Курсова робота на тему: «КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ»

ПЛАН

ПЛАН    2

ВСТУП    3

Розділ 1. Електронне навчання    4

1.1.Відомі визначення електронного навчання    4

1.2. Методика дидактичного проектування систем електронного навчання    7

1.3. Приклади реалізації e-Learning:    8

1.4. Зміст навчання    10

Розділ 2. SCORM    12

2.1. Історія SCORM    12

2.2. Розділи SCORM 2004    12

2.3. Короткий огляд SCORM 2004.    14

2.3.1 Про документ    14

2.3.2. SCORM 2004    15

2.4. Діяльність SCORM та інших стандартів    16

2.5. Роль SCORM в ADL і індустріях електронного дистанційного утворення    16

2.6. Критерії оцінки SCORM , “ilities” (можливості ADL)    17

2.7. Короткий огляд систем управління навчанням Learning Management Systems (LMSs)    19

2.8. Майбутні Можливості SCORM    20

2.9. Тестування відповідності SCORM і ADL сертифікація    20

2.10. Терміни, що використовуються в SCORM    21

Розділ 3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ    22

3.1. Структура психолого-педагогической модели УМК КАДИС    24

3.2. Методика дидактичного проектування систем електронного навчання    26

3.3. Технологічні засоби електронного навчання    27

3.4. Об’єктно-орієнтований підхід до опису сценаріїв електронного навчання    28

3.5. Типові екранні форми системи електронного навчання    30

Розділ 4. Moodle    35

4.1. Система управління навчанням Moodle    35

4.2. Організація учбового дослідження характеристик звуку    37

ВИСНОВКИ    40

ЛІТЕРАТУРА    43

ВСТУП

Історія персональних комп’ютерів, що стали загальнодоступними, веде відлік вже третє десятиліття, проте навчання за допомогою комп’ютерних технологій почало розвиватися набагато пізніше. Спроби доповнити традиційну модель заочної освіти рішеннями на базі CD-ROM вилилися з часом в цілу індустрію дистанційного навчання. Для позначення цієї моделі навчання все частіше використовується ємкий термін e-Learning. Європейська комісія визначає e-Learning як «використання нових технологій мультимедіа і Internet для підвищення якості навчання за рахунок поліпшення доступу до ресурсів і сервісів, а також обміну знаннями і спільної роботи».

Простіше кажучи, під e-Learning розуміють учбовий процес, в якому використовуються інтерактивні електронні засоби доставки інформації, включаючи компакт-диски, корпоративні мережі і Internet.

Що таке e-learning ?

Значення букви «e» вельми обширно і достатньо часто зустрічається в контексті сучасного бізнесу. Використання «е» в терміні е-learning, означає e-(electronic) – електронне learning – навчання. Е-(electronic) learning представляє засоби, за допомогою яких ми дістаємо доступ до учбових матеріалів. Це можуть бути web технології (on-line навчання), або мультимедійні платформи CD-ROM або DVD (off-line навчання).


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мета даної роботи полягає в розкритті значення і описанні комп’ютерних систем електронного навчання. Термін “Електронне навчання” використовується в Україні ще порівняно рідко. Проте в країнах Північної Америки і Західної Європи аналоги цього терміну (Electronic Learning, Electronic Tutoring або скорочені E-learning, E-tutoring) останніми роками застосовуються дуже широко. Вони інтегрують ряд термінологічних понять у сфері застосування сучасних ІКТ (Інформаційних і Комунікаційних Технологій) в освіті, таких як мультимедіа, навчання на основі web-технологій, онлайн-навчання і тому подібне. Поступово ці терміни витісняють термін Distance Learning – аналог широко відомого і модного нині в Росії терміну “Дистанційне навчання (ДО)”. Зв’язано це із застосуванням ІКТ в сучасних системах ДО і з широким впровадженням технологій ДО в традиційних університетах. Таким чином, стираються грані між навчанням на відстані і безпосередньо усередині університетських кампусів. І цю інтеграцію дистанційної і традиційної організації учбового процесу адекватніше відображає термін “Електронне навчання”.

Розділ 1. Електронне навчання

1.1.Відомі визначення електронного навчання

E-learning – структуроване, цілеспрямоване використання комп’ютерних технологій для підтримки процесу навчання.

E-learning засноване на мережевих технологіях, є інтеграцією учбових

методик і можливостей інтернет-технологій, що дозволяє направити навчання до заданого рівня майстерності.

Ви можете зіткнутися з різними видами написання терміну E-learning:

E-learning, e-learning, e-Learning, і E-learning, будь-який тип написання є коректним.

Альтернативним терміном, використовуваним у сфері електронного навчання, є абревіатура WBT – web based teaching – рідше web based training – навчання засноване на web -технологіях, або on-line навчання. Так само, коректним по відношенню до електронного навчання є використання терміну «дистанційне навчання». Але при цьому необхідно пам’ятати, що асортимент засобів дистанційного навчання виходить далеко за межі електронного навчання (але в рамках нашого порталу ми не робитимемо великої різниці між цими поняттями).

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Komp Syst El Navch (652.0 KiB, Завантажень: 4)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
завантаження...
WordPress: 23.39MB | MySQL:26 | 0,343sec