Курсова робота на тему: «ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ З КОМПОНЕНТОМ – РОТ»

Вступ……………………………………………………………………………………………………………3

І. Сутність і основні ознаки фразеологічності………………………………………………..6

ІІ. Класифікація і семантика фразеологічних одиниць ………………………………….10

2.1. Класифікація фразеологічних одиниць…………………………………………………..10

2.2. Семантика фразеологічних одиниць з компонентом «Mund»…………………..14

2.3. Соматизми у фразеології………………………………………………………………………..18

ІІІ. Аналіз фразеологічних одиниць з компонентом «Mund» в німецькій мові..21

Висновки……………………………………………………………………………………………………..27

Список використаної літератури…………………………………………………………………..28

Вступ

Серед основних виразних засобів будь-якої мови особливу роль займає пласт фразеологічних одиниць. Спираючись на зв’язок із загальнозначущими для носіїв тієї або іншої культури шляху смислової комунікації, фразеологія долає в достатній мірі строго дотримуване на рівні лексем і їх організованих єдностей, що використовуються в мові, співвідношення між кількісним об’ємом елементів вислову і його змістом. Фразеологічні єдності виступають в мові як спосіб упаковки ускладненого комплексу переживань і думок в стислому вигляді. Тому їм властива особлива узуальна і оказіональна організація, що виявляється, на всіх рівнях. Народжуючись спочатку під пером письменника, публіциста, у вустах політика або, нарешті, в повсякденному людському побуті як результат схоплювання в обмеженому словесному утворенні якихось рис, відносин, властивих навколишньому світу, вони надають статус фразеологічності при дотриманні обов’язкової умови їх приєднання в коло усіх мовних одиниць, що вживаються. Для повноцінної їх участі в актах комунікації від адресанта повідомлення і його адресата потрібне володіння культурним і мовним кодом, що дозволяє спочатку розпізнати фразеологічні єдності, а потім і «розпакувати» їх.

Таким чином, головною відмінною рисою, що конституює фразеологію як таку, є його семантична структура. Під семантичною структурою ми, вслід за А.В. Куніним [1], розуміємо не просто значення мовного утворення, а і всю його побудову, граматичне оформлення і системні мовні зв’язки.

Для більш глибокого розуміння феномена фразеологічності певне значення має все більш широкий обсяг залучення в дослідженнях мовних одиниць. При цьому необхідно спиратися на ті угрупування, які склалися в результаті тривалого процесу розвитку мови, і які несуть в своїй організації певні показники, деякі особливості цього процесу, що вони відображають. До такого роду явищ у сфері фразеології відносяться, наприклад, соматичні фразеологізми. Для виділення їх в особливу групу може бути знайдена не тільки формальна ознака, зв’язана з тим, що всі вони мають в своєму складі як знаменний компонент лексему, позначаючу яку-небудь частину тіла, але на користь цього говорить і схожість у формах мотивованості, процесах утворення, спрямованості семантичного зсуву, що відбувався при цьому, і т.п.

Усередині самої цієї групи можуть бути чітко виділені підгрупи (так звані гнізда). Критерієм при цьому виступає розподіл соматичних фразеологізмів навкруги окремих соматичних лексем, семантична наповненість яких виступає як матеріал для процесів фразеологізації. Таке положення соматичних лексем у фундації фразеології мови спирається на їх особливе місце у властивих тій або іншій культурі формах емоційно-оцінного і інтелектуального освоєння оточуючої людину дійсності. У свою чергу ця роль визначається місцем об’єктів соматичної номінації, тобто конкретних частин тіла, в повсякденному житті людей.

Отже, на прикладі вивчення соматичних одиниць фразеології ми можемо прослідкувати наступні науково-значущі і актуальні процеси у сфері фразеології:

· соматичні фразеологізми в своїй більшості демонструють один з шляхів перетворення мовного матеріалу через семантичний зсув в якійсь фразовій єдності, використовуючи при цьому потенціал значення соматичної лексеми, її тісний зв’язок із способами виразу людських переживань, афектів, оцінок, відносин до тих або інших подій, явищ і так далі;

· йому як і іншим групам фразеологізмів властива варіативність як на морфологічному, так і на семантичному рівні.

Звідси витікає наступна мета даної роботи:

· виявити на основі аналізу соматичних фразеологізмів з компонентом «Mund» лексико-семантичні групи, спираючись на доступні для виділення в структурі значення даної лексеми;

· прослідкувати, наскільки це дозволить зробити, варіативність в оказіональному і узуальному вживанні даних фразеологічних одиниць.

Досягнення поставленої мети є можливим лише після рішення ряду задач, пов’язаних з виробленням теоретичної бази аналізу і попереднім збором матеріалу для нього:

· необхідно на основі розгляду існуючої наукової літератури освоїти базові категорії теорії фразеології, надаючи особливу увагу питанням, пов’язаним з семантикою фразеологічних одиниць, специфікою їх граматичної організації, їх внутрішньої класифікації, критеріями цієї класифікації.

· належить зібрати матеріал для аналізу, використовуючи доступні словники і довідники.

В здійсненні поставленої мети і задач нам доведеться звернутися до накопиченого в науці багатого досвіду, представленого роботами І.І. Чернишевої, А.В. Куніна, А.Д. Райхштейна, Н.М. Шанського, В.В. Віноградова, Н.Н. Амосової, В.Г. Гака, А.Г. Назаряна і інших. По соматичній фразеології в нашій науці писали В.П. Шубіна, Т.С. Чайко, Т.С. Феруленкова, Н.Ф. Пістрака і інші.

І. Сутність і основні ознаки фразеологічності

Фразеологічні єдності, або ідіоми, як їх називає більшість західних дослідників, певно, можуть бути охарактеризовані як найживописніші, колоритні і виразні частини словникового складу будь-якої мови. Якщо синоніми, образно кажучи, можуть бути порівняні з відтінками і кольорами вокабуляра, то фразеологія у такому разі виявляється свого роду картинною галереєю, в якій зібрані живі і дивні образи національних звичаїв, традицій і забобонів, історична пам’ять народу, латочки народних пісень і казок. Цитати з великих поетів зберігаються там разом з сумнівними перлами мудрості і грубою сленговою гостротою [2].

Як і ті критерії, які дозволяють нам говорити про певне поєднання слів, як про фразеологічні єдності, тобто, кажучи простіше, як суттєві характеристики фразеологічних одиниць.

Відомий дослідник німецької фразеології І.І. Чернишева пропонує такий комплекс критеріїв, вживаних для ідентифікації фразеологічних одиниць і відмежування їх від всіх інших стійких утворень:

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Frazeol Od Nim Mov Z Kompon Rot (148.0 KiB, Завантажень: 9)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7
завантаження...
WordPress: 23.2MB | MySQL:26 | 0,607sec