Курсова робота на тему: «КІНЕМАТИКА ПРЯМОЛІНІЙНОГО ТА КРИВОЛІНІЙНОГО РУХІВ»

ЗМІСТ

 1. Вступ.
 2. Короткі теоретичні відомості:
  1. З фізики;
  2. З інформатики.
 3. Завдвння :
  1. Умова задачі №1;
  2. Умова задачі №2.
 4. Виконання завдань для задачі №1:
  1. Розробка математичної моделі;
  2. Розробка програми на мові Pascal:
   1. Перелік змінних і функцій;
   2. Блок-схема;
   3. Текст програми на мові Pascal;
   4. Приклад роботи програми;
   5. Аналіз роботи програми.
 5. Виконання завдань для задачі №2:
  1. Розробка математичної моделі;
  2. Розробка програми на мові Pascal:
   1. Перелік змінних і функцій;
   2. Блок-схема;
   3. Текст програми на мові Pascal;
   4. Приклад роботи програми;
   5. Аналіз роботи програми.
 6. Висновки.
 7. Список використаних джерел.

 

1.ВСТУП

Моїм завданням є показати те, що теоретичні відомості, які наведені в роботі, легко підтверджуються на практиці. І, як приклад, на мові програмування Паскаль, мною будуть розв’язані задачі з фізики, що відповідають даній темі. Тому метою моєї курсової роботи є зосередження уваги на описі мови програмування Паскаль, яка вважається найбільш досконалою порівняно з іншими мовами програмування і яку використовують для розв’язування різноманітних задач.

За допомогою мови програмування Паскаль задачі розв’язуються аналогічно як і задачі з фізики, але тут обчислення вручну виконувати не потрібно – їх виконає комп’ютер, що буде набагато швидше. І тому на сьогоднішній час моя курсова робота є досить актуальною і важливою.

2.КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

 1. З ФІЗИКИ

  Рівномірний прямолінійний рух

  Рівномірний прямолінійний рух – це рух, під час якого тіло (матеріальна точка) за будь-які однакові проміжки часу здійснює однакові переміщення. Швидкістю рівномірного прямолінійного руху називається векторна величина, що дорівнює відношенню переміщення тіла до відповідного інтервалу часу:

  .

  Оскільки переміщення – вектор, а час – скаляр, – теж вектор, причому напрями векторів і збігаються. Одиниця швидкості – метр за секунду ().

  Знайдемо проекції векторів на вісь Ох, спрямовану вздовж руху. Матимемо:

  , звідки .

  Але , тому , звідки

  (*)

  Таким чином , ми знайшли, як координата тіла залежить від часу . Це є розв’язок основної задачі механіки. Рівняння (*) спрощено записують так:

  ,

  де – початкова координата; – модуль вектора швидкості, . Знак плюс відповідає рухові в додатному напрямі осі Ох, знак мінус – у від’ємному.

  Користуючись поняттям швидкості, можна дати ще й таке означення: рівномірним рухом називається рух із сталою швидкістю.

  Графіки рівномірного прямолінійного руху. Нехай два тіла рухаються рівномірно вздовж осі Ох, одне із швидкістю
  в додатному напрямі осі Ох, друге – із швидкістю в від’ємному напрямі тієї ж осі. Тоді , . На мал.1 для цих тіл представлені графіки залежностей і , тобто графіки залежностей проекцій швидкостей від часу. З малюнка видно, що ці графіки паралельні осі часу , і друге тіло рухається з більшою за модулем швидкістю.

  На мал.2 подано графіки залежностей координат цих самих тіл від часу, тобто графіки залежностей виду , . З графіків, зокрема, видно, що , а .  ЗАВАНТАЖИТИ

  Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

  Kinematyka Kryv Ta Pryam Ruh (746.2 KiB, Завантажень: 0)

  ЗАВАНТАЖИТИ

  Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

  Kinematyka Kryv Ta Pryam Ruh (414.2 KiB, Завантажень: 0)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
завантаження...
WordPress: 23.54MB | MySQL:26 | 0,352sec