Курсова робота на тему: «ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК ШКОЛЯРІВ І ЗДОРОВ’Я»

План

Вступ    2

2. Фізичний розвиток школярів і здоров’я.    2

2.1 Поняття розвитку.    3

2.2 Основні закономірності розвитку організму людини    6

2.3 Акселерація і реторуляція    8

2.4 Оцінка фізичного розвитку школярів.    11

3. Працездатність, втома і перевтома школярів. Засоби відновлення працездатності школярів    15

4. Гігієнічні основи організації навчальної роботи в школі    17

4.1 Тривалість уроку, учбового дня і тижня    17

4.2 Організація уроку і складання розкладу уроків    19

4.3 Екзамени, суспільно корисна праця і канікули    20

5. Гігієнічні вимоги раціонального режиму дня учнів. Домашній режим школяра    24

6. Профілактика захворювань опорно-рухового апарату школярів    27

Висновок    39

Список використаної літератури    41

Вступ

Частиною комплексної медичної науки профілактичного напрямку – гігієни дітей і підлітків є шкільна гігієна. Основними завданнями шкільної гігієни (здоров’я зберігаючої педагогіки) є така організація режиму праці і відпочинку школярів, створення таких умов для навчання, які забезпечили б високу працездатність протягом усього навчального року, дозволили б відсунути час настання втоми і уникнути перевтоми. Іншим завданням шкільної гігієни є всебічне вивчення впливу факторів довкілля на організм дітей і підлітків з тим, щоб якнайефективніше використати їх для розширення функціональних можливостей організму, підвищення його специфічної (імунної) і загальної (фізіологічної) реактивності.

Вирішення вище зазначених завдань шкільної гігієни досягається шляхом проведення таких заходів:

  • Дослідження динаміки стану здоров’я школярів; постійна оцінка ефективності за ходів гігієнічного (валеологічного) виховання;
  • Вивчення питань гігієни навчання і виховання для розробки комплексних заходів спрямованих на збереження і зміцнення здоров’я школярів, підтримання високого рівня розумової і фізичної працездатності;
  • Дослідження питань гігієни фізичного виховання з тим, щоб сформувати у школярів потребу високої рухової активності, загартування, контролю за рівнем фізичної підготовленості і опірності організму щодо несприятливих факторів довкілля;
  • Розробка і втілення в практику заходів раціонального харчування; виховання у школярів свідомої потреби в раціональному харчуванні;
  • Вивчення питань будівництва, благоустрою і обладнання навчально-виховних і оздоровчих закладів, з метою забезпечення умов санітарного комфорту;
  • Розробка системи і методики гігієнічного навчання і виховання свідомої відповідальності учнів за дбайливе ставлення до свого здоров’я і здоров’я інших членів суспільства.

2. Фізичний розвиток школярів і здоров’я.

2.1 Поняття розвитку. Характеристика окремих періодів індивідуального розвитку людини

Впродовж усіх шкільних років життя дитина розвивається, досягають зрілого типу функціонування окремі органи і системи організму, формується інтелект і взаємовідносини з навколишнім світом. Усі ці процеси протікають за чітко визначеними біологічними законами розвитку організму. Батьки та вчителі знаючи ці закони зможуть допомогти учням в їхньому фізичному і розумовому вдосконаленні. Знання закономірностей розвитку дітей і підлітків необхідні вчителю і для того, щоб якнайповніше враховувати функціональні можливості дитини при плануванні і проведенні педагогічних, гігієнічних і оздоровчих заходів. Адже діти ростуть і розвиваються нерівномірно періоди, швидкого розвитку функцій змінюються їх сповільненням, поступово вдосконалюються механізми нервової і гуморальної регуляції функцій, змінюються темпи росту розмірів тіла, гетерохронно зростають функціональні резерви окремих органів і систем організму.

Кожній дитині притаманний свій власний темп індивідуального розвитку. Досить часто, маючи однаковий календарний вік, окремі діти знаходяться на різних етапах вікового розвитку. Тому для характеристики того чи іншого періоду онтогенезу поряд з календарним належить визначити біологічний вік дитини. Нормативними для дітей грудного віку вважається розходження між календарним і біологічним віками в 2-4 тижні (утримання голови, поява зубів, утримання рівноваги тощо). До початку навчання в школі випередження або відставання біологічного віку від календарного може становити 6-12 місяців, а у підлітків – до двох років і більше. Суттєва відмінність темпів індивідуального розвиту 6 – 7 – літніх дітей створює ряд труднощів при формуванні шкільних груп дітей, при дозуванні фізичних навантажень на уроках фізкультури. Оцінка рівня розвитку морфофункціональних, показників є необхідними критеріями шкільної зрілості (відповідність між календарним і біологічним віком), обов’язковою передумовою дозування розумових і фізичних навантажень.

Звичайно, оцінювати особливості загальної зрілості організму дитини лише за зовнішніми ознаками сьогодні недостатньо. Для цього необхідним є врахування якнайбільшої кількості морфофункціональних, біохімічних, психологічних та інших показників, які визначають реакцію організму на дію факторів довкілля з врахуванням можливостей його пристосування до умов навчально-виховного процесу в школі.

2.1 Поняття розвитку.

Розвиток, як загальнобіологічна властивість всього живого, розпочинається з моменту запліднення яйцеклітини і являє собою діалектичний процес, в якому кількісні зміни час від часу переходять в якісні, зумовлюючи підвищення рівня складності організації та взаємозв’язку всіх його тканин, органів та систем. Основними етапами розвитку є народження, ріст, зрілість, відтворення, старіння і відмирання (смерть). Для нормального перебігу усіх вище зазначених етапів розвитку необхідні оптимальні умови довкілля (атмосфери, біосфери, ноосфери), космосу в цілому. Усі ми є маленькою частинкою природи (побудовані з атомів і молекул, які постійно рухаються і взаємодіють), хімічний склад нашого внутрішнього середовища подібний до води Первинного океану.

Характер і спрямованість розвитку людини, як і усіх живих організмів, визначається генофондом. Генофонд несе в собі інформацію про ознаки та життєвий досвід усіх поколінь предків, він зумовлює неповторність та індивідуальність кожної живої істоти. Перерване життя істоти, яка не встигла дати потомства, означає загублену від стовбура виду гілку з сотнями майбутніх розгалужень. Ось чому необхідно бережливо ставитись як до власного життя, так і до життя оточуючих.

Розвиток включає в себе три основні процеси: ріст, диференціювання органів і тканини, формотворення (придбання організмом характерних для нього форм). Ці процеси знаходяться між собою в тісному взаємозв’язку та взаємозалежності. Ріст проявляється збільшенням лінійних розмірів та маси тіла. Припинення росту (накопичення активної маси тіла) знаменує собою початок зрілості. Проте, з припиненням росту маса тіла може збільшуватись за рахунок відкладання жиру, що не слід розглядати як прояв росту. Ріст супроводжується збільшенням кількості клітин в організмі або зміною їх розмірів. В одних органах (кістки, легені) ріст відбувається, в основному, за рахунок збільшення кількості клітин, в інших (м’язова, нервова тканина) – за рахунок збільшення розмірів клітин. Більш точним показником росту організму є підвищення в ньому вмісту загального білку, збільшення розмірів кісток.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Fiz Rozv Schkolariv I Zdorovja (322.0 KiB, Завантажень: 28)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
завантаження...
WordPress: 24MB | MySQL:26 | 0,901sec