Курсова робота на тему: «ФОРМИ І МЕТОДИ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК З МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ»

Зміст

Вступ    3

Розділ І. Форми і методи перевірки знань, умінь і навичок з математики молодших школярів, які використовуються в педагогічній літературі.    11

1.1. Методи наукового дослідження, що застосовуються в процесі розробки методики викладання початкового курсу математики    11

1.2. Методи навчання та їх види    16

1.3. Форми організації навчання учнів на уроці математики    24

1.4. Перевірка знань, умінь і навичок учнів з математики.    28

Розділ 2. Форми і методи перевірки знань, умінь і навичок молодших школярів.    33

Висновки    36

Список використаної літератури    37

Вступ

В період духовного відродження України особливої уваги потребує проблема початкової ланки школи. Початкова школа має стати тим фундаментом, на якому зводиться національна освіта. У фаховій підготовці вчителя початкових класів вагоме місце відводиться методиці викладання математики.

Методика викладання математики початкових класів належить до циклу педагогічних дисциплін і, як правило, вивчається студентами педагогічних університетів та інститутів після того, як вони набули певної логічної, загально-дидактичної, психологічної і математичної підготовки.

Зацікавити учнів математикою, показати її могутність і красу, примусити полюбити її – завдання кожного вчителя початкових класів.

Досвідчені вчителі створюють на кожному уроці позитивний емоційний фонд, настрій, який полегшує сприймання будь-якого матеріалу.

Уміння бачити цікаве й дивуватися приносить дітям радість, породжує творчі поривання, розвиває уяву, що особливо важливо на уроках математики.

Методика викладання математики педагогічна наука про мету, зміст, методи, форми і засоби передачі учням математичних знань, про виховання в процесі навчання.

Початкова школа – перша ланка середньої загальноосвітньої школи. Завдання, які постають перед школою в цілому, визначають основні напрямки роботи її початкової ланки, а отже, і навчальний план. Математика – один з обов’язкових предметів початкових класів. І це не випадково. Визнання математики обов’язковим навчальним предметом загальноосвітньої школи безпосередньо пов’язане з її роллю в науково-практичній діяльності людства. “Красунею” називали математику стародавні індуси, а стародавні греки проголосили її “гімнастикою розуму”.

З розвитком науки, культури і техніки значення математики зростає як в науково-практичній діяльності людства, так і в навчанні та вихованні молоді. Математика повсюдно стає обов’язковим предметом загальноосвітніх шкіл.

Значення математики як науки і навчального предмета підкреслювали генії людства. “Ніякі людські дослідження не можна назвати справжньою наукою, якщо вони не пройшли через математичні доведення”, – говорив Леонардо да Вінчі (1452–1519). Роки не стерли з пам’яті цей вислів. На сьогодні він став ще більш актуальним. Застосування математики вийшло за рамки технічних наук, її методи проникли в біологію, медицину, суспільні науки.

У крилатому вислові М.В. Ломоносова (1711–1765) “А математику ще й тому вивчати слід, що вона розум до ладу приводить” – прямо вказується на роль вивчення математики для розвитку мислення людини.

Д.1. Писарєв (1840–1868) підкреслював виховне значення вивчення математики: “Математика не тільки підготує учня до вивчення природничих наук; Іона не тільки навчить його мислити правильно і послідовно; вона ще, крім того, виховає з нього безстрашного працівника, для якого праця і нудьга стають двома поняттями, що взаємно виключаються одне одним”,

Останнім часом математика здобула особливу популярність. Після створення електронно-обчислювальних: машин стало зрозумілим, які можливості математики. Елементарні знання з математики, розуміння її можливостей стають так само необхідними елементами загальної культури, як знання власної історії і літератури.

Розвитку математики і математичної освіти в нашій країні приділяється велика увага. У школі на вивчення математики відводиться 15–20% навчального часу. Мільйони молодших школярів вивчають печатки математики під керівництвом класовода. І важко уявити, скільки дітей може не зрозуміти і не злюбити математику вже на початку свого життя, якщо випаде доля почати свої кроки з несумлінним учителем або з учителем, який не знає основних положень педагогіки математики.

