Курсова робота на тему: «ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕЛЕКТРОННИХ ТАБЛИЦЯХ»

План:

Вступ    3

 1. Імітація випадкових величин. Приклади:     5
  1. проектування навантажувально-розвантажувального майданчика;    5
  2. управління запасами.    7
 2. Імітація в електронних таблицях:    9
  1. модель фінансового планування;        9
  2. модель з випадковим попитом.         11
 3. Результати імітації.     13
 4. Надійність результатів імітаційного моделювання.     19

Висновок     21

Література      23

 

Вступ

Зараз, коли в країні відбувається мало не загальна комп’ютеризація, від фахівців різних професій доводиться чути висловлювання: “От упровадимо у себе ЕОМ, тоді всі задачі зразу ж будуть вирішені”. Ця точка зору абсолютно не вірна, самі по собі ЕОМ без математичних моделей тих або інших процесів нічого зробити не зможуть і про загальну комп’ютеризацію можна лише мріяти.

На підтвердження вищесказаного спробуємо обґрунтувати необхідність моделювання, зокрема математичного, розкриємо його переваги в пізнанні і перетворенні людиною зовнішнього світу, виявимо існуючі недоліки і підемо… до імітаційного моделювання, тобто моделюванню з використанням ЕОМ.

Модель
– це матеріальний або в думках уявлений об’єкт, який в процесі пізнання (вивчення) заміщає оригінал, зберігаючи деякі важливі для даного дослідження типові властивості.

Що позитивного в будь-якій моделі? Вона дозволяє одержати нові знання про об’єкт.

Модель, сформульована на мові математики з використанням математичних методів називається математичною моделлю.

Під імітаційною моделлю розуміється комплекс програм для ЕОМ, що описує функціонування окремих блоків систем і правил взаємодії між ними. Застосування випадкових величин робить необхідним багатократне проведення експериментів з імітаційною системою (на ЕОМ) і подальший статистичний аналіз одержаних результатів.

Основна ідея імітації – створити експериментальний пристрій, тобто імітатор, який в основних рисах повторює (імітує) поведінку реальної системи, що цікавить нас, причому швидко і економно.

Мета імітаційного моделювання – створити середовище або пристрій, що дозволяє шляхом експерименту одержати потрібну інформацію про об’єкти навколишнього світу, не спілкуючись безпосередньо з цими об’єктами. Імітація є основою багатьох прикладних експериментів. Вона використовується, наприклад, при перевірці медичних препаратів на тваринах, які імітують реакцію людського організму; при тестуванні автомобілів на випробувальних стендах, коли імітується дорожнє середовище; при тренінгу пілотів на літакових тренажерах, де на екранах моніторів імітуються умови реального польоту.

Для імітаційного моделювання можна використовувати дуже широкий круг програмного забезпечення — від “звичних” електронних таблиць (Ехсеl) і різноманітних надбудов для них до програм, написаних як на спільних мовах програмування (Раsсаl, С++), так і із застосуванням мов, спеціально розроблених для створення імітаційних моделей (SIMAN). Імітаційні моделі можуть створюватися і використовуватися на персональних комп’ютерах; рівень комп’ютерної і математичної підготовки, необхідний для створення і виконання корисних імітаторів, сьогодні значно понижений.

В даний час у багатьох випадках імітаційні моделі будуються не замість аналітичних, а паралельно з ними, оскільки вони відносно прості для створення і дозволяють досліджувати такі параметри реальних систем, які неможливо відобразити в аналітичних моделях.

 1. Імітація випадкових величини

Імітаційні моделі часто використовуються для аналізу рішень, що приймаються в умовах ризику, тобто для аналізу моделей, в яких поведінка (або значення) декількох факторів наперед не відома. Такі фактори називаються випадковими змінними або випадковими величинами. Поведінка випадкових величин описується розподілом ймовірності. Цей тип імітації іноді називають методом Монте-Карло “на честь” рулеток Монте-Карло, генеруючих випадкові змінні і випадкові події. Розглянемо декілька прикладів, що “провокують” такий тип імітаційного моделювання.

 1. Проектування навантажувально-розвантажувального майданчика

  Типова схема навантажувально-розвантажувального майданчика, обслуговуюча вантажні автомобілі, показана на мал. 1. Вантажівки (можливо, різних типів) по черзі під’їжджають до вантажних платформ, де здійснюються навантажувально-розвантажувальні роботи. Невизначеними, тобто випадковими, факторами тут будуть час прибуття вантажівок, тип і об’єм вантажу, час обробки вантажу (вантаження або розвантаження). При створенні моделі ці невизначені фактори описуються випадковими величинами, кожна з яких має свій розподіл ймовірності. Метою моделювання даної ситуації можуть бути відповіді на наступні питання.

 2. Скільки необхідно мати навантажувально-розвантажувальних платформ?
 3. Якого типу і скільки потрібно мати устаткування, обслуговуючого навантажувально-розвантажувальні роботи?
 4. Скільки робітників слід використовувати на цих роботах?


  Мал.. 1 Схема навантажувально-розвантажувального майданчика

  ЗАВАНТАЖИТИ

  Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

  Imitac Model V ET (1.1 MiB, Завантажень: 11)

Сторінка: 1 2 3 4 5
завантаження...
WordPress: 23.21MB | MySQL:26 | 0,317sec