Курсова робота на тему: «МАСИВИ У VISUAL BASIC»

Зміст

Вступ    3

Розділ ІЗагальна характеристика поняття «масив»    4

1.1 Властивості масивів    4

1.2 Особливості оголошення масиву    5

1.3 Базові операції обробки масивів    6

1.4 Порядок роботи з масивом:    10

Розділ ІІ Основні типи масивів    11

2.1 Одновимірний масив    11

2.2 Двовимірний масив    15

2.3 Рядковий масив    17

2.4 Масиви змінної розмірності (динамічні)    21

Розділ ІІІ. Практичний додаток    25

3.1 Приклади розв’зання задач за допомогою масивів    25

Висновки    28

Список використаних літературних джерел    29

 

 

Вступ

Microsoft Visual Basic — засіб розроблення програмного забезпечення, створений і підтримуваний корпорацією Microsoft, який складається з мови програмування і середовища розроблення. Мова Visual Basic успадкувала дух, стиль і частково синтаксис свого предка – мови Бейсік, в якої є чимало діалектів. У той же час Visual Basic поєднує в собі процедури та елементи об’єктно-орієнтованих та компонентно-орієнтованих мов програмування. Середовище розробки VB містить інструменти для візуального конструювання користувальницького інтерфейсу.

Visual Basic вважається ідеальним засобом швидкої розробки прототипів програми, розробки додатків баз даних і взагалі для компонентного способу створення програм, що працюють під управлінням операційних систем родини Microsoft Windows.

Одним із засобів обробки даних у мові Visual Basic є масив.

Поняття таблиці виникло тоді, коли програмістам знадобилося запам’ятати та обробити великий набір однотипних даних. Наприклад, якщо ми хочемо знайти середній бал кожного учня класу з інформатики за чверть, нам необхідно знайти суму дуже великої кількості оцінок. Виникає питання: як зберігати усі ці оцінки? Зарезервувати для цього 50, а може більше змінних? Це дуже незручно. Ось тут і приходить на допомогу такий структурований тип даних, як таблиця або інакше масив. Іншими словами масив – це впорядкована послідовність елементів одного типу.

Розділ ІЗагальна характеристика поняття «масив»

Масив — це впорядкована послідовність елементів одного типу, звернення до яких здійснюється за допомогою імені та індексу (тобто порядкового номера елемента). Масив фактично поєднує в собі дві структури: множину елементів і заданий на цій множині порядок. Усі елементи масиву мають один й той самий тип, що називається базовим. Порядок також визначається набором значень одного й того самого типу, що називається індексним, а самі значення називаються індексами. Кожному елементу масиву відповідає певний індекс. Індексний тип може бути простим порядковим типом даних. Кількість елементів в масиві називається його вимірністю, кількість дозволених значень кожного індексу — його діапазоном, а сукупність розмірності та діапазону — формою масиву. Ім’я масиву є єдиним для всіх його елементів.

Тип масиву – це структорований тип даних, множина допустимих значень котрого складається з усіх масивів для яких зафіксовано:

 • розмірність;
 • базовий тип;
 • індексний тип;
 • множину значень індексу.

Масиви потрібні для збереження великої кількості даних одного типу — наприклад, прізвищ студентів однієї групи чи всього інституту тощо. Ці дані зберігають для того, щоб обробляти їх за допомогою яких-небудь алгоритмів. Наприклад, сортувати (впорядковувати) прізвища за алфавітом.

1.1 Властивості масивів

 • однорідність – усі елементи належать одному типу;
 • сталість – вимірність масиву задається під час його оголошення і не змінюється протягом роботи з ним;
 • рівно доступність – спосіб доступу до всіх елементів є однаковим;
 • послідовність розташування – усі елементи масивурозташовані в послідовних комірках оперативної пам’яті;
 • індексованість – елементи однозначно ідентифікуються своїми індексами;
 • упорядкованість індексу – індексний тип має бути простим порядковим типом даних.[1]

1.2 Особливості оголошення масиву

Як і при оголошенні звичайної змінної при оголошенні масиву замість ключового слова Dim може використовуватися одне з двох інших слів: Private чи Public. У першому випадку говорять, що масив локальний, a у другому — що він глобальний. Ці слова можна використовувати тільки тоді, коли масив з’являється не всередині процедури, а в розділі загальних оголошень (General). Локальний масив (Private) доступний усім процедурам одного даного модуля, але цей масив не можна «бачити» з інших модулів проекту. Глобальний масив (Public) може використовуватися в різних модулях проекту. Ключове слово Dim як і слово Private означає, що масив локальний.

Відмінність оголошення масиву від оголошення звичайної змінної полягає в тому, що після імені масиву в дужках вказується ДіапазонЗначеньІндекса. Ним може бути один з наступних виразів:

 • ціле число типу Long (це верхня границя діапазону),
 • вираз НижняГраницяToВерхняГраниця, де НижняГраницяі ВерхняГраниця — числа типу Long.

І в першому і в другому випадку замість чисел можуть стояти вирази, що не містять змінних. Значеннями цих виразів повинні бути числа, наприклад: 5 + 1 To 5 + 10.

Природно, що зручніше за все використовувати тільки одне число. Але при цьому нижня границя діапазону буде встановлена автоматично (за замовчуванням) рівною 0. Однак, багатьом розробникам не подобається спосіб нумерації з нульовим мінімальним значенням. Щоб нумерація починалася з 1, а не з 0, на початку програми можна написати наступну команду: Option Base 1. [9]

1.3 Базові операції обробки масивів

Будь-яка обробка масивів здійснюється шляхом виконання операцій над їх елементами. Базовими операціями обробки масивів є:

 • введення та виведення масиву;
 • пошукмінімального та максимальногоелемента;
 • обчисленняузагальнюючих характеристик (сумелементів, їхдобутків);
 • пошукзаданогоелемента;
 • сортування масиву;
 • перестановка елементівабообмінзначеннямиміжелементами масиву.[2]

Введення та виведення масиву

Під час введення елементів масиву необхідно врахувати те, що їх кількість, тип та тип індексів задаються в оголошенні масиву до початку виконання програми. І якщо межі індексів не відомі, їх вибирають так, щоб введена кількість елементів масиву під час виконання програми не перевищувала верхньої межі.[2]

Пошук у неупорядкованому та упорядкованому масивах

Пошук є однією з найбільш поширених задач програмування. Пошук в масиві за певним ключем полягає у визначенні номерів елементів масиву або їх значень, для котрих деяка умова «ключ» виконується. Розрізняють задачі пошуку в неупорядкованому та упорядкованому масивах. В неупорядкованому масиві пошук можна здійснити лише за допомогою перегляду всього масиву. Такий пошук називається лінійним. Якщо значення елементів в масиві повторюються, то шляхом лінійного пошуку можна знайти лише перший з таких елементів, перервавши такий пошук, або знайти усі потрібні значення, переглянувши весь масив.

Найвідомішим методом прискорення пошуку заданого елемента в упорядкованому масиві є метод бінарного пошуку (метод половинного ділення). Якщо масив упорядковано то половину його елементів після порівняння з шуканого значення із середнім елементом можна відкинути. Коли ці значення рівні, вважаємо, що шуканий елемент знайдено. Якщо еталонне значення менше, ніж значення середнього елемента масиву, то шуканий елемент може бути лише серед елементів лівої частини масиву, до котрої застосовується той самий метод; якщо – більше, то пошуковий метод застосовується до правої частини масиву.[2]

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Masyvy U VB (145.4 KiB, Завантажень: 17)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6
завантаження...
WordPress: 23.36MB | MySQL:26 | 0,339sec