Курсова робота на тему: «ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗПОДІЛЕНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ»

Зміст

Вступ……………………………………………………………………………….3

 1. Поняття розподілених інформаційних систем, принципи їх створення і функціонування………….……………………………………………..…….4
 1. Реалізація інформаційних систем…………………………………………..16
 2. Класифікація інформаційних систем………………………………………..17
  1. Області застосування і приклади реалізації розподілених інформаційних систем…………………………………………………………………………26
 3. Вимоги, що пред’являються до розподілених інформаційних систем …..30

  Висновки……………………………………………………………………………….33

  Список використаної літератури…………………………………………………….34

  Вступ

  Характерною рисою нашого часу являється інтенсивний розвиток процесів інформатизації практично у всіх сферах людської діяльності. Це привело до формування нової інформаційної інфраструктури, яка зв’язана з новим типом суспільних відносин (інформаційних відносин), з новою реальністю (віртуальною реальністю), з новими інформаційними технологіями різних видів діяльності. Серцем сучасних інформаційних технологій являються розподілені інформаційні системи (РІС), створення, функціонування і використання яких привело до виникнення специфічних понять, категорій, прийомів та навиків.

  Під розподіленою інформаційною системою зазвичай розуміється прикладна програмна система, орієнтована на збір, зберігання, пошук і обробку текстової або фактографічної інформації. Переважна більшість інформаційних систем працюють в режимі діалогу з користувачем. У найбільш загальному випадку типові програмні компоненти, що входять до складу розподіленої інформаційної системи, реалізують: діалогове введення-виведення, логіку діалогу,     прикладну логіку обробки даних, логіку управління даними, операції маніпулювання файлами і базами даних.

  Корпоративною розподіленою інформаційною системою (КРІС) називається сукупність спеціалізованого програмного забезпечення і обчислювальної апаратної платформи, на якій встановлено і настроєно програмне забезпечення.

  На сьогоднішній день ведеться розвиток загальних можливостей і продуктивності комп’ютерних систем. Прогрес в області нарощування потужності і продуктивності комп’ютерних систем, розвиток мережевих технологій і систем передачі даних, широкі можливості інтеграції комп’ютерної техніки з найрізноманітнішим устаткуванням дозволяють постійно нарощувати продуктивність розподілених інформаційних систем і їх функціональність.

  Метою курсової роботи є огляд розподілених інформаційних систем, принципів їх створення та функціонування.

  1. Поняття розподілених інформаційних систем, принципи їх створення і функціонування

  Вперше завдання про дослідження основ і принципів створення
  і функціонування розподілених інформаційних систем було поставлене відомим фахівцем в області баз даних К. Дейтом в рамках проекту System R, що в кінці 70-х — початку 80-х років вилилося в окремий проект створення першої розподіленої системи (проект System R). Велику роль в дослідженні принципів створення і функціонування розподілених баз даних внесли також і розробники системи Ingres.

  В основі розподілених інформаційних систем лежать дві основні ідеї:

      багато організаційно і фізично розподілених користувачів, що одночасно працюють із загальними даними — загальною базою даних (користувачі з різними іменами, зокрема розташованими на різних обчислювальних машинах, з різними повноваженнями і завданнями);

      логічно і фізично розподілені дані, що становлять і створюють єдине взаємоузгоджене ціле — загальну базу даних (окремі таблиці, записи і навіть поля можуть розташовуватися на різних обчислювальних машинах або входити в різні локальні бази даних).

  Кріс Дейт сформулював також основні принципи створення і функціонування розподілених баз даних. До їх числа відносяться:

      прозорість розташування даних для користувача (інакше кажучи, для користувача розподілена база даних повинна представлятися і виглядати точно так, як і нерозподілена);

      ізольованість користувачів один від одного (користувач повинен “не відчувати”, “не бачити”роботу інших користувачів в той момент, коли він змінює, оновлює, видаляє дані);

      синхронізація і узгодженість (несуперечність) стану даних у будь-який момент часу.

  З основних принципів витікає ряд додаткових, а саме:

      локальна автономія (жодна обчислювальна машина для свого успішного функціонування не повинна залежати від будь-якої іншої);

      відсутність центральної машини (наслідок попереднього пункту);

      незалежність від місцеположення (користувачеві все одно де фізично знаходяться дані, він працює так, як ніби вони знаходяться на його локальному комп’ютері);

      безперервність функціонування (відсутність планових відключень системи в цілому, наприклад для підключення нової станції або оновлення версії СУБД);

      незалежність від фрагментації даних (як від горизонтальної фрагментації, коли різні групи записів однієї таблиці розміщені на різних станціях або в різних локальних базах, так і від вертикальної фрагментації, коли різні поля чи стовпці однієї таблиці розміщені на різних машинах);

      незалежність дублювання даних (коли яка-небудь таблиця бази даних, або її частина фізично може бути представлена декількома копіями, розташованими на різних станціях, причому “прозоро” для користувача);

      розподілена обробка запитів (оптимізація запитів повинна носити розподілений характер — спочатку глобальна оптимізація, а далі локальна оптимізація на кожній із задіяних машин);

      розподілене управління транзакціями (у розподіленій системі окрема транзакція може вимагати виконання дій на різних станціях, транзакція вважається завершеною, якщо вона успішно завершена на всіх залучених машинах);

      незалежність від апаратної частини (бажано, щоб система могла функціонувати на станціях, що включають комп’ютери різних типів);

      незалежність від типу операційної системи (система повинна функціонувати незалежно від можливої відмінності ОС на різних обчислювальних машинах);

      незалежність від комунікаційної мережі (можливість функціонування в різних комунікаційних середовищах);

      незалежність від СУБД (на різних станціях можуть функціонувати СУБД різного типу, що на практиці обмежуються колом СУБД, які підтримуючих SQL).

  СУБД, на основі яких створюються розподілені інформаційні системи, характеризують терміном «Розподілені СУБД», і, відповідно, використовують термін «Розподілені бази даних».

  Найважливішу роль в технології створення і функціонування розподілених баз даних грає техніка «представлень» (Views).

  Представленням називається авторизований глобальний запит на вибірку даних, що зберігається в базі даних. Авторизованість означає можливість запуску такого запиту тільки конкретно іменованому користувачеві в системі. Глобальність полягає в тому, що вибірка даних може здійснюватися зі всієї бази даних, зокрема з даних, розташованих на різних обчислювальних машинах. Результатом запиту на вибірку є набір даних, що представляє тимчасову на сеанс відкритого запиту таблицю, з якою (якими) надалі можна працювати, як із звичайними реляційними таблицями даних. В результаті таких глобальних авторизованих запитів для конкретного користувача створюється віртуальна база даних з своїм переліком таблиць, зв’язків, тобто з “своєю” схемою і з “своїми” даними. В принципі, з точки зору інформаційних завдань, в більшості випадків користувачеві байдуже, де і в якому вигляді знаходяться власне самі дані. Дані повинні бути такими і логічно організовані так, щоб можна було вирішувати необхідні інформаційні завдання і виконувати встановлені функції. Схематично це можна представити так як на мал.1:


  Рис.1 Робота користувача зданими

  ЗАВАНТАЖИТИ

  Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

  Haracter Rozpod Inf Sys (208.0 KiB, Завантажень: 18)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8
завантаження...
WordPress: 23.36MB | MySQL:26 | 0,421sec