Курсова робота на тему: «ІМПОРТУВАННЯ ТЕКСТОВИХ ФАЙЛІВ І ТАБЛИЦЬ БАЗ ДАНИХ В MS EXCEL»

Зміст

Вступ    3

1. Основна частина    6

1.1 Теоретичні відомості    6

1.2 Операції з об’єктами Microsoft Excel    6

1.3 Ієрархія об’єктів VBA додатку Microsoft Excel

    7

1.4 Створення Web-ресурсу    14

2. Приклади завдань    26

3. Контрольні запитання    28

Висновки    29

Список використаної літератури ……………………………………………….30

Вступ.

Діюча програма з основ інформатики та обчислювальної техніки передбачає засвоєння середовищ текстового редактора, електронних таблиць, систем управління базами даних. У сучасному суспільстві домінуюче положення займають інформаційні технології, процес бурхливого розвитку і впровадження яких у суспільне життя ми спостерігаємо і в нашій країні. Орієнтація України на створення інформаційного суспільства та інтеграцію до Європейського Союзу вимагає дотримання правових вимог щодо охорони прав інтелектуальної власності на комп’ютерні програми.

У більшість країн світу комп’ютерна програма охороняється авторським правом як літературний твір, тобто охороняється авторське вираження програми в конкретній матеріальній формі, при цьому змістовна частина комп’ютерної програми, її технічна сутність, представляє собою вирішення якоїсь технічної задачі, спрямованої на задоволення певних функціональних потреб — авторським правом не охороняється.

Школярам необхідні не лише тексти. Відео та аудіо інформація впливає на зорове та слухове сприйняття краще за звичайний текст. У сучасних умовах задовольнити вимоги до системи освіти традиційними методами не вдається, тому спроби створення нових, більш досконалих й ефективних засобів навчання невпинно продовжується. Поява комп’ютерних програм внесла зміни в організацію навчального процесу.

Викладання матеріалу супроводжується яскравими фотокартками, відео кліпами, усі сторінки програми мають голосове звучання, а окремі сторінки озвучені сучасною музикою, що сприяє більш якісному засвоєнню інформації. Використання мультимедійної програми у навчально-виховному процесі допомагає вирішувати такі проблеми:

 • поєднання текстової інформації, фотокарток та мультимедійних засобів у програмі робить викладення матеріалу наочним, динамічним, яскравим.
 • Учні можуть використовувати програму для самостійної підготовки до уроків, розширення світогляду.

  Етапи створення мультимедійного проекту

  Упровадження інформаційних технологій навчання, особливо мультимедійних, має важливе значення для подальшого вдосконалення навчального процесу. Але для ефективного впровадження сучасних інформаційних технологій у навчальний процес необхідне науково-методичне обґрунтування. Названі системи дозволяють створювати досить якісні мультимедійні, інтерактивні, гіпертекстові системи. Урахування індивідуальних особливостей учня в процесі роботи з мультимедійних продуктом здійснюється з використанням режиму гіпертекстових посилань. Гіпертекстове посилання — це засіб швидкого переходу від слайду до слайду або від документа до документа в результаті натиснення клавішею миші на певному фрагменті тексту.

  Сучасні навчально-методичні програмні продукти призначені для індивідуально-групового навчання і можуть використовуватися в поясненні нового матеріалу.

  Інтерактивність навчальної програми дозволяє реагувати на швидкість ознайомлення з інформацією, понижуючи чи підвищуючи при цьому рівень її складності. Використання на уроці навчально-методичних комплексів наочно демонструє переваги особистісно-орієнтованого навчання, дозволяє вчителю переставити акценти в методиці викладання предмета, залучити до активної форми роботи на уроці як сильних учнів, так і тих, кому опанування предметом дається важче.

  Для роботи учнів над завданнями в індивідуальному режимі та для здійснення вчителем контролю за цим процесором призначені різноманітні мережеві програми. Серед поширених мережених програм: Microsoft Net Meeting. NetOp School for Windows, Net Support School. Мережеві програми є незамінним помічником учителя в організації практичної частини уроку. Індивідуалізація навчання, диференційований підхід до кожного окремого учня.

  Електронна таблиця є універсальним засобом для автоматизації розрахунків над табличними даними. Створюється така таблиця в пам’яті комп’ютера, у подальшому її можна розглядати, змінювати, зберігати, друкувати, тощо. На екрані дисплея електронна таблиця відображається у вигляді сітки, що поділяє його на стовпці і рядки, які позначаються буквами і цифрами. Розмір електронної таблиці (кількість рядків і стовпців) залежить від об’єму вільної оперативної пам’яті і реальних потреб користувача. Сучасні електронні таблиці дозволяють утворювати кілька вікон, в яких можна переглянути різні, значно віддалені одна від одної частини таблиці, а також об’єднувати таблиці в електронні книги, подібно до зшитих паперових листків.

  Електронні таблиці є певним засобом організації інформації. Досягається це наданням деякої структури, вдалий вибір якої суттєво спрощує аналіз інформації та її опрацювання.

  Електронні таблиці не тільки автоматизують розрахунки, але й є ефективним засобом для моделювання різних варіантів і ситуацій. Змінюючи значення вихідних параметрів, можна спостерігати за зміною обчислювальних параметрів і аналізувати отримувані результати.

  Електронна таблиця виконує такі розрахунки швидко і без помилок, подаючи у лічені хвилини множину варіантів розв’язку задачі, на основі яких користувач вибирає найкращий. Усе це дозволяє вважати електронну таблицю обов’язковим елементом автоматизації інженерної, управлінської та наукової діяльності.

  1.Основна частина

  1.1 Теоретичні відомості

  Перетворення звіту у формат документів Word і Excel

  Access 2002 дозволяє перетворити створений звіт в документ Microsoft Word формату RTF. Щоб виконати таке перетворення:

 1. Відкрийте звіт в будь-якому режимі або просто виділіть його у вікні бази даних.
 2. Виберіть команду Сервіс, Зв’язки з Office, Публікація в Microsoft Word (Tools, Office Links, Publish It with MS Word).

В результаті Access 2002 створить файл формату RTF в поточному каталозі, наприклад в теці \Мои документи (\Му Documents), за умовчанням використовуючи як ім’я файлу назву звіту, а потім відкриє його в Word.

За допомогою сусідньої команди меню Сервіс, Зв’язки з Office, Аналіз в Microsoft Excel (Tools, Office Links, Analyze It with Microsoft Excel) можна перетворити звіт в електронну таблицю Excel. При виборі цієї команди автоматично створюється нова робоча книга Excel, в яку поміщається робочий лист з представленням звіту у вигляді електронної таблиці. Як ім’я файлу XLS використовується ім’я звіту.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Import F I Tabl Baz Danyh (2.3 MiB, Завантажень: 1)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7
завантаження...
WordPress: 23.39MB | MySQL:26 | 0,328sec