Курсова робота на тему: «ЕКОНОМІЧНЕ ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ»

ПЛАН

ВСТУП    3

1. ЕКОНОМІЧНЕ ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ    6

Поняття економічного виховання    6

Основні функції економічного вихввання    10

2. СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОГО НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ УЧНІВ    12

Організація системи економічного навчання і виховання    12

Виховання в учнів елементів економічної культури та мислення    14

Методи та прийоми навчально-виховної роботи    15

3. ЕКОНОМІЧНЕ МИСЛЕННЯ.    19

4. ЕКОНОМІЧНА ПОВЕДІНКА ЛЮДИНИ    22

Педагогічний експеримент    25

Конспект уроку з економіки (10 клас)    27

ВИСНОВОК    32

Список літератури    34

 

 

Значення теми: різноманітні сучасні проблеми і протиріччя соціально-економічного реформування колишніх радянських країн викликані недостатньою підготовкою сучасних керівників різного рівня до функціонування в ринкових умовах. Становлення ринкової економіки породжує необхідність нового економічного мислення, нових підходів до керування економікою. Тому однією з головних задач освітньої системи є визначення нових підходів для формування пристосованого до сучасних умов, швидкозмінного в різних обставинах нового економічного мислення.

Після того, як світ поринув у третє тисячоліття, більша частина суспільства почала розмірковувати над тим, що нас чекає попереду. І справа не стільки в змінах, скільки в прискоренні їх швидкості. При такій швидкості змін необхідно постійно вдосконалювати, вводити нові методи економічного виховання. Здатність пристосовуватися до змін включає в себе вміння навчатися.

Основоположними чинниками теоретичної економіки є матеріальні потреби людини, тобто її бажання придбати і спожити певний товар чи послугу, і природні, людські і створені людиною засоби для виробництва товарів і послуг. Перші є практично безмежні і постійно зростаючі. Другі, які об’єднують в поняття “економічні ресурси”, є обмеженими або навіть рідкісними.

Тому перед кожним суспільством загалом, як і окремою конкретною людиною, завжди стоїть проблема вибору методів використання обмежених ресурсів для задоволення постійно зростаючих потреб. Отже суспільство завжди має вирішувати три фундаментальні проблеми. Воно має визначити що слід виготовляти (які саме товари і послуги необхідні споживачеві), як виготовляти (хто виготовлятиме, з чого і при допомозі яких технологій), для кого виробляти (хто має споживати виготовлений товар або запропоновані послуги). Цим яскраво підкреслюється необхідність і важливість наявності економічних знань, гнучкого економічного мислення.

Теоретична і практична актуальність: наявність об’єктивних умов сама по собі ще не вирішує задачу формування економічно розвиненої особистості. Необхідна організація систематичного, що базується на знанні й обліку об’єктивних закономірностей розвитку особистості, процесу навчання і виховання, що служить необхідною і загальною формою цього розвитку. Цільова настанова навчально-виховного процесу полягає в тому, щоб кожну людину зробити економічно освіченою, що вимагає не тільки розумового розвитку дітей, не тільки розвитку їхніх творчих потенцій, умінь самостійно мислити, оновлювати і розширювати свої знання, але і розвитку способів мислення, розвитку відносин, поглядів, почуттів, готовності до участі в економічному, соціальному, культурному і політичному житті, індивідуально-суспільного становлення, розвитку різноманітних здібностей, центральне місце в якій займає здатність бути суб’єктом суспільних відносин, здатність і готовність брати участь у соціально необхідній діяльності. Історично сформувалася система виховання, яка забезпечує засвоєння дітьми визначеного кола здібностей, моральних норм і духовних орієнтирів, що відповідають вимогам конкретного суспільства, але поступово засоби і способи організації стають непродуктивними.

І якщо даному суспільству потрібно формування у дітей нового кола здібностей і потреб, то для цього необхідно перетворення системи виховання, здатної організовувати ефективне функціонування нових форм відтворюючої діяльності. Розвиваюча роль системи виховання при цьому виступає відкрито, роблячись об’єктом спеціального обговорення, аналізу і цілеспрямованої організації.

Використані в курсовій роботі літературні джерела сформовані в двох напрямках: педагогічному, це такі як: Амосов Н. М. Разум, человек, общество, будущее., Печчеи А. Человеческие качества., Беспалько В.П. Складові педагоггічної технології., Нісімчук А.С. Економічна освіта школярів., Падалка О.С., Нісімчук А.М., Смолюк І.О. Педагогічні технології. та інші, і економічному: Економіка. Навчальний посібник для 11 класу. За редакцією З.Г. Ватаманюка, С.М. Панчишина., Каньоса А.М., Каньоса М.І. Економіка підприємства., Макконелл К.Р., Брю С.Л. Економікс. Принципы, проблемы и политика. Под ред. Пороховського А.А., Котлер Ф. Основы маркетинга. Більшість педагогічних видань не виділяють окремо економічне виховання, а вносять його в загальну систему навчання і виховання в навчальних закладах. І лише деякі з них вивчають дану проблему на глибшому рівні. Це стосується джерел: Васильєв В. К. Экономист с “человеческим лицом”, Нейсбит Дж., Эбердин П. Девяностые годы — десятилетие индивидуальности., Нісімчук А.С. Економічна освіта школярів. Економічна література висвітлює з різних сторін лише теоретичний матеріал. В підручниках з економіки тема описаного нижче уроку подається складно для сприймання учнями і, водночас, є важливою для опрацювання, оскільки на неї спирається подальше вивчення економіки в школі. Тому матеріал підручників з економіки вимагав доробки, а саме ілюстрації економічних законів та явищ в життєвих ситуаціях, в звичайних побутових умовах.

Мета курсової роботи – теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити можливості формування економічного мислення в процесі навчання і виховання учнів.

Завдання

  1. Вивчити психолого-педагогічну літературу по економічному навчанню і вихованню школярів.
  2. Розкрити основні поняття “економічне виховання”, “економічне мислення” в навчально- виховному процесі школи.
  3. Визначити найбільш ефективні методи і прийоми формування економічного мислення.

Об’єкт дослідження – процес формування економічної культури учнів в школі.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Ekonom Vyhov Schkolyariv (229.5 KiB, Завантажень: 14)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
завантаження...
WordPress: 23.52MB | MySQL:26 | 0,325sec