Курсова робота на тему: «ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ З КОМПОНЕНТОМ-ЩАСТЯ»

Зміст:

 

Вступ…………………………………………………………………………………………………………….3

І. Фразеологізми і їх класифікація………………………………………………………………….5

1.1. Означення звороту фразеології………………………………………………………………..5

1.2. Підходи до класифікації зворотів фразеологій………………………………………….7

1.3. Класифікація зворотів фразеологій з погляду їх семантичної злитої………7

1.4. Класифікація зворотів фразеологій по складу………………………………………….10

1.5. Класифікація зворотів фразеологій по структурі……………………………………..10

ІІ. Основні прийоми семантичних трансформацій фразеологічних одиниць

з ономастичним компонентом (на матеріалі сучасної німецької мови)……………14

ІІІ. Семантичні особливості фразеологізмів концепту «Щастя» в

українській та німецькій мовах……………………………………………………………………..18

Висновки………………………………………………………………………………………………………25

Список використаної літератури……………………………………………………………………26

 

Вступ

 

Термін «одиниця фразеології» по відношенню до терміну «фразеологія» як до дисципліни, що вивчає відповідні засоби мови, не викликає заперечень. Але він неточний як позначення самих мовних засобів, які є об’єктом фразеології; достатньо порівняти співвідношення сталих термінів: фонема – фонологія, морфема – морфологія, лексема – лексикологія (ср. фразема – фразеологія).

В учбовій і науковій літературі робилися спроби визначити поняття об’єкту фразеології. Дається, наприклад, таке визначення: «готовий цілий вираз з відомим і даним наперед значенням називається
зворотом фразеології, або ідіомою». Ознаки зворотів фразеологій: пряме значення, переносне значення, багатозначність, емоційна насиченість.

Зворот фразеології – це відтворна мовна одиниця з двох або більш ударних слів, цілісна за своїм значенням і стійка в своєму складі і структурі.

При цьому виділяються наступні ознаки: відтворність, стійкість складу і структури, постійність лексичного складу. Наявність мінімум двох слів у складі одиниці, стабільність порядку слів, непроникність більшості оборотів фразеологій.

Досліди фразеологічних одиниць з компонентом «щастя» як окремої групи фразеології являє собою новий аспект вивчення даних одиниць мови.

Актуальність дослідження полягає в розробці питання про певну групу фразеологізмів німецької мови, яке забезпечує особливу образність як літературної так і розмовної мови

Об’єктом дослідження являються фразеологічні одиниці, в складі яких є присутні назви частин тіла, критерії їх розміщення по класах, парадигматичне відношення між цими одиницями.

Мета дослідження полягає у визначені ролі фразеологічних одиниць з компонентом «щастя» в системі фразеологічних одиниць німецької мови.

Матеріалом і методикою дослідження стали роботи вітчизняних і зарубіжних лінгвістів в області фразеології в цілому і окремих її класів.

Мовним матеріалом дослідження послужили твори німецьких письменників-класиків і письменників сучасності. Основним методом дослідження є метод суцільної вибірки з словників німецької мови, який дозволяє виділити дану групу фразеологічних одиниць із спільного розряду фразеології.

Теоретична значимість дослідження. Робота може представляти інтерес для теорії фразеології в тому плані, що фразеологічні одиниці належать класифікації не тільки по структурним і функціональним ознаках, але і на основі компонентного складу.

 

1. Означення звороту фразеології

В сучасному мовознавстві немає єдиної думки з питання про єство і визначення звороту фразеології як мовної одиниці. Існують теоретичні розбіжності з приводу об’єму фразеології і характері мовних фактів, трактуємих як фразеологізми. Про важливість точного визначення звороту фразеології свідчить лексикографічна практика, коли в словниках як фразеологізмів приводяться звичайні словосполучення (відчуття ліктя, військові дії, прибрати до рук, дарма що і ін.) і слова (з ходу, загалом, ні-ні, на руку, на мазі і ін.).

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Frazeol Odyn Nim Mov Z Komp Schast (142.5 KiB, Завантажень: 8)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7
завантаження...
WordPress: 23.26MB | MySQL:26 | 0,524sec