити. [13]

Практична робота учнів будується на базі продуктивної праці. Це дещо ускладнює організацію навчального процесу. Доводиться вдаватися не тільки до фронтальної, а й до ланкової, а інколи й до індивідуальної форми організації роботи учнів. Разом з тим продуктивний характер праці створює необмежені можливості для підвищення активності учнів на уроці, бо в руках учителя буде новий важливий засіб організації учнів на виконання навчальних завдань. Брати участь у створенні корисних речей цікаво для підлітків. В ім’я цього вони охоче вивчають теорію, тим більше, що відразу ж застосовують її на практиці. Спираючись на природне прагнення учнів створювати корисні речі своїми руками, учитель праці спрямовує навчальний процес відповідно до програми. [25]

На заняттях у майстернях учні працюють різним різальним інструментом, обробляють матеріали на верстатах. Тому особливістю уроку є те, що він потребує спеціальної підготовки з безпеки праці.

До уроку ставляться такі специфічні вимоги:

Чіткість дидактичної мети. На уроці, як правило, розв’язуються дидактичні завдання, одне з яких є провідним. Так на заняттях у майстернях учні набувають певних знань, умінь та навичок, розвивають свої здібності до технічної творчості та ін. Проте не всі навчальні завдання можуть бути здійснені однаковою мірою на кожному уроці. Це залежить від змісту уроку. Наприклад, на уроках технічного моделювання створюються особливо сприятливі умови для розвитку технічного мислення, просторової уяви та інших якостей, які потрібні для технічної творчості. Звичайно, виготовляючи моделі, учні закріплюють і вдосконалюють набуті раніше вміння і навички, але це в такому разі є основним дидактичним завданням. [30]

Структура уроку, об’єкт виготовлення, методичні засоби все підпорядковане якомусь головному дидактичному завданню, спрямоване на його виконання. Разом з тим не допускається створення таких умов, які заважали б виконанню інших навчальних завдань. Зокрема, можна підібрати таку модель, при виготовлення якої створюються об’єктивні передумови для технічної творчості учнів, проте виготовлення деталей моделі пов’язане з виконанням трудових операцій, якими учні не володіють. Цілком зрозуміло, що така модель не підходить як об’єкт виготовлення на заняттях у майстернях. [19]

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Metodyka Organiz Zanyat V Schk Majsternyah (186.0 KiB, Завантажень: 1)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
завантаження...
WordPress: 23.55MB | MySQL:26 | 0,347sec