Методика викладання математики як окрема педагогічна наука зароджувалася в працях педагогів. Ян Амос Коменський (1592–1670) у праці “Велика дидактика”, висвітлюючи загальні дидактичні вимоги і правила, багато уваги приділяв вивченню арифметики. Йоганн Генріх Песталоцці (1746–1827), швейцарський теоретик і практик педагогіки, основоположник дидактики початкового навчання, у своїх творах поряд із загальнопедагогічними проблемами розробляв питання методики початкового навчання дітей арифметики. К.Д. Ушинський (1824–1870) в “Руководстве к преподаванию по “Родному слову” на кількох глибоких за змістом сторінках розкидає методику початкового навчання лічби.

У ході розвитку педагогічних досліджень методика викладання арифметики стала розроблятися як особлива наука, В її становленні велику роль відіграли праці П.С. Гур’єва (1807– 1884). У кінці XIX століття з’являються праці методистів-математиків 0.1. Гольденберга (1837–1902), В.О. Латишева (18Й-І912|, СІ. Шохор-Троцького (1858-1923.).

Педагогіка навчання – це насамперед наука про найбільш точну і досконалу форму розумової праці в процесі засвоєння знань, причому кожна :з методик має свій предмет, свою специфіку. Предметом методики викладання математики в початкових класах є навчання математики молодших школярів учителем-класоводом в умовах класно-урочної системи. Основними поняттями методики математики в початкових класах як науки є мета, зміст, методи, засоби і форми початкового вивчення математики.

Методика викладання математики визначає мету навчання молодших школярів математики. Розрізняють загальноосвітні, практичні та виховні цілі. Вони мають розглядатися з позиції єдиного шкільного курсу математики. Методика визначає зміст і структуру початкового курсу математики. Всебічне розкриття змісту і структури курсу подається в програмі і шкільних підручниках. У програмі зазначається, який матеріал вивчається в початкових класах і в якій послідовності, на якому рівні узагальнення розглядається кожне питання. У підручнику зміст навчання конкретизується повідомленням теоретичного матеріалу та системою вправ і задач.

Важливим завданням методики є створення і перевірка ефективності засобів навчання: підручників, зошитів з друкованою основою, карток з математичними завданнями, альбомів, таблиць, роздаткового матеріалу, діафільмів. Потрібно розробити методику їх застосування. Специфічним завданням методики є розкриття методів і прийомів вивчення кожного питання з кожного розділу: теоретичного матеріалу, формування умінь І навичок, методику роботи над задачами.

У методиці розкриваються також питання організації навчальної діяльності дітей: в яких випадках доцільна фронтально-колективна, самостійно-індивідуальна чи групова форма роботи; як організувати ту чи іншу форму навчання; як забезпечити диференційований підхід до дітей у навчанні. Ці і подібні їм питання є компетенцією методики викладання математики.

Завданням методики є дослідження процесу засвоєння знань учнями та визначення результативності навчання математики. Вчителя треба озброїти знаннями про те, які можливості у навчанні дітей різних вікових груп, які відмінності в засвоєнні математичних знань учнів однієї вікової групи. Потрібно розробити систему контролю рівня знань учнів та стану їх математичного розвитку.

Методика математики має розробити поради щодо розумового розвитку учнів; виховання в дітей патріотизму, інтересу до вивчення математики, позитивних рис характеру.

Отже, завданням методики викладання математики в початкових класах є:

обґрунтування мети початкового вивчення математики – для чого треба вчити математику;

визначення змісту навчання математики – чого вчити;

розробка засобів навчання (підручники, дидактичний матеріал, наочні посібники, технічні засоби) – за допомогою чого вчити;

визначення й розробка методів і прийомів вивчення кожного питання розділів програми – як вчити;

організація навчання (як проводити урок і позаурочні форми навчання)- де організувати пізнавальну діяльність учнів;

дослідження процесу засвоєння математичних знані» учнями – як вчаться діти;

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Formy I Mrtody Per Zn Um I Nav (164.0 KiB, Завантажень: 15)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
завантаження...
WordPress: 23.31MB | MySQL:26 | 0,332sec