Курсова робота на тему: «ERP – СИСТЕМИ – СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА»

Зміст

Вступ    3

Характеристика та можливості ERP – систем    4

Моделі, об’єкти і процеси ERP-систем    9

Введення даних в ERP-системах та підготовка звітів    13

Огляд сучасних ERP-систем    16

ERP II – ERP-системи наступного покоління.    27

Висновок    30

Список літератури    32

 

 

 

Вступ

У міру структуризації промислових компаній усе більш популярними стають сучасні автоматизовані системи підтримки управлінської діяльності, так звані, ERP-системи| (від Enterprise| resources| planning| – Управління ресурсами підприємства).

ERP-системи| – набір інтегрованих додатків, які комплексно, в єдиному інформаційному просторі підтримують всі основні аспекти управлінської діяльності підприємств – планування|планування| ресурсів (фінансових, людських, матеріальних) для виробництва товарів (послуг), оперативне управління виконанням планів (включаючи постачання, збут, ведення договорів), всі види обліку|урахування|, аналіз результатів господарської діяльності.

Основними вимогами, що пред’являються до ERP-систем| є|з’являються|: централізація даних в єдиній базі, близький до реальному часу режим роботи, збереження|зберігання| спільної|загальної| моделі управління для підприємств будь-яких галузей, підтримка територіально-розподілених структур, робота на широкому крузі|колі| апаратно-програмних|програмових| платформ і СУБД.

Характеристика та можливості ERP – систем

ERP-системи| – це комп’ютерні системи, створені для обробки ділових операцій організації і для сприяння комплексному і оперативному (у режимі реального часу) плануванню|плануванню|, виробництву і обслуговуванню клієнтів. Зокрема, ERP-системи| мають наступні|слідуючі| характеристики:

  • це готове ПЗ, розроблене для середовища|середовища| клієнт-сервер, як традиційною, так і такою, що базується на інтернет-технологіях;
  • ці системи інтегрують більшість бізнес-процесів;
  • вони обробляють велику частину|частку| ділових операцій організації;
  • ці системи використовують БД всього підприємства, де кожен зразок|взірець| даних в БД запам’ятовується, як правило, один раз;
  • вони забезпечують доступ до даних в режимі реального часу:
  • в деяких випадках дані системи дозволяють інтегрувати обробку ділових операцій і дій з планування|планування| (наприклад, виробниче планування|планування|).

Більш того|більше того|, ERP-системи| все частіше мають такі додаткові характеристики, як:

  • підтримка багаточисельних|численних| валют і мов|язиків| (що дуже важливе|поважне| для транснаціональних компаній);
  • підтримка конкретних галузей (наприклад, SAP| підтримує велике число галузей, включаючи нафтову і газову галузі, охорону здоров’я, хімічну промисловість і банківську справу|річ|);
  • здібність до налаштування без програмування (наприклад, установкою “перемикачів”).

Процеси планування|планування| ресурсів підприємств є міжфункціональними, заставляючими|примушувати| фірму|фірма-виготовлювач| виходити за традиційні, функціональні і локальні рамки. Крім того, різні бізнес-процеси| підприємства часто зв’язані між собою. Більше того|більше того|, дані, що розташовувалися раніше на різних неоднорідних системах, зараз інтегровані в єдину систему.

Системи планування|планування| ресурсів підприємств увібрали в себе більше тисячі кращих способів організації бізнес-процесів. Ця практика може бути використана для поліпшення|покращання| роботи фірм|фірма-виготовлювачів|. Вибір і впровадження ERP-систем| вимагає впровадження такої практики.

ERP-системи| роблять|чинять| можливою організаційну стандартизацію різних географічно розділених підрозділів. В результаті|внаслідок| підрозділи з|із| нестандартними процесами можна зробити| такими ж, як і інші підрозділи, що мають ефективні процеси. Більше того|більше того|, фірма|фірма-виготовлювач| може з’явитися перед зовнішнім світом як єдина організація. Замість того щоб|аби| отримувати|одержувати| різні документи, коли якась фірма|фірма-виготовлювач| має справу|річ| з|із| різними філіями або підприємствами даної компанії, ця компанія може бути представлена|уявляти| світові|світу| у вигляді єдиного спільного|загального| образу|зображення|, що веде до поліпшення|покращання| її іміджу.

Системи планування|планування| ресурсів підприємств складають всю інформацію до однієї і тієї ж основної БД, усуваючи багаточисельні|численні| інформаційні невідповідності. Це приводить|наводить| до декількох результатів. По-перше, забезпечується підвищення контролю. Якщо один з користувачів не виконує свою роботу, інший бачить, що щось не було зроблено. По-друге, відкривається|відчиняє| доступ до інформації для тих, кому|хто| вона потрібна; у ідеалі, забезпечується покращувана|поліпшувати| інформація для ухвалення рішень. По-третє, інформація перестає бути предметом посередництва, оскільки|тому що| вона стає доступною і для керівництва, і для службовців компанії. По-четверте, організація може стати “плоскою”: оскільки|тому що| інформація широко доступна, немає потреби в додаткових малоцінних працівниках, чия основна діяльність – підготовка інформації для поширення|розповсюдження| серед керівництва і службовців компанії.

У традиційних системах велика кількість інформації фіксується на папері, а потім передається іншій частині|частці| організації, де вона або переоформляється (зазвичай|звично| агрегується), або переводиться|переказує| в комп’ютерний формат. З|із| ERP-системами| велика кількість інформації збирається в|біля| джерела і безпосередньо поміщається в комп’ютер. В результаті, інформація тут же стає доступною для інших.

Системи планування|планування| ресурсів підприємства використовують єдину БД, де велика частина|частка| інформації вводиться|запроваджує| один і лише один раз. Оскільки|тому що| дані доступні в реальному часі, фактично всі користувачі організації мають доступ до однієї і тієї ж інформації для планування|планування| і контролю. Це може сприяти більш погодженому|узгодженому| плануванню|плануванню| і управлінню в порівнянні з традиційними системами.

Системи планування|планування| ресурсів підприємств також сприяють взаємодії і співпраці|співробітництву| усередині|всередині| організації (між різними функціональними і географічно розділеними підрозділами). Наявність взаємозв’язаних процесів приводить|наводить| функціональні і географічно розділені підрозділи до взаємодії і співпраці|співробітництва|. Стандартизація процесів також сприяє співпраці|співробітництву|, оскільки|тому що| між процесами стає менше протиріч|суперечностей|. Крім того, єдина БД сприяє взаємодії, забезпечуючи кожен географічно розділений і функціональний підрозділ потрібною інформацією.

ERP-система| забезпечує інформаційну магістраль для організації взаємодії і співпраці|співробітництва| з|із| іншими організаціями. Фірми|фірма-виготовлювачі| все більше і більше відкривають|відчиняють| партнерам свої БД для полегшення постачання і інших видів діяльності. Щоб|аби| дана система працювала, необхідний єдиний архів, яким можуть користуватися партнери; і ERP-системи| можуть бути використані для сприяння таким обмінам. ||

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

ERP -syst (668.5 KiB, Завантажень: 20)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7
завантаження...
WordPress: 23.38MB | MySQL:26 | 0,783sec